ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 2 (83)Взаємозв’язок провідної клініко-психопатологічної симптоматики та особливостей копінг-поведінки у хворих на терапевтично резистентні депресії
Назва статтi Взаємозв’язок провідної клініко-психопатологічної симптоматики та особливостей копінг-поведінки у хворих на терапевтично резистентні депресії
Автори Рахман Людмила Володимирівна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 2 (83) Сторінки 91-94
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454:615.015.46]-036: 616.89-008.438.4-085.851.113 Індекс ББК -
Анотацiя В результаті проведеного комплексного дослідження хворих на терапевтично резистентні депресії (ТРД) виокремлено клініко-психопатологічну структуру та ідентифіковано варіанти депресивного синдрому: тривожний (ажитований), тужливий (меланхолійний), сенесто- іпохондричний, апатико-адинамічний, астено-анергічний та обсесивно-депресивний. Також встановлено, що характер домінуючого афективного компонента депресивного синдрому при ТРД детермінує тип копінг-поведінки, яка є загалом дезадаптивною.
Ключовi слова терапевтично резистентні депресії, клінічні особливості, психопатологічна характеристика, копінг- поведінка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Нейро News. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90.
2. Быков Ю. В. Депрессии и резистентность / Быков Ю. В., Беккер Р. А., Резников М. К. — М.: РИОР; ИНФРА-М, 2013. — 374 с.
3. Марута Н. А. Диагностика и терапия униполярных депрессий в современных условиях: мифы и реальность / Н. А. Марута // Нейро News. — 2013. — № 2 (47). — C. 20 — 27.
4. Дикая Т. И. Клинико-психопатологические особенности и динамические аспекты затяжных и хронических эндогенных депрессий / Т. И. Дикая // Вестник Российской АМН. — 2011. — № 4. — С. 19—25.
5. Бондарь В. В. Клинические особенности и типологичес- кое деление резистентных к терапии эндогенных депрессий / В. В. Бондарь // Журнал невропатологии и психиатрии. — 1992. — Т. 92. — № 1. — С. 84—88.
6. Кутько И. И. Резистентные состояния при психофармакотерапии аффективных расстройств: предпосылки формирования, квалификация, терапия / И. И. Кутько, В. Д. Мишиев, К. Т. Згур- ская // Архив психиатрии. — 2004. — Т. 10. — № 1. — С. 196—199.
7. Souery D. Treatment-resistant depression / D. Souery, G. I. Papa kostas, M. H. Trivedi // J Clin Psychiatry. — 2006. — Vol. 67 (suppl. 6). — P. 16—22.
8. Голоденко О. Н. Социально-психологическая адаптация больных рекуррентными депрессивными расстройствами / О. Н. Го ло денко // Архив психиатрии. — 2010. — Т. 16. — № 1 (60). — С. 33—36.
9. Сімак А. А. Реалізація копінг-поведінки в період нормативної кризи / А. А. Сімак // Наукові записки [Національного універси- тету «Острозька академія»] : зб. наук. праць. Серія «Психологія та педагогіка». — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2009. — Вип. 13. — С. 434—447.
10. Heim E. Coping-based intervention strategies. / E. Heim // Patient Education and Counseling. — 1995. — Vol. 26. — P. 145—151.
11. Williams K. Coping Strategies in Adolescents / K. Williams, A. McGillicuddy-De Lisi // Journal of Applied Developmental Psych ology. — 2000. — Vol. 20(4). — P. 537—554.