ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Особливості змін у психоемоційній сфері хворих на профе- сійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи
Назва статтi Особливості змін у психоемоційній сфері хворих на профе- сійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи
Автори Пшук Наталія Григорівна
Белов Олександр Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 96-98
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.6.015+616.89: 616.891: 616.8-008.64: 613.6.06 Індекс ББК -
Анотацiя Клініко-психологічне дослідження з використанням методики SCL-90-R, шкали депресії Zung та шкал особистісної та реактивної тривожності C. Spilberger 85 хворих на професійні захворювання органів дихання і 84 хворих на професійні захворювання периферичної нервової системи виявило поліморфність та широкий спектр несприятливих змін у психоемоційній сфері, пов’язаних з особливостями професійної патології. У цілому хворим на професійні захворювання притаманні високий рівень депресії, соматизації, міжособистісної сензитивності, обсесивних проявів, фобічної, особистісної та реактивної тривожності. При цьому у хворих на патологію органів дихання більшою мірою виражені тривожно-депресивні тенденції, а у хворих на патологію периферичної нервової системи — депресивні та астено-депресивні прояви, що ймовірно пов’язане із клінічними особливостями основно- го захворювання. Ці дослідження дозволяють говорити про асоційованість професійних захворювань з порушеннями адаптації у вигляді депресивних та тривожно-депресивних розладів і формування несприятливих патоха- рактерологічних змін, що потребують відповідної корекції.
Ключовi слова професійна патологія, депресія, тривожність, розлади адаптації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гречківська Н. В. Структура професійної захворюваності працівників певних категорій на підприємствах міста Києва / Н. В. Гречківська // Ліки України. — 2013. — № 1(14). — С. 42—45. 2. Короленко В. В. Професійні захворювання шкіри у пра- цівників охорони здоров’я міста Києва / В. В. Короленко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2006. — № 3. — С. 15—19.
3. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід інституту медицини праці НАМН України / [Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, М. Соколова, І. Кононова] // Український журнал з проблем медицини праці. — 2013. — № 4 (37). — С. 11—22.
4. A review of the effectiveness of psychological interventions used for anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease / [S. M. Smith, S. Sonego, L. Ketcheson, J. Larson] // British Medical Journal Open Respiratory Research. — 2014. — № 1. — Р. 1136—1142.
5. Popa-Velea O. Psychological intervention — a critical element of rehabilitation in chronic pulmonary diseases / О. Popa-Velea, V. L. Purcarea // Journal of Medicine and Life. — 2014. — Vol. 7. — Р. 274—281.
6. Sushma S. Psychological Aspects of Pain Disorders / S. Sushma, P. Kumar // Delhi Psychiatry Journal. — 2014. — Vol. 17. — № 2. — Р. 237—242.
7. Михайлов Б. В. Психотерапия в общесоматической медицине : клиническое руководство / Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Федосеев В. А. — Харьков : Прапор, 2002. — 128 с.
8. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. — СПб.: Питер, 2001. — С. 146—181.
9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 2002. — С. 82—83.
10. Психология личности: тесты, опросники, методики / сост. Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова. — М.: Геликон, 1995. — С. 71—74.