ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації
Назва статтi Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Рогожнікова Оксана Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 115-120
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-340.63:615.212.7 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено аналіз співвідношення обсягів виробництва лікарського засобу трамадол із фактичною потребою пацієнтів, офіційно внесених до облікових реєстрів Міністерства охорони здоров’я Украї ни, в ретроспективному плані. Проведено вивчення прикладів із судово-фармацевтичної практики щодо нелегального обігу наркотичного засобу трамадол. Встановлено особливості організаційно-правової процедури здійснення легального обігу трамадолу в закладах охорони здоров’я, зокрема на етапі виписування рецептів та відпуску. На підставі узагальнення звернень та скарг громадян встановлено, що забезпечення лікарським засобом трамадол переважно потребують пацієнти похилого віку, в основному жінки; мешканці Харківської області та пільгові групи пацієнтів, зокрема інваліди І та ІІ груп, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та пацієнти з онкологічними захворюваннями. Обґрунтовано не обхідність удосконалення обігу лікарського засобу трамадол та медикаментозного забезпечення пацієнтів, які його потребують, на засадах фармацевтичного права та доказової фармації. З’ясовано, що пе- решкоджання доступності пацієнтів до лікарського засобу трамадол порушує їхні конституційні права на медикаментозне забезпечення, своєчасну і ефективну фармакотерапію.
Ключовi слова фармацевтичне право, доказова фармація, судова фармація, наркотичні лікарські засоби, тра- мадол, пільгові групи пацієнтів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Битенский В. С. Наркомания у подростков [Текст] / В. С. Битенский. — Киев : Здоровье, 1989. — 216 с.
2. В Луганске задержали продавщицу трамадола [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ura.dn.ua/13.03.2013/136762.html.
3. В шести киевских аптеках нашли трамадол [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://kiev.segodnya.ua/kpower/vshecti- kievckikh-aptekakh-nashli-tramadol.html.
4. Дмитриева Т. Б. Современные проблемы социальной психиатрии [Текст] / Т. Б. Дмитриева. В кн.: Диагностика и терапия в клинике внутренних болезней. — М.: Организация ОФ «Здоровье человека», 2004. — С. 22—28.
5. Закон України «Кримінальний кодекс України» в ред. від 01.01.2014 р. за № 2341-ІII [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25—26. — Ст. 131.
6. Закон України «Про лікарські засоби» в ред. від 11.08.2013 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 22. — Ст. 86.
7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в ред. від 09.11.2013 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.
8. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в ред. від 11.08.2013 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 60.
 9. Защита прав онкобольных на назначение трамадола — обязанность государства и общественности [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.health-ua.org/news/3582.html. 10. Кузнецов Н. В Харьковской СБУ обсудили цены на трамадол [Электронный ресурс] / Н. Кузнецов // Городской дозор. — 26.06.2008. — Режим доступа : http://dozor.kharkov.ua/1000981/ proisshestviya/1019484.html.
11. Лікарські засоби у клінічній хірургії [Текст] / за ред. В. О. Шаповалової, В. С. Даниленко, С. І. Шевченко. — Х.: Торсинг, 1998. — С. 440—442.
12. Лікарські засоби у неврології, психіатрії і наркології [Текст] / за ред. В. О. Шаповалової, П. В. Волошина, О. В. Стефанова, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2003. — 784 с.
13. Линский И. Спецрежим для дозы. Трамадол как зерка- ло национальной политики в отношении наркотиков [Текст]/ И. Линский // Зеркало недели. — 2008. — № 22.— С. 4.
14. Марута Н. А. Клинико-психопатологические и психологические аспекты резистентности невротических расстройств [Текст] / Н. А. Марута, И. А. Явдак // Український вісник психо- неврології. — 1999. — Т. 7, вип. 1 (19). — С. 81—83.
15. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 р. № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, вели ких та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» [Текст] // Офіційний вісник України. — 2000. — № 34. — С. 162.
16. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень» [Текст] // Там само. — 2005. — № 29. — С. 452.
17. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 р. № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України» [Текст] // Там само. — 2010. — № 43. — С. 99.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» [Текст] // Там само. — 2009. — № 44. — С. 31.
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. № 518 «Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» [Текст] // Там само. — 2008. — № 42. — С. 9.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» [Текст] // Там само. — 2001. — № 27. — С. 37.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»(в ост. ред. від 14.11.2013 р. № 972) [Текст] // Там само. — 2013. — № 91. — С. 351.
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» [Текст] // Офіційний вісник України. — 2007. — № 93. — С. 73. 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» [Текст] // Там само. — 2000. — № 19. — С. 91.
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» [Текст] // Там само. — 2000. — № 46. — С. 218.
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» [Текст] // Там само. — 1998. — № 33. — С. 61.
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. № 89 «Про затвердження обсягу квот на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво лікарського засобу «трамадол» незалежно від його назви та форми випуску» [Текст] // Там само. — 2008. — № 16. — С. 10.
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 333 «Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» [Текст] // Там само. — 2013. — № 37. — С. 15.
28. Правовые вопросы обеспечения населения лекарствен- ными средствами [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://armgorbol-sayt.ru/news/2013-10-01/pravovye-voprosymeditcinskogo- obespecheniya
29. Причины психических заболеваний [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.daavdeev.ru/stati-i-intervyu/ psixicheskie-zabolevaniya-pravoslavnyij-vzglyad.html
30. Проблемы неврологии, психиатрии и наркологии (кли- ника, диагностика и лечение основных нервных и психических заболеваний) [Текст] / [М. Я. Цуцульковская, Т. В. Владимирова, В. А. Орлова, Т. Д. Савина]. — Тбилиси, 1987. — С. 524—527.
31. Проблема обезболивания онкобольных при запущенной четвертой стадии рака [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.rakpobedim.ru/forum/index.php?s=e73216a9f92be231 79b46b320aecdb9a&automodule=blog&blogid=7&showentry=20
32. СБУ сожгла в Полтаве кокаин, марихуану и трамадол на сумму свыше 2,5 млн грн. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.telegraf.in.ua/accidents/2013/03/25/sbusozhgla- v-poltave-kokain-marihuanu-i-tramadol-na-summu-svyshe- 25-mln-grn_10028464.html
33. Украина психотропная: трамадольные войны [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.mobus.com/93139.html
34. Фармацевтичне законодавство: навч. посіб. з грифом МОН України (серія: Фармацевтичне право) [Текст] / [В. О. Шаповалова, В. В. Ша повалов, М. М. Халін та ін.]. — [2-е вид.]. — Х., 2010. — 142 с.
35. Фармацевтичне право в наркології [Текст] / за ред. В. О. Ша по валової, І. К. Сосіна, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
36. Фармацевтичне право у безпечному самолікуванні: лікар ські засоби, що відпускаються без рецепта лікаря [Текст] / за ред. В. О. Шаповалової, О. В. Стефанова, І. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2005. — 800 с.
37. Членство в СОТ поліпшить добробут громадян [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2009. — № 209 (3122). — С. 2—3.
38. Шаповалова В. А. Аспекты клинической, правовой и судебной фармации инъекционного анальгетика трамадол-М, разработанного на базе отечественной технологии [Текст] / В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. С. Михайлов // Український вісник психоневрології. — 1998. — Т. 6, вип. 3 (18). — С. 114—116.