ГоловнаАрхiв номерiв2005Том 13, випуск 4 (45)Клінічна ефективність імуноглобуліну при різних типах перебігу розсіяного склерозу
Назва статтi Клінічна ефективність імуноглобуліну при різних типах перебігу розсіяного склерозу
Автори Негреба Тетяна Валер'янівна
З рубрики КЛІНІКА ТА ДІАГНОСТИКА НЕРВОВИХ ХВОРОБ
Рiк 2005 Номер журналу Том 13, випуск 4 (45) Сторінки 33-38
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832–004.2–036: 615.015–08 Індекс ББК -
Анотацiя Щомісячне внутрішньовенне краплинне введення імуно- глобуліну протягом року хворим на розсіяний склероз сприяє подовженню ремісій та купіруванню легких рецидивів у хворих із рецидивуючим перебігом; при прогредієнтних типах перебігу формує етап стабілізації різної тривалості при повільних і помірних темпах прогресування.
Ключовi слова
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Левин О. С. Иммунотерапия рассеянного склероза // Рос. медицинский журнал. — М., 2001. — № 22. — С. 3–7. 2. Анастасиев В. В. Иммуноглобулин для внутривенного введения. — Нижний Новгород, 2000. — 166 с. 3. Sorensen P. S., Wanscher B. et al Intravenous immunoglobulin reduces MRI activity in relapsing multiple sclerosis // Neurology. — 1998. — Vol. 50. — P. 1273–1284. 4. Волошина Н. П., Василовский В. В., Микулинский Ю. Е., и др. Аутотерапия стромальными клетками костного мозга (КСКМ) индуцированными в нервные клетки у больных с про гредиентными формами рассеянного склероза // 3 Россий ский Конгресс по патофизиологии с международным участием «Дизрегуляторная патология органов и систем (экспе риментальная и клиническая патофизиология)»: Тез. докл. — М., 2004. — С. 222–223. 5. Україна (19) UA, (11) 68711 А «Спосіб лікування хворих на розсіяний склероз» від 02.10.2003, Київ, Укрпатент. Автори патенту: Волошина Н. П., Василовський В. В. 6. Марков Д. А., Леонович А. Л. Рассеянный склероз. —М., 1976. — 295 с.