ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Реформирование психиатрической службы через призму наркологических проблем
Назва статтi Реформирование психиатрической службы через призму наркологических проблем
Автори Зільберблат Геннадій Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 74-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:362.1 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена питанням реформування психіатричної допомоги населенню України. Розглядається надання наркологічної допомоги в історичному аспекті, досвід організації психіатрично-наркологічного об’єднання, описані основні переваги об’єднання психіатричної та наркологічної служб в єдину структуру, автор висловлює власне бачення стратегії реформування в галузі психіатрії та наркології.
Ключовi слова реформи, психіатрія, наркологія, Об’єднання, залежності, психічні розлади, наркоманія, алкоголізм, медицина
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Н. А. Марута «Посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностика и терапия», О. В. Друзь «Надання медичної допомоги в закладах Міністерства оборони України за ІІ півріччя 2015 року» // Материалы научно-практической конференции «Современные подходы к диагностике, терапии и реабилитации посттравматических стрессовых расстройств». — Харьков, 28—29 мая 2015.
2. Національний звіт за 2014 рік щодо наркотичної ситуації в Україні / УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, ВСП «ММЦАН».
3. Динаміка стану психічного здоров’я населення та організації стану психіат ричної та наркологічної допомоги (аналітично-ста- тистичний довідник за 2009—2013 роки у графіках і таблицях) / Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології, Центр медичної статистики МОЗ України ; укладачі : О. О. Суховій, О. О. Петриченко, Н. М. Степанова [та ін.] ; відповідальні редактори : І. Я. Пінчук, М. В. Голубчиков. — Київ : УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології ; Центр медичної статистики МОЗ України, 2014. — 665 с. : іл., табл.
4. Статистичний довідник / ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України", 2015 р.
5. Довідник Державної служби статистики України, 2014 р.
6. Поступной А. Н. История и современная ситуация: мнение экспертов-наркологов // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков : Торсинг, 2000. — С. 222—254.
7. Кузьминов В. Н. История наркологической службы Украины в документах [Электронный ресурс] / В. Н. Кузьминов, И. В. Линский // Актуальные вопросы современной психиатрии и нарко- логии : сб. науч. работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев; Харьков, 2010. — Т. 5.