ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту
Назва статтi Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Пісоцька Олена Володимирівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 25-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-07-036:616.133 Індекс ББК -
Анотацiя Робота присвячена визначенню ролі структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичного інсульту з розробкою лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження ризику розвитку повторного мозкового інсульту. На підставі даних клінічних, компьютерно-томографічних, допплерографічних та біохімічних досліджень 98 хворих на ішемічний інсульт визначено основні фактори ризику. В роботі показано, що основними патогенетичними механізмами атеротромботичного інсульту є гемодинамічний механізм, який полягає у зниженні швидкості кровообігу дистальніше стенозу, та механізм артеріо-артеріальної емболії. Визначено і проаналізовано взаємозв’язок потовщення комплексу «інтима-медіа» внутрішньої сонної артерії зі ступенем каротидного стенозу, рівнем загального холестерину та коронарним атеросклерозом. Показано, що розвиток атеротромботичного інсульту меншою мірою за лежить від ступеня стенозу внутрішньої сонної артерії, а в основ ному визначається особливостями будови атеросклеротичної бляшки. На основі результатів дослідження розроблено лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на зниження ризику розвитку повторного мозкового інсульту.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Де Фритас Г. Р., Богусславский Дж. (2001) Первичная про филактика инсульта // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор сакова, Инсульт (прил.) (вып.1). — С. 7—17.
2. Горбань СМ., Волошин П. В., Міщенко Т. С., Волошина Н. П. Нові теоретичні та організаційні передумови боротьби з цереброваскулярною патологією // Український вісник психоневрології. — 1998. — Т. 6, вип. 2(17).
3. Верещагин Н. В. (2003) Гетерогенность инсульта: взгляд с позиций клинициста // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, Инсульт (прил.), вып. 9. — С. 8—9.
4. Покровский А. В. (2003) Первичная профилактика ишемического инсульта и возможности сосудистой хирургии // Там же. — С. 96—97.
5. Pignoli P., Tremoli E., Poli A. (1986) Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging // Circulation. — 74: 1399—1406.
6. Hodis H. N., Mack W. J., LaBree L. (1998) The role of carotid arterial intima-media thickness in predicting clinical coronary events // Ann. Intern. Med. — 128: 262—269.
7. Persson J., Formgren Jsraelsson B. (1994) Ultrasound-determined intima-media thickness and atherosclerosis: direct and indirect validation // Arterioscler Tromb. 14: 261—264.
8. Bonithon-Kopp C., Touboul P. J., Berr C., Leroux C. (1996) Relation of intima-media thickness to atherosclerotic plagues in carotid arteries: the vascular aging (EVA) study // Arterioscler. Thromb. Vase Biol. — 16: 310—316.
9. Гавриленко А. В., Сандриков В. А., Скрылев СИ. и др. Выбор показаний к каротидной эндартерэктомии в зависимости от структуры атеросклеротической бляшки // Ангиология и со- судистая хирургия. — 2001, № 4. — С. 11—19.