ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 1 (82)Патопсихологічні особливості тривожних розладів ендогенного походження
Назва статтi Патопсихологічні особливості тривожних розладів ендогенного походження
Автори Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
Федченко Вікторія Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 1 (82) Сторінки 90-94
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85-039-008.47:616.1/.4 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 74 пацієнти з депресивними розладами ендогенного ґенезу: 44 хворих з симптомами тривоги і 30 пацієнтів — без симптомів тривоги. Проведене дослідження дозволило встановити, що загальна тривога у пацієнтів з тривожною симптоматикою у структурі ендогенної депресії має багатокомпонентну і неоднорідну струк ту ру, що включає афективний, фобічний і соматичний компоненти тривоги, тривожну оцінку перспективи і соціальну реакцію захисту. Для паці- єнтів основної групи була характерна висока особистісна і реактивна тривога, яка охоплювала всі сфери соціального функціонування і виявлялася не тільки тривожним емоційним станом, а й у ставленні до різних аспектів життя: зниження загальної мотивації, поява і збереження різних страхів і побоювань. Для пацієнтів групи порівняння були характерні середній рівень тривоги, астенії та пасивності, а також ситуаційна стурбованість майбутнім і уникнення соціальних контактів.
Ключовi слова патопсихологічні особливості, тривожні розлади, депресивні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Балукова, E. B. Тревожные расстройства у больных терапевтического профиля / E. B. Балукова, Ю. П. Успенский, Е. И. Ткаченко // Терапевт. арх. — 2007. — № 6. — С. 85—88.
2. Бизюк, А. П. Применение интегративного теста : методические рекомендации / А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев. — СПб.: Изд-во Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 2005. — 23 с.
3. Колюцкая, Е. В. Тревожные расстройства: диагностика и терапия / Е. В. Колюцкая // 3доровье Украины. — 2006. — № 3. — С. 17.
4. Диагностика и терапия расстройств аффективного спектра в первичной медицинской сети: возможности и ограничения / [В. Н. Краснов, Т. В. Довженко, Ю. Л. Ривкина и др.] // Современные тенденции организации психиатрической помощи: клинические и социальные аспекты : материалы Российской конференции. — 2004. — С. 66—68.
5. Краснов, В. Н. Расстройства аффективного спектра / В. Н. Краснов // Практическая медицина. — 2011. — 431 с.
6. Краснов, В. Н. Тревожные расстройства: их место в современной систематике и подходы к терапии / В. Н. Краснов // Социальная и клиническая психиатрия. — 2008. — С. 33—38.
7. Нуллер, Ю. Л. Тревога и ее терапия / Ю. Л. Нуллер // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2002. — Т. 4 (2). — С. 35—37.
8. Отчет ВОЗ: Психическое здоровье: усиление борьбы с психическими расстройствами : информационный бюллетень. — № 220. — Сентябрь, 2010 г.
9. Практикум по психотравматическому стрессу / под ред. Н. В. Тарабриной. — СПб.: Питер, 2001. — С. 29—32.
10. Психическое здоровье: Новое понимание, новая надежда : доклад о состоянии здравоохранения в мире. — ВОЗ, 2001.
11. Смулевич, А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — 423 с.
12. Смулевич, А. Б. Лечение резистентных затяжных эндогенных депрессий / А. Б. Смулевич // Психиатрия и психофар- макотерапия. — 2002. — № 4. — С. 128—132.
13. Gorwood, P. Generalized anxiety disorder and major depressive disorder comorbidity: An example of genetic pleiotropy? / P. Gorwood // European Psychiatry. — 2004. — Vol. 19 (1). — Р. 27—33.
14. Hirschfeld, R. M. A. The comorbidity of major depression and anxiety disorders recognition and management primary care / R. M. A. Hirschfeld // J. Clin. Psychiat. — 2001. — Vol. 3 (6). — Р. 244—245.