ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Профессиональная подготовка врачей-психиатров в странах Восточно-Европейской зоны WPA: проблемы и решения
Назва статтi Профессиональная подготовка врачей-психиатров в странах Восточно-Европейской зоны WPA: проблемы и решения
Автори Морозов П.В.
Алімов У.Х.
Алтинбеков С.А.
Волошин Петро Власович
Галако Т.І.
Євсєгнєєв Р.А.
Ісмаілов
Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Марута Наталія Олександрівна
Незнанов Н. Г.
Скугаревський О.А.
Согоян А.
Ходжаєва Н.І.
Хотіняну М.А.
Чконія Е.
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 16-20
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-355.331-061.25(4) Індекс ББК -
Анотацiя У статті подані результати аналізу вузівської та післявузівської підготовки лікарів-психіатрів у державах Східно-Європейської зони WPA (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Узбекистан, Україна). У процесі аналізу були виявлені схожість та відмінність систем освіти, що дало можливість оцінити їх перспективні тенденції і виявити недоліки.
Ключовi слова освіта, вузівська і післявузівська підготовка, первинна спеціалізація, підвищення кваліфікації, навчальні програми, лікарі-психіатри
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Кожина А. М. Подготовка врачей-психиатров в Украине (проблемы, пути решения) [Текст] / А. М. Кожина, В. И. Коростий, А. А. Черкасова // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 4 (81). — С. 5—9.
2. Казаковцев Б. А. Развитие служб психического здоровья [Текст] / Б. А. Казаковцев. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 672 с.
3. Нулевая версия проекта Глобального Плана Действий по Охране Психического Здоровья 2013—2020. Версия 27 авгус та 2012. — 33 с. [Элект ронный ресурс]. — Режим доступа : http:// psychiatr.ru/download/542?view=1&name=Global+MNH+Action+ Plan+Oslo+RUS.pdf
4. Современные тенденции и новые формы психиатрической помощи [Текст] / под ред. проф. О. Г. Ньюфельдта. — М.: ИД «Медпрактика-М», 2007. — 356 с.
5. Campion J. EPA guidance on prevention of mental disorders [Text] / J. Campion, K. Bhui, D. Bhugra // European Psychiatry. — 2012. — Vol. 27. — № 2. — P. 68—80.
6. EPA guidance of the quality of mental health services [Text] / W. Gaebel, T. Becker, B. Janssen et al. // Ibid. — P. 87—114.
7. EPA guidance on the role and responsibilities of psychiatrists [Text] / D. Bhugra, A. Ventriglio, M. R. Kuzman et al. // Ibid. — 2015. — Vol. 30. — № 3. — P. 417—423.
8. Mental Health Policy and Practice across Europe [Electronic Resource] / M. Knapp, D. McDaid, E. Mossialos, G. Thornicroft (ed.). — Maidenhead U: McGraw Hill Open University Press, 2007. — 452 р. — Mode of access : URL : http://www.euro.who.int/__data/ assets/pdf_file/0007/96451/E89814.pdf