ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Проблема адаптації лікарів-інтернів до професійної діяльності в сучасних умовах
Назва статтi Проблема адаптації лікарів-інтернів до професійної діяльності в сучасних умовах
Автори Вьюн Валерій Васильович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 60-62
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.9:378.1:614.23 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі виокремлені індивідуально-особистісні та соціально-психологічні чинники, механізми формування психологічної адаптації лікаря-інтерна до професіональному діяльності. Визначені об’єктивні та суб’єктивні критерії ефективності адаптації лікарів- інтернів до професійної діяльності. Високий рівень дезадаптації виявлено у 9,2 % чоловіків і 12,5 % жінок; виражений рівень дезадаптації — у 10,3 % чоловіків, 14,0 % жінок; помірний рівень дезадаптації — у 36,2 % и 42,1 % відповідно. Описано специфіку клінічних та психологічних проявів порушень адаптації у лікарів-інтернів. Виокремлено астенічний (25,5 %), гіперестезичний (21,6 %), депресивний (16,2 %), психосоматичний (14,2 %), апатичний (11,4 %), адиктивний (11,1 %) типи дезадаптивних реакцій. На ґрунті отриманих даних, що відображають механізми формування розладів адаптації до професійної діяльності у лікарів, розроблені методи корекції та профілактики даних порушень з диференційованим використанням комплексу психотерапевтичних методів та психоосвіти.
Ключовi слова психологічна адаптація, професійна діяльність, дезадаптація, психотерапія, психоосвіта
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аршава І. Ф. Функціональні стани людини в процесі адап- тації до екстремальних умов діяльності (у парадигмі «особистість — стан») / І. Ф. Аршава // Вісник АПН України: Педагогіка і психологія. — 2006. — № 4 (53). — С. 82—90.
2. Вітенко І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності : монографія / І. С. Вітенко. — Вінниця : Нова книга, 2013. — 132 с.
3. Витенко И. С. Профилактика и коррекция расстройств адаптации врачей в условиях работы по принципам семейной медицины / И. С. Витенко, В. В. Вьюн // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 169—170.
4. Волосовець О. П. Стратегія євроінтеграційного реформування вищої медичної освіти України / О. П. Волосовець // Проблеми медичної науки та освіти. — 2006. — № 1. — С. 5—12.
5. Дорожкин Ю. Н. Проблемы социальной адаптации иностранных студентов / Ю. Н. Дорожкин, Л. Т. Мазитова // Социо- логические иссле дования. — 2007. — № 3. — С. 73—77.
6. Кожина А. М. Адаптація студентів першого курсу до навчальної діяльності — приоритетне завдання вищого навчального закладу / А. М. Кожина, М. В. Маркова // Международный психиатрический, психотерапевтический и психоаналитический журнал. — 2012. — Т. 5, № 2 (28). — С. 28—34.
7. Кожина А. М. Проблеми адаптації студентів до навчаль- ної діяльності у ВУЗі в умовах кредитно-модульної системи освіти / А. М. Кожина, М. В. Маркова, Е. Г. Гриневич // Науково- інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. — 2013. — № 3 (86). — С. 87—93.
8. Кокун О. М. Адаптація та адаптаційні можливості людини: прикладні аспекти / О. М. Кокун // Актуальні проблеми психоло- гії. — 2005. — Т. 5, вип. 4: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія / за ред. С. Д. Максименка. — С. 77—85.
9. Соколова И. М. Психофизиологические механизмы адап- тации студентов : монография / И. М. Соколова. — Харьков : ХГМУ, 2007. — 412 с.