ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Модели психопатогенеза аффективных нарушений у пациентов, страдающих аддиктивной патологией
Назва статтi Модели психопатогенеза аффективных нарушений у пациентов, страдающих аддиктивной патологией
Автори Григорян Артур Заренович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 63-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-008.447-092 Індекс ББК -
Анотацiя З метою формування моделей психопатоґенеза афективних порушень у структурі адиктивної патології було обстежено 100 пацієнтів КУ «Запорізький обласний наркологічний диспансер» ЗОР, які страждають на афективні розлади, в структурі полінаркоманії. При використанні клі- ніко-психопатологічного методу була сформована інтегративна систематика етіопатогенетичних механізмів формування афективних порушень у структурі адиктивної патології, куди увійшли такі механізми: патоафективний, соматогенно- органічний, патоперсонологічний, соціогенний, абстинентний, інтоксикаційний, емоційно-депріваційний. Описано типові структурно-динамічні варіанти депресивних і маніоформних синдромів, а також сформовано моделі психопатоґенеза для кожного описаного механізму.
Ключовi слова полінаркоманія, модель психопатоґенеза, афективні порушення, депресія, маніоформний синдром
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Даренский И. Д. Аддиктология как научная дисциплина и область практической деятельности / И. Д. Даренский // Аддиктология. — 2005. — № 1. — С. 8—13.
2. Анохина И. П. Биологические механизмы зависимости от ПАВ (патогенез) / И. П. Анохина // Лекции по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — М.: Медпрактика, 2001.
3. Воробьева Т. М. Нейробиология вторично приобретенных мотиваций / Т. М. Воробьева // Международный медицинский журнал. — 2004. — Т. 8. — № 1—2. — С. 211—216.
4. Менделевич В. Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения (психологические и психопатологические аспекты) / В. Д. Менделевич. — М.: МЕДпресс-информ, 2003. — 328 с.
5. Старшенбаум Г. В. Аддиктология. Психология и психоте- рапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. — М.: Когито-Центр, 2006. — 368 с. — Серия: Клиническая психология.
6. Шабанов П. Д. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / П. Д. Шабанов, О. Ю. Штакельберг. — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. — 368 с.
7. Пятницкая И. Н. Клиническая наркология / И. Н. Пятницкая. — Л.: Медицина, 1975. — 332 с. 8. Симатова О. Б. Психология зависимости / О. Б. Симатова. — Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2006. — 308 с.