ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Застосування препарату Міртастадин в комплексній тера пії хворих із залежністю від алкоголю і залежністю від психостимуляторів
Назва статтi Застосування препарату Міртастадин в комплексній тера пії хворих із залежністю від алкоголю і залежністю від психостимуляторів
Автори Андрух П.Г.
Андрух Г.П.
Добростомат У.Н.
Лисенко В.Н.
Чумаченко Е.С.
Соломко С.Б.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 36-39
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено дослідження про застосування препарату МІРТАСТАДИН у комплексній терапії хворих на залежність від алкоголю і психостимуляторів. На прикладі клініко- психопатологічного та експериментально-психологічного методів доведена позитивна динаміка в лікуванні хворих з аддиктивною поведінкою. Показана ефективна комбінація психотерапії і психофармакотерапії, що має позитивні віддалені результати.
Ключовi слова антидепресанти, аддиктивні розлади, психосоматичні порушення, психотерапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психотерапия / [Б. В. Михайлов, С. И. Табач ни ков, И. С. Витенко, В. В. Чугунов]. — Харьков: ОКО, 2002. — 768 с.
2. Сосин, И. К. Наркология / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. — Харьков: Коллегиум, 2005. — 800 с.
3. Карвасарский, Б. Д. Неврозы / Б. Д. Карвасарский. — М.: Медицина, 1990. — 572 с.
4. Сосин, И. К. Новые подходы к комплексной детоксикационной терапии в наркологии / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. . — Материалы конф. Довженковские чтения: Лечение и реабилитация лиц, зависимых от психоактивных веществ. — Харьков, 2006. С. 156—157.
5. Авруцкий, Г. Я. Лечение психических больных / Г. Я. Авруцкий, А. А. Недува. — М.: Медицина, 1988.
6. Марута, Н. О.Сучасні форми депресивних розладів (клініко- психопатологічні закономірності формування) / Н. О. Марута, В. Д. Мішиєв // Архів психіатрії. — 2001. — № 4(27). — С.76—80.
7. Напрєєнко, О. К. Депресії та тривога в загальномедичній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти) / О. К. Напрєєнко // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2002. — № 1. — С. 7 — 12.
8. Мосолов, С. Н. Клиническое применение современных анти- депрессантов / С. Н. Мосолов. — СПб., 1995. — 568 с.
9. Клиническое руководство по психиатрической помощи в практике семейного врача: информационно-скрининговый пакет. — К., 2000. — С. 66, 241.
10. Андрух, Г. П.Терапевтическая тактика в отношении больных с зависимостью от психостимуляторов / Г. П. Андрух, П. Г. Андрух, У. Н. Добростомат // Матеріали наук.-практ. конф. Психічні і соматичні розлади психогенного походження. Харків, клін. сан. «Курорт Бермінводи» 29—30.10.2009. — С. 14—15.
11. Особенности ведения хирургических больных с синдромом зависимости / [Г. П. Андрух, Н. Н. Велигоцкий, А. Н. Велигоцкий и др.] // Харківська хірургічна школа. — № 4.1(36) 2009. — С. 329—330.
12. Михайлов, Б. В. Применение препарата Афобазол для лечения тревожно-депрессивных расстройств / Б. В. Михайлов, П. Г. Андрух / Український вісник психоневрології. — Т. 16, вип. 3—4 (56—57). — 2008. — С. 49—52.