Том 18, випуск 1 (62), 2010

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Воробйова Тетяна Германівна
Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Бородавко Оксана Олександрівна
Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Лобойко Ольга Іванівна
Особливості діагностики паранеопластичних уражень нер- вової системи на прикладі синдрому Ламберта — Ітона
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Пісоцька Олена Володимирівна
Досвід застосування препарату Венлаксор у хворих на постінсультну депресію
pdf.png Монастирський В.О.
Динаміка вмісту інтерлейкіну-1β та кортизолу в плазмі крові хворих на ішемічний інсульт
pdf.png Полякова Л.А.
Капустник В.А.
Активність антиоксидантної системи у хворих з вегетативно- сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі
pdf.png Пулик Олександр Романович
Епідеміологія та фактори ризику мозкових інсультів в Закарпатській області
pdf.png Черненко Максим Євгенович
Особливості формування дебютів у пацієнтів з ремітуючим типом перебігу розсіяного склерозу Східного та Західного регіонів України
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Андрух П.Г.
Андрух Г.П.
Добростомат У.Н.
Лисенко В.Н.
Чумаченко Е.С.
Соломко С.Б.
Застосування препарату Міртастадин в комплексній тера пії хворих із залежністю від алкоголю і залежністю від психостимуляторів
pdf.png Бездітко Наталія Володимирівна
Мендрик О.А.
Фармакоекономичне дослідження атипових антіпсихотіков у хворих на шизофренію: модель витрати — ефективність
pdf.png Вєтрила Т.Г.
Характеристика сімейних ролей та батьківсько-дитячих відносин в сім’ях, що виховують дитину з порушенням психічного розвитку
pdf.png Діхтяр В.О.
Наукове обґрунтування застосування психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизо френію в залежності від рівня їх особистого та родинного соціального функціонування
pdf.png Лобас Ю.М.
Досвід клінічного застосування препарату Риссет в психіатричній практиці
pdf.png Малев А.Л.
Захарова А.Н.
Окислювальна модифікація білків плазми крові як біо- логічний маркер ймовірності розвитку синдрому відміни з делірієм при алкогольній залежності
pdf.png Олексеєв О.О.
Досвід застосування Оланзапіну: ефективність при резистентній шизофренії, корекція побічних ефектів
pdf.png Смашна О.Є.
Синдромогенез параноїдної форми шизофренії, коморбідної з соматичною патологією (Літературний огляд)
pdf.png Чабан Олег Созонтович
Хаустова Олена Олександрівна
Терапія хронічного алгічного синдрому у пацієнтів з не- психотичними депресивними розладами і коморбідною соматичною патологією
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Курижева О.О.
Аспекти доказової фармації у дослідженні режиму конт ролю ен- теросорбентів для використання у комплексній фармакотера пії адиктивних розладів здоров’я серед неповнолітніх
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Гібнер С.М.
Лікування сексуальних і психосоматичних порушень при хронічному простатиті
pdf.png Мендрик О.А.
Аналіз доказової бази інноваційних лікарських препаратів лікування епілепсії (Огляд)