ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Особливості формування дебютів у пацієнтів з ремітуючим типом перебігу розсіяного склерозу Східного та Західного регіонів України
Назва статтi Особливості формування дебютів у пацієнтів з ремітуючим типом перебігу розсіяного склерозу Східного та Західного регіонів України
Автори Черненко Максим Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 32-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-036.1(477) Індекс ББК -
Анотацiя Розсіяний склероз залишається одним з найпоширеніших захворювань нервової системи у світі. Неухильне зростання цього важкого захворювання спостерігається в Україні. Згідно з офіційними даними на 2008 рік зареєстровано більш ніж 18 тисяч хворих на розсіяний склероз. Продовж багатьох років проводиться пошук ймовірних етіологічних, тригерних чинників розсіяного склерозу, вивчаються особливості початку захворювання та його подальшого перебігу, здійснюються спроби прогнозування перебігу захворювання з раннім призначенням адекватної терапії. Вивчено особливості дебютів розсіяного склерозу у 106 хворих з ремітуючим перебігом Східного та Західного регіонів України, що перебували на лікуванні у ДУ «ІНПН АМН України».
Ключовi слова розсіяний склероз, ремітуючий перебіг, Західний та Східний регіон, дебют захворювання, клінічні особливості.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Особливості розсіяного склерозу у Харківському і Львівському регіонах за даними регіональних регістрів / [Н. П. Волошина, І. Л. Левченко, Т. В. Негреба та ін.] // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми клінічної неврології: історія, сучас- ність, перспективи», присвяченої 100-річчю кафедри неврології ЛНМУ ім. Д. Галицького. — Львів, 26—28 травня 2005 року. — С. 15—17.
2. Гусев, Е. И. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания / Е. И. Гусев, И. А. Завалишин, А. Н. Бойко. — М.: Миклош, 2004. — 540 с.
3. Завалишин, И. А. Рассеянный склероз. Избранные вопросы теории и практики / И. А. Завалишин, В. И. Головкин. — М.: Детская книга, 2000. — 637 с.
4. Рассеянный склероз: Практическое руководство; под ред. Столярова И. Д., Осетрова Б. А. — СПб., ЭЛБИ-СПб., 2002. — 176 с.
5. Andersen, О. Viral infections trigger multiple sclerosis relapses: a prospective seroepidemiological study / Andersen О., Lygner P. E., Bergstrom T. // J. Neurol. — 1993. — Vol.240. — P. 417—422.
6. Giovannovi, G. Multiple sclerosis and its treatment / G. Giovannovi, D. H. Miller // J. R. Cell physicians Lend. — 1999. — Vol. 33. — P. 315—322.
7. Mohr, D. C. Psychological stress and the subsequent appearance of new brain MRI lesion in MS / Mohr D. C., Goodhin D. E., Bacchetti P. // Neurology. — 2000. — Vol. 55. — P. 55—61.
8. Nyland, H. Multiple sclerosis? / H. Nyland, K. M. Myhr // Tidsshrift for Den Norshe Zaegeforening. — 1995. — Vol. 115, № 17. — P. 2072—2077.
9. Panitch, H. S. Influence of infection on exacerbations of multiple sclerosis / H. S. Panitch // Ann. Neural. — 1999. — Vol. 36. — P. 25—28.
10. Weinshenher, B. G. Epidemiology of multiple sclerosis / B. G. Wein shenher // Neurol. Clin. — 1996. — Vol. 14. — P. 291.