ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Епідеміологія та фактори ризику мозкових інсультів в Закарпатській області
Назва статтi Епідеміологія та фактори ризику мозкових інсультів в Закарпатській області
Автори Пулик Олександр Романович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 28-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.4-036.2(477.87) Індекс ББК -
Анотацiя У статті подано аналіз епідеміологічних показників мозкового інсульту на тлі зміни демографічної картини в Закарпатській області за 2004—2008 роки. Виявлено неоднорідність показників захворюваності й смертності різних груп населення області, що проживають у гірській, передгірній і низинній зонах, а також у містах Ужгороді й Мукачеві. Зроблено висновок про необхідність відкриття інсультних блоків при неврологічних відділеннях центральних районних лікарень адміністративних районів, розташованих у низинній зоні області.
Ключовi слова мозковий інсульт, епідеміологія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин, П. В. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні / П. В. Волошин, Т. С. Міщенко, Є. В. Лекомцева // Міжнародний неврологічний журнал. — 2006. — № 3970. — С. 9—13.
2. Віничук, С. М. Мозковий інсульт: сучасний погляд на проблему та стратегію лікування / С. М. Віничук // Мистецтво лікування. — 2004. — № 5(011). — С. 8—15.
3. Гринчук, А. Д., Епідеміологія цереброваскулярних захво- рювань в Рівненській області / А. Д. Гринчук , Л. І. Обухівська // Інсульт та судинно-мозкові захворювання: Матеріали першого національного конгресу. — 2006. — С. 17.
4. Стан неврологічної служби України в 2008році: Статистично- ана літичний довідник / [Жданова М. П., Зінченко О. М., Голубчиков М. В., Міщенко Т. С.]. — Харків, 2009. — 24 с.
5. Закарпаття в демографічному вимірі (Статистичний збірник) / Головне управління статистики у Закарпатській області. — Ужгород, 2008. — 116 с.
6. Зербіно, Д. Д. Гострі порушення мозкового кровообігу у жінок: епідеміологія, етіологія та морфогенез / Д. Д. Зербіно, Н. З. Гринчишин, І. І. Цюк // Український медичний часопис. — 2008. — № 3/65. — С. 43—47.
7. Зозуля, І. С. Гострі порушення мозкового кровообігу як критичні стани в неврології / І. С. Зозуля, В. І. Боброва //Укр. неврол. журнал. — 2006. — № 1. — С. 7—12.
8. Мищенко, Т. С. Состояние неврологической службы в Украине. Проблемные вопросы диагностики и лечения неврологических заболеваний / Т. С. Мищенко // Доповідь на міжнародній наук.-практ. конф. «Актуальні питання захворювань периферичної нервової системи». — Харків. — 12 березня 2009 р.
9. Епідеміологія мозкового інсульту в Україні / [Міщенко Т. С., Здесенко І. В., Коленко О. І. та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2005. — Т. 13, вип. 1(42). — С. 23—28.
10. Йолтуховский, В. М. Организация помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения в Германии / В. М. Йолтуховский // Практична ангіологія. — 2008. — № 1/1. — С. 27—28.
11. Населення Закарпатської області: Статистичний збірник / Головне управління статистики у Закарпатській області. — Ужгород, 2006. — 132 с.
12. Населення Закарпатської області: Статистичний збірник / Головне управління статистики у Закарпатській області. — Ужгород, 2007. — 112 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 32 — ТОМ 18, ВИП. 1 (62) — 2010 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
13. Пулик, О. Р. Епідеміологія гострих порушень мозкового кровообігу та профілактика біотронного впливу погоди на перебіг цереброваскулярних захворювань в регіоні Українських Карпат / О. Р. Пулик: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. — К., 1997. — C. 24. 14. Руднева, Е. А. Клинические исследования в инсультологии: введение в предмет, исторические уроки и рекомендации на будущее / Е. А. Руднева // Судинні захворювання головного мозку. — 2007. — № 4. — С. 4—11.
15. Епідеміологія мозкового інсульту в Тернопільській області / [Шкробот С. І., Салій З. В., Колеснікова Л. І., Стоян С. Б.] // Інсульт та судинно-мозкові захворювання: Матеріали першого національного конгресу. — 2006. — С. 19.
16. Яворская, В. А. Менеджмент в остром периоде инсульта: клю- чевые элементы эффективности / Яворская В. А., Фломин Ю. В., Хви- сюк В. В. // Практична ангіологія. — 2008. — № 1/1. — С. 24—26.
17. Brainin, Michael. Monitoring on Stroke units: continuous assessment / Michael Brainin // Міжнар. неврол. журнал. — 2006. — № 5(9). — С. 109—115.
18. A Population Study of Stroke in West Ukraine: Incidence, Stroke Services, and 30-Day Case Fatality / [Mihalka L., Smolanka V., Bulecza B. et. al.] // Stroke. — 2001. — V. 32. — P. 2227—2231.
19. Ming, L. Stroke: encouragement and disappointment in clinical trials / L. Ming // Lancet Neurol. — 2008. — V. 7(1). — P. 5—7.
20. Skarzynska-Dlugosz, I. Development of stroke unit network in Poland — current status and future requirement / Skarzynska- Dlugosz I., Skawronska M., Czlonkowska A. // Neurol Neurochir Pol. — 2007. — V. 41; 2. — P. 107—112.
21. Stroke attack rates and case fatality in the Krakow Stroke Registry / [Slowik A., Turaj W., Zwalinska G. et al.] // Ibid. — Vol. 41; 4. — P. 291—295.
22. Standard method for developing stroke register in low-income end middle — income countries: experiences from a feasibility study of a stepwise approach to stroke surveillance (STEPS Stroke) / [Truelsen T., Heuschmann P. U., Bonita R. et al.] // Lancet Neurol. — 2007. — V. 6(2). — P. 134—139.