ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Болі в хребті: ревматологічні захворювання та остеопороз в практиці невропатолога
Назва статтi Болі в хребті: ревматологічні захворювання та остеопороз в практиці невропатолога
Автори Сміян С. І.
З рубрики КЛІНІКА, ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ НЕРВОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 54-58
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.071-007.234-06:616.151.5/.411-003.971]-084 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наводяться дані про поширеність болів в спині при ревматологічній патології, що обумовлені як самим захворюванням, так і наявністю структурно-функціональних змін кісткової тканини поперечного відділу хребта. Показані основні механізми та чинники ризику виникнення остеопорозу, як провідної причини болів в спині. Продемонстрований алгоритм тактики невропатолога під час обстеження хворих з болями в спині на фоні ревматологічних захворювань.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Особливості змін мінеральної щільності кісткової ткани- ни у жінок з остеоартрозом в постменопаузальному періоді / Сміян С. І., Савочкіна Н. Л., Олійник Н. М. // Український медичний альманах. — 2004. — Т. 7, № 3 (додаток). — С. 106—109.
2. Management of patients with concomitant osteoarthrosis and osteoporosis: a dencitometric study / Smiyan S. I., Savochkina N. L., Barladyn O. R., Slaba U. S., Hrymalyuk N. V. // I Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis, 6—8 October 2005, Krakow, Poland.
3. Полулях М. В., Герасименко С. И., Пашков Е. П. и др. Состояние костной ткани у больных анкилозующим спондилоартритом по данным ультразвуковой денситометри // Проблемы остеологии. — 2000. — № 3. — С. 63—64.
4. Mitra D., Elvins D. M., Speden D. J., Collins A. J. The prevalence of vertebral fractures in mild ankylosing spondylitis and their relationship to bone mineral density // Rheumatology (Oxford). — 2000. — Vol. 39.  № 1. — Р. 85—89.
5. Сміян С. І., Масик О. М., Слаба У. С. Прогнозування мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит // Шпитальна хірур- гія. — 2003. — № 4 . — С. 45—48.
6. Mitra D., Elvins D. M., Collins A. J. Biochemical markers of bone metabolism in mild ankylosing spondylitis and their relationship with bone mineral density and vertebral fractures // J. Rheumatol. — 1999. — Vol. 26.  № 10. — P. 2201—2204.
7. El Maghraoui A., Borderie D., Cherruau B. et al. Osteoporosis, body composition, and bone turnover in ankylosing spondylitis// Ibid. — 1999. — Vol. 26.  № 10. — P. 2205—2209.
8. Lee H. I., Schlotzhauer T., Ott S. M. et al. Skeletal status of men with early and late ankylosing spondylitis // Am. J. Med. — 1997. — Vol. 103. № 3. — P. 233—241.
9. Сміян С. I., Масик О. М. Сучасна діагностика змін мінеральної щільності кісткової тканини з використанням методу двофотонної рентгенівської денситометрії та лікарська тактика у хворих на ревматичні захворювання суглобів (методичні рекомендації). — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 24 с.
10. Singh A., Bronson W., Walker S. E. et all. Relative value of femoral and lumbar bone mineral density assessments in patients with ankylosing spondylitis // South Med. J. — 1995. — Vol. 88. — № 9. — Р. 939—943.
11. Dos Santos F. P., Constantin A., Laroche M. et al. Whole body and regional bone mineral density in ankylosing spondylitis // J. Rheumatol. — 2001. — Vol. 28. — № 3. — P. 547—549.
12. Taylor A. L., Balakrishnan C., Calin A. Reference centile charts for measures of disease activity, functional impairment, and metrolo gy in ankylosing spondylitis // Arthritis Rheum. — 1998. — Vol. 41. — № 6. — P. 1119—1125.
13. Njeh C. F., Genant H. K. Bone loss. Quantitative imaging techniques for assessing bone mass in rheumatoid arthritis // Arthritis Res. — 2000. — № 6. — Р. 446—450.
14. Detailed analyses of periarticular osteoporosis in rheumatoid arthritis / Alenfeld F. E., Diessel E., Brezger M., Sieper J., Felsenberg D., Braun J. // Osteoporosis Int. — 2000. — Vol. 11, № 5. — Р. 400—407.
15. Haugeberg G., Uhlig T., Falch J. A., Halse J. I., Kvien T. K. Bone mineral density and frequency of osteoporosis in female patients with rheumatoid arthritis: results from 394 patients in the Oslo County Rheumatoid Arthritis register // Arthritis Rheum. — 2000. — Vol. 43, № 3. — Р. 522—530.
16. A multicenter cross sectional study on bone mineral density in rheumatoid arthritis / Sinigaglia L., Nervetti A., Mela Q., Bianchi G., Del Puente A., Di Munno O., Frediani B., Cantatore F., Pellerito R., Bartolone S., La Montagna G., Adami S. // J. Rheumatol. — 2000. — Vol. 27, № 11. — Р. 2582—2589.
17. Nafradi L., Toldy E., Varga L. Measure of bone loss in rheumatoid arthritis // Orv. Hetil. — 1999. — Vol. 140, № 6. — Р. 281—284.
18. Miyamoto S., Ozeki T., Kageyama Y. Fracture theshhold of rheumatoid arthritis patients // Ryumachi. — 1995. — Vol. 35, № 3. — Р. 538—542.
19. Stafford L., Bleasel J., Giles A., Handelsman D // Androgen deficiency and bone mineral density in men with rheumatoid arthritis // J. Rheumatol. — 2000. — Vol. 27, № 12. — Р. 2786—2790.
20. Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тка нини при використанні стандартної терапії у хворих на системний червоний вовчак / Сміян С. І., Лозіна Л. Б., Грималюк Н. В., Скиба З. О. та ін. // Тези наук. доповід. Матер. ІІІ нац. Конгресу ревматологів України, Дніпропетровськ, 23—26 жовтня 2001 р. — Дніпропетровськ, 2001. — С. 46.
21. Effects on bone mineral density of calcium and vitamin D supplementation in elderly women with vitamin D deficiency / Franck Grados, Michel Brazier, Saïd Kamel, Sigolène Duver, Nathalie Heurtebize, Mohamed Maamer et al. // Joint Bone Spine ISSN: 1297- 319X2003. — Vol. 70. — № 3. — P. 203—208.