ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Особливості діагностики паранеопластичних уражень нер- вової системи на прикладі синдрому Ламберта — Ітона
Назва статтi Особливості діагностики паранеопластичних уражень нер- вової системи на прикладі синдрому Ламберта — Ітона
Автори Лобойко Ольга Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 15-18
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831.8-009.17 Індекс ББК -
Анотацiя Наводиться клінічний приклад хворого з паранеопластичним синдромом Ламберта — Ітона. У статті приділена увага проблемі ранньої діагностики онкологічних захворювань шляхом виявлення та правильної інтерпретації паранеопластичних проявів, які перебігають з ураженнями нервової системи. Синдром Ламберта — Ітона важко розпізнати, особливо у хворих без первинних проявів пухлини. Своєчасна оцінка неврологічних паранеопластичних синдромів, які іноді випереджають розвиток пухлини, знання їх патогенезу, питань диференційної діагностики дозволяють виявити онкологічні захворювання на ранніх етапах, що робить їх особливо цінними, попереджуючи занедбаність та смертність хворих.
Ключовi слова злоякісні пухлини; неврологічні паранеопластичні синдроми; синдром Ламберта — Ітона; плазмаферез
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Голубев, В. Л. Неврологические синдромы: Руководство для врачей / В. Л. Голубев, А. М. Вейн. — М.: МЕДпресс-информ, 2007. — 734 с.
2. Вермель, А. Е. Паранеопластические синдромы / А. Е. Вер- мель // БМЭ, т. 18.— С. 316. — М., 1982.
3. Воинов, В. А. Эфферентная терапия. Мембранный плазмаферез / В. А. Воинов. — СПб.: Эскулап, 2002. — 272 с.
4. Дедкова, Е. М. Паранеопластические заболевания / Е. М. Дедкова, А. С. Рабэн // М.: Медицина, 1977. — 242 с.
5. Миастенический синдром Ламберта — Итона / [Санадзе А. Г., Сиднев Д. В., Карганов М. Ю., Щербакова Н. И.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — Т. 106, № 3. — С. 10—14.
6. Антитела к ацетилхолиновому рецептору у больных с различны ми клиническими формами миастении и миастеническим синдромом Ламберта — Итона / [Сиднев Д. В., Карганов М. Ю., Щербакова Н. И. и др.] // Там же. — 2006. — Т. 106, № 1. — С. 53—55. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 18 — ТОМ 18, ВИП. 1 (62) — 2010 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
7. Антитела к потенциалзависимым кальциевым каналам типа P/Q в сыворотке крови больных с миастеническим синдромом Ламберта — Итона / [Санадзе А. Г., Сиднев Д. В., Щербако ва Н. И., Карганов М. Ю.] // Патогенез. — 2006. — Т. 4. — № 1. — С. 65.
8. Хосе Биллер. Практическая неврология. Т. 2. Лечение / Хосе Биллер. — М.: Медицинская литература, 2005. — 397 с.
9. Цементис, С. А. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирургии / С. А. Цементис; под ред. акад. РАМН Е. И. Гусева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 378 с.
10. Eaton, L. M. Electromyography and electric stimulation of nerves in diseases of motor unit. Observations on myasthenic syndrome associated with malignant tumors / L. M. Eaton, E. H. Lambert // J. A. M. A. — 1957. — Vol. 163 — P. 1117—1124.
11. Lang, B. Immunopathology of the Lambert-Eaton myasthenic syndrome / B. Lang, J. Newsom-Davis // Springer Seminars in Immunopathology — 1995. — V. 17. — P. 3—15.
12. Calcium channel antibodies in the Lambert — Eaton syndrome and other paraneoplastic syndromes / [Lennon V. A., Kryzer Th. J., Griesmann G. E. et al.] // N. Engl. J. Med. — 1995. — V. 332. — P. 1467—1474.
13. An improved diagnostic assay for Lambert-Eaton myasthenic syndrome / [Motomura M., Johnston I., Lang B. et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry — 1995. — V. 58. — P. 85—87.
14. Oh, S. J. Overlap myasthenic syndrome: Combined myasthenia gravis and Lambert-Eaton syndrome / S. J. Oh, D. S. Dwyer, R. I. Bradley // Neurol. — 1988. — V. 33. — P. 1411—1414.