ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 2 (75)До питання про прогнозування віддалених наслідків черепно-мозкової травми
Назва статтi До питання про прогнозування віддалених наслідків черепно-мозкової травми
Автори Казаков Віталій Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 2 (75) Сторінки 18-21
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 572.7:616.322-002.3 Індекс ББК -
Анотацiя Протягом 3 років було обстежено 65 пацієнтів, що перенесли ЧМТ, давність захворювання яких становила не менше 6 місяців. Обстеження включало клінічне та нейро психологічне дослідження. У нейропсихологічне дослідження входило використання набору тестів CogState, які застосовували для вивчення довгострокової, короткострокової пам'яті, візуальної, просторової, емоційної, а також тести на когнітивне, моторне та сенсомоторне научіння. За допомогою даного дослідження були виявлені субклінічні ознаки, що дозволяють прогнозувати перебіг ЧМТ, у тому числі можливість появи психотичних розладів. Як виявилося, стійке порушення когнітивного научіння, виявленого нейропсихологічно, є передумовою для виникнення психоорганічного синдрому, а порушення емоційної пам'яті — для виникнення аутизації.
Ключовi слова черепно-мозкова травма, когнітивний дефіцит, емоційний дефіцит.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Блейхер В. М. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Круг. — Киев: Здоровье, 1986. — 280 с.
2. Зайцев О. С. Психопатология тяжелой черепно-мозговой трав мы / О. С. Зайцев. — М.: МЕДпресс-информ, 2011. — 336 с.
3. Кислицын Ю. В. Качество жизни пациентов с тяжелым ушибом головного мозга в отдаленном периоде / Ю. В. Кислицын, К. А. Новиков // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2009, № 11. — С. 94—96.
4. Меликян З. А. Оценка нарушений когнитивных функций в разные периоды после черепно-мозговой травмы /[Меликян З. А., Микадзе Ю. В., Потапов А. А. и др.] // Там же. — 2011, № 7. — С. 88—94.
5. Экспериментальная психология. Вып. IV [Текст] / ред., сост. П. Фресс, Ж. Пиаже (P. Fraisse, J. Piaje) / пер. с фр. ; общ. ред., предисл. действ. чл. Акад. пед. наук СССР А. Н. Леонтьева. — М.: Прогресс, 1973. — 342 с.
6. Functional magnetic resonance imaging of working memory impairment after traumatic brain injury / [Christodoulou C., DeLuca J., Richer J. H. et al.] // Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. — 2001; 71: 161—168.
7. Multifocal white matter ultrastructural abnormalities in mild traumatic brain injury with cognitive disability: a voxel-wise analysis of diffusion tensor imaging / [Lipton M. L., Gellella E., Lo C. et al.] // Journal of Neurotrauma. — 2008; 25: 1335—1342.
8. Evaluation of changes in motor and visual functional activation over time following moderate-to-severe brain injury / [Mani T. M., Miller S. M., Yanasak N., Macciocci S.] // Brain Injury. — 2007; 21: 11: 1155—1163. 9. Ricker J. H. Functionally activated brain imaging (O-15 PET and fMRI) in the study of learning and memory after traumatic brain injury / Ricker J. H., Hillary F. G., DeLuca J. // J. Head Trauma Rehabil. — 2001; 16:2: 191—205.