Том 21, випуск 2 (75), 2013

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
pdf.png Ліманкін О. В.
Питання розвитку стаціонарної психіатричної допомоги в Росії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бойко Людмила Трифонівна
Імунологічні дослідження при автоімунних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Стан хроматину в клітинах букального епітелію у пацієнтів з хворобою Вільсона - Коновалова
pdf.png Завгородня Г. М.
Досвід медикаментозної корекції постінсультних афазій
pdf.png Казаков Віталій Євгенович
До питання про прогнозування віддалених наслідків черепно-мозкової травми
pdf.png Кобись Тетяна Олександрівна
Взаємозв'язок клінічних і магнітно-резонансно-томографічних проявів активності перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Мар'єнко Лідія Борисівна
До проблеми коморбідності мігрені та епілепсії
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Деревецька Вікторія Генадіївна
Добове моніторування артеріального тиску у хворих з «німими» інфарктами мозку
pdf.png Морозова О. Г.
Ярошевський О.А.
Липинська Я. В.
Аналіз структурно-модіфікуючого ефекту комплексної те- рапії болю у нижній частині спини з використанням хон- дропротекора Мукосат neo
pdf.png Поліщук Микола Єфремович
Гончарук Оксана Миколаївна
Шкіряк Антон Антонович
Інфузійна терапія в невідкладній нейрохірургії та неврології
pdf.png Щеглов Д.В.
Динаміка віддалених результатів ендоваскулярного лікуван- ня церебральних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з'єднувальної артерії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Артемчук Кирило Анатолійович
Динаміка редукції синдрому відміни алкоголю під впливом цитофлавіну у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Ніканорова Юлія Валеріївна
Суїцидальна поведінка у хворих тривожними розладами (клініко-психопатологічна та патопсихологічна характеристика, система профілактики)
pdf.png Сазонов Сергій Олександрович
Байбарак Наталія Анатоліївна
Серікова Ольга Сергіївна
Назарчук А. Г.
Вітчизняні особливості диференціальної діагностики шизо- афективного розладу (Перше повідомлення)
pdf.png Сорока О.Г.
Особливості коморбідного статуса у шахтарів з органічними непсіхотичними психічними порушеннями, що перенесли нещасний випадок на виробництві
ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
pdf.png Абдряхімова Цира Борисівна
Роль копінг-поведінки в розвитку непсихотичних психічних розладів у осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу
pdf.png Беро М. П.
Беро С. Я.
Волобуєв В. В.
Надання медико-психологічної і психотерапевтичної допомоги пацієнтам з поєднаною нервово-психічною патологією в кабінеті «Телефону довіри» з використанням психодинамічного і психоаналітичного підходу
pdf.png Книш Н. В.
Психосоціальні предиктори деформації сімейної взаємодії жінок, які перенесли мозковий ішемічний інсульт, як мішені подальшої медико-психологічної та сімейної реабілітації
pdf.png Мартинова Ю. Ю.
Особливості психологічних компенсаторно-адаптаційних механізмів у жінок, які перенесли мастектомію
pdf.png Піонтковська Оксана Володимирівна
Особливості внутрішньої картини хвороби у дітей різного віку, які страждають на онкологічну патологію
pdf.png Шурма І. М.
Порушення психічної адаптації у керівних працівників закладів охорони здоров'я
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Галацан О. В.
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Хмелевський Микола Олександрович
Фармацевтичне право в державній системі мінімізації судово-фармацевтичних ризиків при обігу лікарських засобів у сільській місцевості
pdf.png Терещенко Людмила Павлівна
Клінічна ефективність та безпечність застосування пре- парату «Мажезік» при вертеброгенному больовому синдромі
ВИЗНАЧНІ ДАТИ
pdf.png До 30-річчя Європейської психіатричної асоціації (ЄПА)
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Афінська декларація з наслідків криз та катастроф для психічного здоров'я
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Інформація про 21 Європейськії Конгрес Психіатрів