ГоловнаАрхiв номерiв2006Том 14, випуск 1 (46)Клініко-фармакологічні аспекти терапії епілепсії в осіб похилого віку
Назва статтi Клініко-фармакологічні аспекти терапії епілепсії в осіб похилого віку
Автори Дубенко Андрій Євгенович
Говбах І.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2006 Номер журналу Том 14, випуск 1 (46) Сторінки 19-22
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853–053.9–08:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя На теперішній час відмічається тенденція до збільшення захворюваності епілепсією в осіб похилого віку. Однією з причин цього є зростання частки старших вікових груп у структурі населення світу. Клінічна картина епілепсії у хворих похилого віку має ряд особливостей. Особливий інтерес викликає фармакотерапія епілепсії в осіб похилого віку, особливо аспекти, котрі пов’язані з віковими змінами, наявністю супутньої патології, застосування різних лікарсь- ких засобів разом з антиконвульсантами.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дзяк Л. А., Зенков Л. Р., Кириченко А. Г. Эпилепсия. — К.: Книга-плюс, 2001. — 168 с.
2. Stephen L. J., Brodie M. J. Epilepsy in elderly people // Lancet. — 2000; 355: 1441–6.
3. Буйков В. А., Перерва И. Г. Клиника эпилепсии у лиц пожилого возраста и иммунодисметаболические эффекты противосудорожной терапии. — Челябинск: Лудок, 1999. — 192 с.
4. Bourdet S. V., Gidal B. E., Alldredge B. K. Pharmacological management of epilepsy in the elderly // J. Am. Pharm. Assoc. — 2001; 41: 421–36.
5. Tallis R., Boon P., Perucca E., et al. Epilepsy in elderly people: management issues // Epileptic Disord. — 2002; 4. — Suppl. 2: S33–9.
6. Дубенко А. Е. Сочетание эпилепсии с соматической пато логией. Матер. VIII конф. УПЕЛ // Вісник епілептологіі. — 2004. — № 1(7–8). — С. 74.
7. Хмелевская С. С., Джемайло В. И. Противопоказания и возможные осложнения лекарственной терапии у лиц старших возрастов — К.: Здоров’я, 1987. — 213 с.
8. Шмидт Д. Фармакотерапия эпилепсии. — Харьков, 1996. — 180 с.
9. Зенков Л. Р. Фармакологическое лечение эпилепсии // Рос- сийский медицинский журнал. — 2000, № 10. — С. 411–417.
10. Зенков Л. Р. Вальпроаты в современном лечении эпилепсии. — Там же. — 2000, № 12.
11. Loscher W. Basic pharmacology of valproate: a review after 35 years of clinical use for the treatment of epilepsy // CNS Drugs. — 2002; 16: 669–94.
12. Дзяк Л. А., Кириченко А. Г., Голик В. А. Применение депакина при лечении эпилепсии // Журнал Медичні перспек- тиви. — 2000. — С. 23–25.