ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Досвід клінічного застосування препарату Риссет в психіатричній практиці
Назва статтi Досвід клінічного застосування препарату Риссет в психіатричній практиці
Автори Лобас Ю.М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 54-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-08 Індекс ББК -
Анотацiя Досвід клінічного застосування Риссету показує його високоефективним та безпечним атиповим антипсихотиком, серед переваг якого слід зазначити: широкий терапевтичний спектр, сприятливий вплив на когнітивні функції та афективні прояви, відносно швидкий ефект лікування. Риссет показав свою ефективність, яку можна було б порівняти з потенційною ефективністю антипсихотиків першого покоління, але без виражених побічних проявів, властивих останнім. Подальше ширше застосування рисперидону (Риссету) може суттєво покращити якість лікування низки психічних розладів у відповідності з сучасними світовими стандартами.
Ключовi слова психоз, шизофренія, антипсихотики, рисперидон.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Consensus statement on usefulness and use of second generation antipsychotic medications. WPA Task Force, Second Draft, 20 March, 2000.
2. Бурчинский, С. Г. Рисперидон: от фармакологии к фарма- котерапии / С. Г. Бурчинский // Здоров’я України. — 12, 2007, № 23/1, C.43—44.
3. Каледа, В. Г. Место рисполепта в современной психофарма- котерапии / В. Г. Каледа. — М.: НЦПЗ РАМН, 2003. — 14 с.
4. Marder, S. R. Risperidone in the Treatment of Schizophrenia / S. R. Marder and R. C. Meibach // American Journal of Psychiatry. — 1994, 151, 825—835.
5. Bondolfi, G. et al. Risperidone versus clozapine in treatmentresistant chronic schizophrenia: a randomized double-blind study // American Journal of Psychiatry, 1998; 155(4): 499—504.
6. Marder, S. R. The effects of risperidone on the five dimensions of schizophrenia derived by factor analysis: combined results of the North American trial / S. R. Marder, J. M. Davis, G. Chouinard // J. Clin. Psych. — 1997; 58 (12): 538—546.
7. Peuskens, J. et al. Effects of Risperidone on Affective Symptoms in Patients with Schizophrenia // Poster presented at the XXIst CINP Congress, Glasgow, Scotland, July 1998.
8. Мосолов, С. Н. Основы психофармакотерапии / С. Н. Мосолов. — М.: Восток, 1996.
9. Сравнительная характеристика антипсихотического действия рисполепта и традиционных нейролептиков при параноидной шизофрении с острой экзацербацией галлюцинаторно-бредовой симптоматики / [Марценковский И. А., Линев А. Н., Бакшаева Я. Б., и др.] / Український вісник психоневрології. — 1999. — Т. 7, вип. 2(20). — С. 111—114.
10. Андреев, Б. В. Атипичные антипсихотические средства ново- го поколения: итоги и перспективы / Б. В. Андреев // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. — 2005. — Т. 2, № 2. — С. 3—5.
11. Морозов, П. В. Рисполепт Конста — новая эра антипсихоти- ческой терапии / П. В. Морозов // Там же. — 2004. — Т. 01, № 4.
12. Mockler, D. et al. «The effects of risperidone on memory function in schizophrenia». Presented at the XXIst CINP Congress, Glasgow, Scotland, July 1998.
13. Morris, R. et al. «The effects of risperidone on verbal fluency & executive function in schizophrenia». Presented at the XXIst CINP Congress, Glasgow, Scotland, July 1998.
14. O’Neil, S. et al. «The effects of risperidone on attention & motor function in schizophrenia». Presented at the XXIst CINP Congress, Glasgow, Scotland, July 1998.
15. Meltzer H. et al. Overall review on efficacy, safety and dose // J. Clin. Psychiatry. — 1998; 59: 3—52. 16. Clinical study report № RSN-P1-314, 2003, p. 50—62.