ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Ефективність хірургічного лікування симптоматичної епі- лепсії, обумовленої каверномами головного мозку
Назва статтi Ефективність хірургічного лікування симптоматичної епі- лепсії, обумовленої каверномами головного мозку
Автори Цимбалюк Віталій Іванович
Костюк Михайло Романович
Костюк Костянтин Романович
З рубрики МАТЕРІАЛИ XVIII ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ЛІГИ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 154-157
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-089.168:616.831-006.311.03 Індекс ББК -
Анотацiя Каверноми належать до одного з най більш епілептогенних уражень головного мозку. Метою роботи є оцінка ефективності хірургічного лікування симптоматичної епілепсії, обумовленої каверномами головного мозку. У дослідження включено 42 хворих, 24 (57,1 %) із них були проведені хірургічні втручання. Оперовані хворі були поділені на дві групи: групу 1 склали 10 хворих, у яких кавернома локалізувалась у скроневій частці. У цій групі 3 хворим (30,0 %) виконана резекція каверноми, в 7 випадках (70,0 %) резекція каверноми була доповнена пере- дньою скроневою лобектомією. Групу 2 складали 14 хворих із позаскроневою локалізацією каверноми. Після операції катамнез простежено від 1 до 3,5 роки (у середньому — 2,4 роки). У групі 1 припинення нападів або значне зменшення їх частоти спостерігалося у 7 (70,0 %) хворих, в інших 3 спостереженнях (30,0 %) частота нападів суттєво не змінилась після операції. Контроль за нападами був найбільш ефективним, коли резекція каверноми була доповнена передньою скроневою лобектомією. У групі 2 припинення або значне зменшення частоти нападів спо- стерігалося у 7 (50,0 %) хворих, у інших 7 випадках (50,0 %) хірургічне втручання було малоефективним. Резекція каверноми з обов’язковим видаленням прилеглої зони гліозу призводить до ефективного контролю за епілептичними нападами. У разі локалізації каверноми у скроневій частці резекція каверноми має бути доповнена передньою скроневою лобектомією. Результати хірургічного втручання залежать від тривалості епілепсії та локалізації каверноми.
Ключовi слова симптоматична епілепсія, епілептичні напади, кавернома головного мозку, передня скронева лобектомія, топектомія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. посібник / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. — К.: Вища школа, 2003. — 350 с.
2. Al-Shahi Salman R. The outlook for adults with epileptic seizure(s) associated with cerebral cavernous malformations or arteriovenous malformations / R. Al-Shahi Salman // Epilepsia. — 2012. — Vol. 53. — № 4. — P. 34—42.
3. Anticipation in familial cavernous angioma: a study of 52 families from International Familial Cavernous Angioma Study: IFCAS Group / A. M. Siegel, E. Andermann, A. Badhwar [et al.] // Lancet. — 1998. — Vol. 352. — P. 1676—1677.
4. Awad I. Cerebral cavernous malformations and epilepsy / I. Awad, P. Jabbour // Neurosurg. Focus. — 2006. — 15; 21 (1): e7.
5. Cerebral cavernomas in the adult: review of the literature and analysis of 72 surgically treated patients / H. Bertalanffy, L. Benes, T. Miyazawa [et al.] // Neurosurg. Rev. — 2002. — Vol. 25. — P. 1—53.
6. Electrocorticography-guided resection of temporal cavernoma: is electrocorticography warranted and does it alter the surgical approach? / J. J. Van Gompel, J. Rubio, G. D. Cascino [et al.] // J. Neurosurg. — 2009. — Vol. 110. — P. 1179—1185.
7. Epilepsy surgery in patients with multiple cerebral cavernous malformations / [R. Rocamora, I. Mader, J. Zentner, A. Schulze-Bonhage] // Seizure. — 2009. — Vol. 18. — P. 241—245.
8. ILAE Commission Report. Proposal for a new classification of outcome with respect to epileptic seizures following epilepsy surgery / H. D. Wieser, W. T. Blume, D. Fish [et al.]. // Epilepsia. — 2001. — Vol. 42, № 2. — P. 282—286.
9. Long-term seizure control after resection of supratentorial cavernomas: a retrospective single—center study in 53 patients / I. Stavrou, C. Baumgartner, J. M. Frischer [et al.] // Neurosurgery. — 2008. — Vol. 63. — P. 888—896.
10. Natural history of intracranial cavernous malformations / T. Aiba, R. Tanaka, T. Koike [et al.] // J Neurosurg. — 1995. — Vol. 83. — P. 56—59.
11. Patient assessed satisfaction and outcome after microsurgical resection of cavernomas causing epilepsy / J. J. Van Gompel, W. R. Marsh, F. B. Meyer, G. A. Worrell // Neurosurg. Focus. — 2010. — Vol. 9. — E16. 12. Physiology of human cortical neurons adjacent to cavernous malformations and tumors / A. Williamson, P. R. Patrylo, S. Lee [et al.] // Epilepsia. — 2003. — Vol. 44. — P. 1413—1419.
13. Prognostic factors for post—operative seizure outcomes after cavernous malformation treatment / W. Kim, S. Stramotas, W. Choy [et al.] // J. Clin. Neurosci. — 2011. — Vol. 18. — P. 877—880.
14. Seizure characteristics and control after microsurgical resection of supratentorial cerebral cavernous malformations / E. F. Chang, R. A. Gabriel, M. B. Potts [et al.] // Neurosurgery. — 2009. — Vol. 65. — P. 31—37.
15. Seizure outcome after resection of supratentorial cavernous malformations: a study of 168 patients / C. R. Baumann, N. Acciarri, H. Bertalanffy [et al.] // Epilepsia. — 2007. — Vol. 48. — P. 559—563.
16. Seizure risk from cavernous or arteriovenous malformations: prospective population-based study / C. B. Josephson, J.-P. Leach, R. Duncan [et al.] // Neurology. — 2011. — Vol. 76 (18). — P. 1548—1554.
17. Shih Y. H. Management of supratentorial cavernous malformations: craniotomy versus gammaknife radiosurgery / Y. H. Shih, D. H. Pan // Clin. Neurol. Neurosurg. — 2005. — Vol. 107. — P. 108—112.
18. Stefan H. Cavernous haemangiomas, epilepsy and treatment strategies / H. Stefan, T. Hammen // Acta Neurol. Scand. — 2004. — Vol. 110. — P. 393—397.
19. Supratentorial cavernous angiomas presenting with seizures: Surgical outcomes in 60 consecutive patients / J. Y. Yeona, J. S. Kima, S. J. Choia [et al.] // Seizure. — 2009. — Vol. 18. — P. 14—20.
20. Voigt K. Cerebral cavernous hemangiomas or cavernomas. Incidence, pathology, localization, diagnosis, clinical features and treatment. Review of the literature and report of an unusual case / K. Voigt, M. G. Yasargyl // Neurochirurgia. — 1976. — Vol. 19. — P. 59—68.