ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Динаміка вмісту інтерлейкіну-1β та кортизолу в плазмі крові хворих на ішемічний інсульт
Назва статтi Динаміка вмісту інтерлейкіну-1β та кортизолу в плазмі крові хворих на ішемічний інсульт
Автори Монастирський В.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 23-25
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831.-005.4-092:[612.017+616.43-008.6] Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено стрес-реалізуючу реакцію імуно нейроендокринної системи в гострому періоді ішемічного інсульту. Методом імуноферментного аналізу визначені концентрації інтер лейкіну-1β і кортизолу в плазмі крові хворих з ішемічним інсультом. Виявлені високі рівні інтерлейкіну-1β і кортизолу в гострому періоді захворювання, які були максимальними у пацієнтів з украй важким інсультом. Відмічений зв'язок цих показників із ступенем неврологічного дефіциту.
Ключовi слова ішемічний інсульт, кортизол, інтерлейкін.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин, П. В. Концепція ролі імунонейроендокринної ланки в етіопатогенезі сучасних форм нервової та психічної патології / П. В. Волошин, Т. М. Воробйова, В. В. Гейко // Укр. вісник психоневрології. — 2006. — Т. 14, вип. 3 (48). — С. 5—9.
2. Гриневич, В. В. Основы взаимодействия нервной, эндокринной и иммунной систем / В. В. Гриневич, И. Г. Акмаев, О. В. Волкова. — СПб.: Symposium, 2004. — 159 с.
3. Гусев, Е. И. Ишемия головного мозга / Е. И. Гусев, В. И. Сквор- цова. — М.: Медицина, 2001. — 328 с.
4. Зозуля, І. С. Оптимізація надання невідкладної допомоги при гострому інфаркті мозку на догоспітальному етапі / І. С. Зозуля, В. І. Боброва // Мистецтво лікування. — 2007. — № 7 (043). — С. 49—53.
5. Крыжановский, Г. Н. Дизрегуляционная патология: руковод- ство для врачей и биологов / Г. Н. Крыжановский. — М.: Медицина, 2002. — 631 с. 6. Міщенко, Т. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т. С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. — 2006. — № 1. — С. 3—7.
7. Трошин, В. Д. Стресс и стрессогенные расстройства. Диагностика, лечение и профилактика / В. Д. Трошин. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 704 с.
8. Arafah, B. M. Hypothalamic Pituitary Adrenal Function during Critical Illness: Limitations of Current Assessment Methods / B. M. Arafah // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2006. — № 91(10). — Р. 3725—3745.
9. Do corticosteroids damage the brain? / [Herbert J., Goodyer I. M., Grossman A. B., Hastings M. H. et al.] // Journal of Neuroendocrinology. — 2006, Vol. 18. — P. 393—411.
10. Cortisol axis abnormalities early after stroke-relationships to cytokines and leptin / [Johansson A., Ahren B., Nasman B. et al.] // J. Intern. Med. — 2000. — Vol. 247, № 2. — Р. 179—187.
11. Pajovic, S. B. Neuroendocrine and oxidoreductive mechanisms of stress induced cardiovascular diseases / S. B. Pajovic, M. B. Radojcic, D. T. Kanazir // Physiol. Res. — 2008. — Vol. 57, № 3. — Р. 2—15.
12. Cytokines: Stress and Immunity, Second Edition / [Plotnikoff N. P., Faith R. E., Murgo A. G., Good R. A.]. — СRC. 2006, 405 р.
13. Sapolsky, R. M. Glucocorticoids, Stress and their Adverse Neurological Effects: Relevance to Aging / R. M. Sapolsky // Experimental Gerontology. — 1999. — № 34. — Р. 721—732.