ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика)
Назва статтi Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика)
Автори Марута Наталія Олександрівна
Гічун В'ячеслав Сафронович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 71-75
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.44:355 Індекс ББК -
Анотацiя Робота присвячена проблемам аутоагресивної поведінки (АП) у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Під час проведеного дослі джен ня обстежено 3460 військовослужбовців, з них 188 військово службовців з АП, вивчені матеріали 88 випадків завершених суїцидів серед військовослужбовців. Комплексний аналіз, вивчення клініко-психопатологічної структури механізмів і закономірностей виникнення та розвитку АП у військовослужбовців дозволили вдосконалити критерії діагностики даної поведінки. Результати дослідження у вигляді методичних рекомендацій впроваджені в практику медичних служб, медичних підрозділів, соціально-психологічних служб управлінь територіальних командувань, з’єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вроно Е. М. Суицидология в России // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. — 1996. — № 1. — С. 15—19.
2. Лапицкий М. А., Ваулин СВ. Суицидальное поведение. — Смоленск, 2000. — 156 с.
3. Марута Н. О., Явдак Н. О. Предиктори суїцидальної поведінки при невротичних розладах // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т. 14, вип. 2 (47). — С 59—62.
4. Психологія суїциду / Москалець В. П., Орбан-Лембрик Л. С., Миколайський М. В. та ін. — К.: Академвидав, 2004. — 288 с.
5. Чуприков А. П., Пилягина Г. Я. Эпидемиология самоубийств в Украине продолжается // Нац. безпека і оборона. —2001. — № 3. — С. 39—42.