Том 21, випуск 4 (77), 2013

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Волошин Петро Власович
Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Самойлова Олена Степанівна
Лінська Катерина Ігорівна
Популяційно-генетичний аналіз формування станів за- лежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню
pdf.png Хаустова Олена Олександрівна
Самогубства та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Мироненко Тетяна Василівна
Борисенко Вікторія Володимирівна
Смірнова Марина Петрівна
Психоневрологічні зміни в клініці глютенчутливої целіакії (аналітичний огляд)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бохан Микола Олександрович
Гребенюк Олег Валерійович
Казенних Тетяна Валентинівна
Аліфірова Валентина Михайлівна
Характеристики ЕЕГ в період сну і неспання у пацієнтів з локально зумовленої епілепсією
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Терапевтичні можливості та ризики застосування купренілу при лікуванні хвороби Вільсона — Коновалова
pdf.png Дубенко Євген Григорович
Дубенко Андрій Євгенович
Коваленко Дмитро Павлович
Васильєва Ольга Олександрівна
Можливі варіанти трансформації парціальних епілептич- них нападів у дорослих, їх роль в оцінюванні клінічного перебігу епілепсії та їх класифікація
pdf.png Заболотний Дмитро Ілліч
Паламар Орест Ігорович
Гук Андрій Петрович
Гончарук Оксана Миколаївна
Оконський Дмитро Ігорович
Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин
pdf.png Мар'єнко Лідія Борисівна
Особливості патоморфозу епілепсії з початком захворювання в дитячому і підлітковому віці
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Лінська Ганна Володимирівна
Прогностичні можливості Фрамінгемської шкали щодо церебро васкулярних подій у мешканців північного сходу України
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Предиктори та маркери асимптомних уражень мозку
pdf.png Соколік Вікторія Василівна
Воробйова Тамара Михайлівна
Берченко Ольга Григорівна
Левічева Наталія Олександрівна
Цитокінові кореляти ефектів нейроалотрансплантації при моделюванні порушень пам’яті введенням гомоагрегатів β-амілоїдного пептиду 1-40
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Сало Сергій Володимирович
Застосування шкали оцінювання психомовного розвитку при обстеженні дітей з когнітивними порушеннями
pdf.png Черненко Максим Євгенович
Роль гематоенцефалічного бар'єра при розсіяному склерозі
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Артемчук Кирило Анатолійович
Лінський Ігор Володимирович
Тривале лікування залежних від алкоголю осіб з варіабельним режимом прийому сенсибілізуючих засобів
pdf.png Білобривка Ростислав Іванович
Особливості статевої поведінки чоловіків при психопатіях
pdf.png Здорик Ірина Федорівна
Клініко-психопатологічні особливості депресивних роз- ладів у жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу
pdf.png Казаков Віталій Євгенович
Застосування когнітивно-біхевіоральної терапії в реабілітації пацієнтів у віддаленому періоді після перенесеної черепно-мозкової травми
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Зеленська Катерина Олексіївна
Сучасні підходи до терапії депресивних розладів
pdf.png Лобойко Ольга Іванівна
Депресивні розлади у хворих з синдромом вегетативної дисфункції
pdf.png Риткіс Іванна Сергіївна
Система психогігієни, психопрофілактики, психотерапії та корекції тютюнопаління і тютюнової залежності в осіб молодого віку
pdf.png Слюсар Віктор Васильович
Мотиваційні особливості несуїцидальних самоушкоджень у пацієнтів із подвійним діагнозом: розладом особистості та залежністю від алкоголю
pdf.png Сорока Володимир Вікторович
Клініко-психопатологічні особливості невротичних реакцій у чоловіків
pdf.png Царенко Олена Михайлівна
Аналіз особистісних, міжособистісних і середовищних чинників в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування у хворих на параноїдну шизофренію
pdf.png Чистова Ольга Олександрівна
Типологія індивідуально-психологічних особливостей жінок, які страждають на генітальний ендометріоз
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Шувера Олена Володимирівна
Впровадження заходів протидії алкогольній залежності (F10.2) регіонального рівня на засадах судової фармації
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бездітко Наталія Володимирівна
Клініко-економічні аспекти генеричної заміни протиепілептичних препаратів(на прикладі вальпроатів)
pdf.png Литвиненко Наталія Володимирівна
Пінчук Вікторія Анатоліївна
Силенко Галина Ярославівна
Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
Ефективність і безпека препарату ноофен 500 в лікуванні хворих, залежних від алкоголю
pdf.png Нетрусова Світлана Григорівна
Аспекти та можливості комбінованої психофармако терапії
pdf.png Онищенко Інга Володимирівна
Організація психокорекційної допомоги хворим на псоріаз
pdf.png Хвороба Альцгеймера: сучасні дослідження, досягнення та перспективи (За матеріалами Міжнародного симпозіуму з неврології (США, Каліфорнія, Сан-Дієго, 25—28 квітня 2013 р.)
УНІФІКОВАНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, КЛІНІЧНІ НАСТАНОВИ, КЛАСИФІКАЦІЇ
pdf.png Горанський Ю. І.
Дубенко Андрій Євгенович
Коростій Володимир Іванович
Літовченко Тетяна Анатоліївна
Марута Наталія Олександрівна
Мар'єнко Лідія Борисівна
Міщенко Тамара Сергіївна
Чабан Олег Созонтович
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при епілепсії: Діагностика та лікування епілепсії у дорослих (Проект) Частина 2
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Європейський план дій з охорони психічного здоров'я (Європейський регіональний комітет Шістдесят третя сесія Чешме, Ізмір, Туреччина, 16—19 вересня 2013 р.)
ВИЗНАЧНІ ДАТИ
pdf.png До 100-річчя з дня народження Чайки Василя Ясоновіча, видного організатора психіатричної допомоги та головного лікаря Сватівської психіатричної лікарні (1944—1977 рр.)