ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Гендерні аспекти терапії депресій у чоловіків
Назва статтi Гендерні аспекти терапії депресій у чоловіків
Автори Яцина Андреа Тіборівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 105-108
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-055.1-08:001.8 Індекс ББК
Анотацiя На підставі результатів комплексного дослідження з вивчення патогенезу, клініко-психопатологічних особливостей і механізмів формування депресивних розладів у чоловіків розроблена програма їх терапії, заснована на врахуванні гендерної специфіки їх проявів та формування. В основу запропонованої програми терапії покладено гендерно орієнтований та диференційований принципи, які дозволяють враховувати гендерну специфічність депресій різних нозологічних груп. Описано основні етапи, засоби та методи реалізації запропонованої програми. Подано результати апробації даної програми, що доводять її ефективність.
Ключовi слова депресивні розлади, депресивний епізод, депресивна реакція, гендерні особливості, критерії діагностики, програма терапії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Берадзе, Т. И. Женщины и депрессия [Электронный ресурс] / Т. И. Берадзе // Нейро News. — 2011. — № 4(31). — Режим доступа : http://www.neuro.health-ua.com/article/478.html
2. Дьяконов, И. Ф. Психологическая диагностика в практике врача [Текст] / И. Ф. Дьяконов, Б. В. Овчинников. — М.: СпецЛит, 2008. — 144 с.
3. Кожина, А. М. Современные подходы к терапии депрессивных расстройств [Текст] / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук // Український вісник психоневрології. — 2010. — T. 18, вип. 3(64). — C. 129.
4. Марута, Н. А. Диагностика и терапия униполярных де- прессий в современных условиях: мифы и реальность [Текст] / Н. А. Марута // Независимый психиатрический журнал. —2012. — IV. — С. 8—15.
5. Овчинников, Б. В. Психическая предпатология превен- тивная диагностика и коррекция [Текст] / Б. В. Овчинников, И. Ф. Дъяконов, Л. В. Богданова. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010. — 368 с. 6. Репина, Л. П. Гендерная история: проблемы и методы исследования [Текст] / Л. П. Репина // Новая и новейшая история. — 1999. — № 6. — С. 41—58.
7. Ротштейн, В. Г. Эпидемиология депрессий [Текст] / В. Г. Рот- штейн, М. Н. Богдан, С. А. Долгов // Аффективные расстройства. Междисциплинарный подход : науч. сб. — СПб., 2009. — С. 52—64.
8. Смулевич, А. Б. Депрессии в общей медицине : руководство для врачей [Текст] / А. Б. Смулевич. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 256 с.
9. Фанталова, Е. Б. Об одном методическом подходе к исследованию мотивации и внутренних конфликтов [Текст] / Е. Б. Фанталова // Психологический журнал. — 1992. — Т. 13. — № 1. — С. 107—117.
10. Шестопалова, Л. Ф. Уровни и типы комплайенса больных с алкогольной зависимостью [Текст] / Л. Ф. Шестопалова, Н. Н. Лесная // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2010. — № 1—2 (24—25). — С. 68—74.
11. Cuijpers, P. Preventing Depression. Global Priority [Text] / P. Cuijpers, A. T. F. Beekman, C. F. Reynolds // JAMA. — 2012. — Vol. 307(10). — Р. 1033—1034.
12. Практические рекомендации по ведению пациентов с депрессией [Текст] / [A. J. Gelenberg, M. P. Freeman, J. C. Markowitz et al.] // Нейро News. — 2011. — № 1(28). — С. 41—50.
13. Luppa, M. Age- and gender-specific prevalence of depression in latest-life — Systematic review and meta-analysis [Text] / [M. Luppa, C. Sikorski, T. Luck, L. et al.] // J. Affective Disorders. — 2012. — Vol. 136. — № 3. — P. 212—221.