ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Тривале лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів
Назва статтi Тривале лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів
Автори Артемчук Кирило Анатолійович
Лінський Ігор Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 70-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-07-08-092-037 Індекс ББК -
Анотацiя Метою цього дослідження є аналіз модифікацій паттерну вживання алкоголю під впливом тривалого лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів. Дослідження здійснювалось в трьох групах хворих на алкогольну залеж- ність що одержували один з трьох варіантів лікування: дисульфірам з психосоціальною підтримкою за технологією «BRENDA»; ціанамід із зазначеною психо соціаль ною підтримкою, а також ізольована психосоціальна підтримка. Модифікацію паттерну вживання алкоголю оцінювали шляхом ретроспективного аналізу вживання алкоголю TLEB (Timeline Follow back); суб’єктивний ефект вживання алкогольних напоїв — за аналогово-візуальною гедонічною шкалою Алмаши — Дрбоглав. Описано характерні кількісні та якісні зміни паттерну вживання алкоголю. Зроблено висновок про те, що прийом сенсибілізуючих засобів «за потребою» є так само ефективним, як їхній щоденний прийом.
Ключовi слова алкогольна залежність, засоби сенсибілізуючої дії, зміна паттерну вживання алкоголю
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Ерышев О. Ф. Алкогольная зависимость. Формирование, течение, противорецидивная терапия / О. Ф. Ерышев, Т. Г. Рыбаков, П. И. Шабанов. — СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2002. — 192 с.
2. Руководство по наркологии / под. ред. Н. Н. Иванца. Т. 2. — М. : ИД Медпрактика, 2002. — 504 с.
3. Swift R. M. Лекарственная терапия алкогольной зависимости / R. M. Swift // Обзор современной психиатрии, 2001. — Вып. 3 (11). — С. 61—70.
4. Extending the Treatment Options in Alcohol Dependence: A Randomized Controlled Study of As-Needed Nalmefene / [K. Mann, A. Bladström, L. Torup et al.] // Biological Psychiatry, 2012. — Dec 10. — pii: S0006-3223(12)00942-0. doi: 10.1016/j. biopsych.2012.10.020. [Epub ahead of print].
5. Kaempf G. The BRENDA Model: A Psychosocial Addiction Model to Identify and Treat Alcohol Disorders in Elders / G. Kaempf, C. O’Donnell, D. W. Oslin // Geriatric Nursing Volume, 1999. — 20, № 6. — Р. 302—304.
6. Sobell, L. C. Alcohol Timeline Followback (TLFB) / L. C. Sobell & M. B. Sobell // In American Psychiatric Association (Ed.), Handbook of psychiatric measures (pp. 477—479). — Washington, DC : American Psychiatric Association, 2000.
7. Алмаши К. К. Дегустация вин / К. К. Алмаши, Е. С. Дрбоглав. — М. : Пищевая промышленность, 1979. — 151 с.
8. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распозна- вания патологических процессов / Е. В. Гублер. — М. : Медицина, 1978. — 294 с.
9. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологи- ческих исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев : «Моріон», 2000. — 320 с.