Том 22, випуск 3 (80), 2014

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 10 від 11.09.2014 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Позднякова Наталія Віталіївна
Онищук Світлана Василіївна
Шестопалова Людмила Федорівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Розлади адаптації серед цивільного населення, що пережило бойові дії, через місяць після їхнього припинення
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бабкіна Юлія Андріївна
Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Стан нейротрансмітерів (глютамату та гамма-аміномасляної кислоти) у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова
pdf.png Лінська Ганна Володимирівна
Аборнєва Лідія Іванівна
Лопіна Наталія Григорівна
Прогностичне значення Фрамінгемської шкали та деяких біохімічних показників щодо ризику цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Деревецька Вікторія Генадіївна
Іпідакрін (іпігрікс) у лікуванні захворювань нервової сис- теми
pdf.png Статінова Олена Анатоліївна
Омельченко Руслана Ярославівна
Вплив холіну альфосцерата на фізико-хімічний склад сиро ватки крові при ішемічному інсульті
pdf.png Яворська Валентина Олексіївна
Бондар Оксана Борисівна
Черненко Інна Іванівна
Машкін Олег Миколайович
Наявність пароксизмальних явищ у хворих, що перенесли черепно-мозкову травму, та їх корекція
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бучок Юрій Степанович
Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу: особливості клініки, формування та комплексного лікування
pdf.png Вербовий Павло Петрович
Загальні засади й особливості психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка
pdf.png Вьюн Валерій Васильович
Коростій Володимир Іванович
Реакції дезадаптації у лікарів-інтернів у період професійної діяльності та їх психотерапевтична корекція
pdf.png Гнатишин Микола Стефанович
Буздиган Олена Григорівна
Клініко-анамнестичні та клініко-патодинамічні особливості шизо френії з урахуванням гендерного фактора
pdf.png Зайцева Лариса Володимирівна
Стан сексуальної функції та сімейної адаптації при афективних розладах у жінок
pdf.png Зінченко Олена Миколаївна
Порівняльна характеристика психологічних особливостей невротичних та органічних непсихотичних розладів у сільського населення
pdf.png Коваленко Марія Вікторівна
Структурний аналіз перфекціонізму у студентів вищих навчальних медичних закладів
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Косенко Корнелія Артурівна
Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості
pdf.png Марункевич Ярослава Юріївна
Особливості динаміки продуктивної та негативної симптоматики шизофренії з урахуванням супутньої соматичної патології
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Вербенко Георгій Миколайович
Особливості клінічної симптоматики на різних стадіях перебігу біполярного афективного розладу
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Лісова Євгенія Володимирівна
Особливості клінічного перебігу невра стенії у хворих з різними конституціональними соматотипами
pdf.png Назарчук Олександр Анатолійович
Психіатрична коморбідність при депресіях (критерії диференціальної діагностики)
pdf.png Панько Тамара Василівна
Федченко Вікторія Юріївна
Каленська Галина Юріївна
Марута Оксана Сергіївна
Комплексна психотерапія тривожної депресії
pdf.png Пшук Євген Ярославович
Пшук Наталія Григорівна
Оцінка вираженості базисних копінг-стратегій у пацієнтів з параноїдною шизофренією
pdf.png Федак Богдан Степанович
Непсихотичні психічні розлади в клініці соматичних захворювань
pdf.png Яцина Андреа Тіборівна
Гендерні аспекти терапії депресій у чоловіків
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Войтюк Галина Іванівна
Федь Петро Миколайович
До питання недобровільної госпіталізації наркологічних хворих
pdf.png Слюсар Віктор Васильович
Базисні аспекти та принципи реабілітації у спеціалізованому наркологічному відділенні
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Рогожнікова Оксана Володимирівна
Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ
pdf.png Марценковський Ігор Анатолійович
Протиепілептичні препарати та інші засоби лікування епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Вплив церебролізину на нейропсихологічні порушення при рекурентній депресії у дітей
pdf.png Саідходжаева Саїда Набієвна
Маджідова Екутхон Набієвна
Характерні особливості мікроелементного складу волосся у дітей з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності
pdf.png Чудакова Людмила Бориславівна
Тактика лікування раннього дитячого аутизму у дітей
МАТЕРІАЛИ XVIII ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ЛІГИ
pdf.png Резолюція XVIII Конференції Української Протиепілептичної Ліги з міжнародною участю «Епілепсія і пароксизмальні стани» м. Харків 14—16 травня 2014 року
pdf.png Літовченко Тетяна Анатоліївна
Флорікян Вартануш Аршавіровна
Епілепсія та епілептичні напади після нейрохірургічних операцій (Аналітичний огляд літератури)
pdf.png Мар'єнко Лідія Борисівна
Вплив коморбідних станів на патоморфоз епілепсії
pdf.png Сухоносова Ольга Юріївна
Аналіз ефективності лікування дітей, хворих на епілепсію, та шляхи оптимізації терапії
pdf.png Цимбалюк Віталій Іванович
Костюк Михайло Романович
Костюк Костянтин Романович
Ефективність хірургічного лікування симптоматичної епі- лепсії, обумовленої каверномами головного мозку
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Абдряхімова Цира Борисівна
Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Кудінова Олена Іванівна
Коршняк Олена Володимирівна
Ефективність препарату фенілпірацетам (ентроп) в лікуванні хворих астенічним синдромом невротичного й органічного (посттравматичного) ґенезу
pdf.png Самохвалов Валерій Гаврилович
Ісаєва Інна Миколаївна
Психофізіологічні кореляти артеріальної гіпотонії в стані спокою та при фізичному навантаженні
pdf.png Сологуб Вероніка Анатоліївна
Сучасні тенденції підготовки фармацевтичних кадрів на післядипломному етапі