ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 2 (75)Динаміка віддалених результатів ендоваскулярного лікуван- ня церебральних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з'єднувальної артерії
Назва статтi Динаміка віддалених результатів ендоваскулярного лікуван- ня церебральних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з'єднувальної артерії
Автори Щеглов Д.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 2 (75) Сторінки 47-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.13-007.64-089-031:616-073.75:616.831-005.1-036.11 Індекс ББК -
Анотацiя Проблема лікування мішкоподібних аневризм басейну передньої мозкової — передньої з'єднувальної артерії (МА ПМА/ПЗА) залишається актуальною через особливості будови, локалізації таких МА, клінічних проявів залежно від спрямованості МА та складності операційних доступів. Не менш важливим є динамічне спостереження за хворими у післяопераційний та віддалені періоди через можливість виникнення рецидивів МА, повторних розривів МА чи формування аневризм de-novo, які можуть стати причинами погіршення або, навіть, смерті хворого через крововиливи. У роботі наведені результати оцінки якості життя пацієнтів у різні віддалені періоди після ендоваскулярної операції, динаміка показників ступені оклюзії МА ПМА/ПЗА, кількість рецидивів, наявність ускладнень або їх предикторів, повторних операції.
Ключовi слова мішкоподібна аневризма; передня мозкова артерія, передня з'єднувальна артерія; ендоваскулярна оклюзія; ускладнення; рецидив.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Pierot L. Immediate anatomical results after the endovascular treatment of unruptured intracranial aneurysms: analysis of the ATENA series / Pierot L., Spelle L., Vitry F.; ATENA investigators // AJNR Am J Neuroradiol. — 2010. — Vol. 31(1). — P. 140—144.
2. Ruptured intracranial aneurysms: factors affecting the rate and outcome of endovascular treatment complications in a series of 782 patients (CLARITY study) / [Pierot L., Cognard C., Anxionnat R., et al., CLARITY Investigators] // Radiology. — 2010. — Vol. 256, № 3. — P. 916—923.
3. Interobserver variability in angiographic measurement and morphologic characterization of intracranial aneurysms: a report from the International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms / [Forbes G., Fox A. J., Huston J. III, et al.] // AJNR. — 1996. — Vol. 17. — P. 1407—1415.
4. Predictors of Rehemorrhage after Treatment of Ruptured Intracranial Aneurysms: The Cerebral Aneurysm Rerupture after Treatment (CARAT) Study / [Johnston C. S., Dowd C. F., Higashida R. T. et al.] // Stroke. — 2008. — Vol. 39. — P. 120—125.
5. Guglielmi detachable coil embolization of cerebral aneurysms: 11 years' experience / [Murayama Y., Nien Y. L., Duckwiler G. et al.] // J. Neurosurg. — 2003. — Vol. 98(5). — P. 959—66.
6. Long-Term Recurrent Subarachnoid Hemorrhage After Adequate Coiling Versus Clipping of Ruptured Intracranial Aneurysms / [Schaafsma J. D., Sprengers M. E., Rooij van W. J. et al.] // Stroke. — 2009. — Vol. 40(5). — P. 1758—1763.
7. Late Adverse Events in Coiled Ruptured Aneurysms with Incomplete Occlusion at 6-Month Angiographic Follow- Up / [Ferns S. P., Majoie C. B. L. M., Sluzewski M. et al.] // AJNR. — 2010. — Vol. 31(3). — P. 464—469.
8. Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60 / J. Rankin // Scott. Med. J. — 1957. — Vol. 2. — P. 200—215.
9. Long-term angiographic recurrences after selective endovascular treatment of aneurysms with detachable coils / [Raymond J., Guilbert F., Weill A. et al.] // Stroke. — 2003. — Vol. 34. — P. 1398—403.