Том 20, випуск 2 (71), 2012

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування
pdf.png Воробйова Тамара Михайлівна
Гейко Валентина Василівна
Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Статеві особливості моделювання розсіяного склерозу у тварин у різні періоди передпубертатного віку
pdf.png Кондрашов О.А.
Поліщук Микола Єфремович
Ефективність епідурального введення стероїдів пацієнтам з центральними і парамедіальними килами міжхребетних дисків поперекового відділу хребта, ускладненими секвеструванням
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Харіна Катерина Василівна
Ефективність і переносимість препарату Грінвітал у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
pdf.png Морозова О. Г.
Пароксизмальний тип перебігу вегетативної дистонії у пацієнтів, які страждають на міофасціальну дисфункцію шийно-плечової локалізації: дозозалежний ефект γ-аміно- β-фенілмасляної кислоти (Ноофену)
pdf.png Супрун Еліна Владиславівна
Громов Л.О.
Супрун О. С.
Аналіз ефективності церебропротекції Ронколейкіном при геморагічному інсульті методом кореляційних структур
pdf.png Сухоруков Віктор Іванович
Нікішкова Ірина Миколаївна
Важливість фактора впливу геліогеофізичних чинників при неврологічних захворюваннях (Частина II)
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
Шатілло Андрій Валерійович
Сало Сергій Володимирович
Гроховський В.В.
Лук'янцева Ольга Юріївна
Трембовецька Олена Володимирівна
Тактика курації дітей з парціальними та вторинно-генералізованими нападами внаслідок вірусних та паразитарних уражень ЦНС
pdf.png Томах Н. В.
Грицай Анна Владимировна
Яновська Т. В.
Застосування топірамату у профілактичному лікуванні мігрені
pdf.png Щеглов Д.В.
Гончарук Оксана Миколаївна
Мамонова М. Ю.
Порівняльна оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм вертебробазилярного басейну у післяопераційні та ранні віддалені періоди лікування
pdf.png Юров Ігор Васильович
Застосування препарату амантадина гідрохлорид у пацієнтів з хворобою Паркінсона в контексті раціональної фармакотерапії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Матузок Едуард Геннадійович
Лакинський Роман Вікторович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Суїцидальна поведінка та її профілактика (Огляд літератури)
pdf.png Гегешко В. В.
Предиктори першого епізоду синдрому відміни алкоголю з делірієм
pdf.png Демченко М. І.
Психологічні та психосоціальні характеристики хворих з постінсультною депресією як основа їх психотерапії
pdf.png Златковський В. В.
Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих з залежністю від психоактивних речовин
pdf.png Казаков Віталій Євгенович
Психопатоподібні порушення при черепно-мозковій травмі
pdf.png Курило В. О.
Особливості спілкування в сім'ї і комунікативна компе- тентність подружжя як складові рівнів їх психологічної сумісності
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Фролов В. М.
Височин Євген Вікторович
Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на па- раноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків при корекції нуклеїнатом
pdf.png Підлубний Віталій Леонідович
Клініко-феноменологічна структура непсихотичних психіч- них розладів у працівників промислових підприємств
pdf.png Сайко Д. Ю.
Клініко-психопатологічна характеристика органічних депресій при хворобі Паркінсона
pdf.png Самойлова Олена Степанівна
Методологія багатофакторного лонгітудінального дослідження станів залежності різного походження
pdf.png Шавліс Н. А.
Особливості медико-психологічної корекції у дітей з гіперкінетичними розладами
pdf.png Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Агапов Д. О.
Судова фармація: вивчення проблеми розповсюдження психоактивних речовин через мережу Інтернет
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Коваленко О. Є.
Рощина Л. П.
Клінічна оцінка оптимізації лікування вегетативних порушень у студентів з використанням препарату «Ноофен»
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Харіна Катерина Василівна
Гербастрес в лікуванні хворих на вегетосудинну дистонію
pdf.png Морозова О. Г.
Ярошевський О.А.
Липинська Я. В.
Комплексна терапія у відновлювальному лікуванні дорсалгій
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Мусоєв С. М.
Шаповалов Валерій Володимирович
Фармацевтичне право: Єдина Конвенція ООН про наркотичні засоби 1961 року в удосконаленні міжнародної системи контролю над наркотичними засобами
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шувера Олена Володимирівна
Судово-фармацевтичний моніторинг правопорушень у сфері нелегального обігу психоактивних речовин на регіональному рівні
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Бородавко Оксана Олександрівна
Типологічні особливості рольових позицій лікарів в умовах сучасного лікувального процесу