ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 4 (89)Медико-психологічні аспекти реабілітації пацієнтів з вродженими вадами серця: паспорт здоров’я як елемент комплексного супроводу
Назва статтi Медико-психологічні аспекти реабілітації пацієнтів з вродженими вадами серця: паспорт здоров’я як елемент комплексного супроводу
Автори Сидоренко Анастасія Юріївна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 4 (89) Сторінки 119-121
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008-053.2+616.12-089-053.2-092 Індекс ББК -
Анотацiя В статті наведений літературний огляд проблем медико-психологічної реабілітації пацієнтів з вродженими вадами серця (ВВС) та запропонований проект паспорта здоров’я, який зміг би допомогти лікуючому лікарю персоналізувати підхід щодо фізичної та психологічної реабілітації пацієнтів з ВВС. Також в статті висвітлені медикопсихологічні мішені впливу для підвищення ефективності кардіореабілітації та наведений перелік психодіагностичних методик, які апробовані для роботи лікаря-психолога або медичного/клінічного психолога з пацієнтами з ВВС в залежності від віку. Таким чином, запропонований алгоритм психологічної допомоги в кардіології та кардіохірургії ВВС створений з акцентом на вчасне виявлення психологічних проблем пацієнта та запровадження комплексної системи медико-психологічного супроводу пацієнта з ВВС та членів його родини від пренатального етапу до дорослого життя з фіксуванням результатів та динаміки психодіагностичних та психокорекційних заходів у персональному паспорті здоров’я.
Ключовi слова реабілітація, вроджені вади серця, психологічний супровід, паспорт здоров’я
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Temporal trends in survival among infants with critical congenital heart defects [Electronic Resource] / M. E. Oster, K. A. Lee, M. A. Honien [et al.] // Pediatrics. 2013. № 131(5). URL : www. pediatrics.org/cgi/content/full/131/ 5/e1502
2. Клименко Т. М., Сороколат Ю. В., Карапетян О. Ю. Резерви ведення дітей із вродженими вадами серця // Перинатология и педиатрия. 2014. № 2 (58). С. 106—109.
3. Belinger D. C., Newburger J. W. Neuropsychological, psychosocial and quality-of-life outcomes in children and adolescents with congenital heart disease // Progress in Pediatric Cardiology. 2010. Vol. 29. P. 87—92. DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.ppedcard.2010.06.007.
4. Helfricht S., Latal B., Fischer J. E. Surgery-related posttraumaticstress disorder in parents of children under going cardiopulmonary bypass surgery: a prospective cohort study // Pediatr. Crit. Care Med. 2008. № 9(2). P. 217—223.
5. Experience and outcomes of transition from pediatric to adult health care services for young people with congenital heart disease: a systematic review / E. Heery, A. Sheehan, A. While, I. Coynell // Congenit. Heart Dis. 2015. Vol. 10. Iss. 5. P. 413—427.
6. Between invisible defects and visible impact: the life experience of adolescents and young adults with congenital heart disease  / Y.-T. Chiang, C.-W. Chen, W.-J. Su [et al.] // Journal of Advanced Nursing. 2015. № 71(3). P. 599—608.
7. Health care needs of adolescents with congenital heart disease transitioning into adulthood: a Delphi survey of patients, parents, and health care providers [Electronic Resource] / C. W. Chen, W. J. Su,  Y. T. Chiang [et al.] // Eur. J. Cardiovasc. Nurs. 2016. URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045011.
8. Task Force 2: Special Health Care Needs of Adults With Congenital Heart Disease [Electronic Resource] / E. Foster, T. P. Graham, D. J. Driscoll [et al.] // JACC. 2001. Vol. 37, № 5. P. 1161—1198. URL : file:///C:/Users/Downloads/12773.pdf
9. Swan L., Hillis W. S. Exercise prescription in adults with congenital heart disease: a long way to go [Electronic Resource] // Heart. 2000. № 83. Р. 685—687. URL : http://onlinelibrary.wiley. com/doi/10.1111/chd.12251/full.
10. Сидоренко А. Ю. Сімейні настанови батьків, які очікують народження дитини з вродженою вадою серця // Медична психологія. 2016. № 1. С. 51—55.
11. Сидоренко А. Ю., Куркевич А. К. Вплив пренатального діагнозу та копінг-стратегій батьків після ехокардіографічного дослідження плода // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 4 (85). С. 76—78.
12. Віддалений психомоторний розвиток дітей з вродженими вадами серця при операціях зі штучним кровообігом та застосуванням аутологічної пуповинної крові / А. Ю. Касьянова, В. А. Жовнір, О. М. Федевич [и др. ] // Современная педиатрия. 2013. № 4 (52). С. 135—137.
13. Касьянова А. Ю. Особливості медично-психологічної допомоги пацієнтам із вродженими вадами серця // Вісник серцево-судинної хірургії. 2015. Вип. 23. С. 51—53.
14. Касьянова А. Ю., Лебідь І. Г. Медико-психологічні особливості якості життя молодих дорослих пацієнтів із прооперованими вродженими вадами серця // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. 2014. № 2 (3). С. 365—372.
15. Якість життя у пацієнтів із вродженими вадами серця / І. Г. Лебідь, Н. М. Руденко, А. Ю. Сидоренко [та ін.]. Київ : Видво НПМЦДКК, 2016. 49 с.
16. Касьянова А. Ю., Маркова М. В. Концепція медико-психологічної допомоги в клініці дитячої кардіохірургії // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 87—89.