ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 1 (62)Аспекти доказової фармації у дослідженні режиму конт ролю ен- теросорбентів для використання у комплексній фармакотера пії адиктивних розладів здоров’я серед неповнолітніх
Назва статтi Аспекти доказової фармації у дослідженні режиму конт ролю ен- теросорбентів для використання у комплексній фармакотера пії адиктивних розладів здоров’я серед неповнолітніх
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Курижева О.О.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 1 (62) Сторінки 72-75
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21; 615.212.7.099 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені результати дослідження режиму контролю лікарських засобів групи «Ентеросорбенти» на принципах доказової фармації. На підставі порівняльного аналізу були виділені лікарські засоби на основі кремнію діоксиду як найбільш перспективні для включення в комплексну фармакотерапію адиктивних розладів здоров'я серед неповнолітніх
Ключовi слова адиктивні розлади здоров’я, ентеросорбенти, неповнолітні, кремнію діоксид, фармакотерапія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков / [И. А. Банюк, И. К. Сосин, О. Б. Калиниченко и др.]. — Донецк; Харьков: Донеччина, 2004. — 191 с.
2. Компендиум 2007 — лекарственные препараты / Под ред. В. Н. Коваленко, А. П. Викторова. — К.: МОРИОН, 2007. — 1664 с.
3. Лекарственные средства в неврологии, психиатрии и наркологии / Под ред. В. А. Шаповаловой, П. В. Волошина, А. В. Стефанова, И. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2003. — 784 с.
4. Машковский, М. Д. Лекарственные средства / М. Д. Машковский. — М.: Медицина, 1997. — Т. I. — 623 с.
5. Машковский, М. Д. Лекарственные средства / М. Д. Машковский. — М.: Медицина, 1997. — Т. II. — 560 с.
6. Фармацевтическое право в безопасном самолечении: лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача / Под ред. В. А. Шаповаловой, А. В. Стефанова, И. М. Трахтенберга, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2005. — 800 с.
7. Фармацевтическое право в наркологии / Под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — 798 с.
8. Чумак, В. Т. Державний формуляр лікарських засобів МОЗ України / В. Т. Чумак. — К.: МОРІОН, 2009. — 1160 с.
9. Шаповалова, В. О. Фарма цевтичне право України: удосконалення фармацевтичного законодавства щодо правил обігу безрецептурних лікарських засобів, які відпускаються з аптек та їх структурних підрозділів / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. О. Курижева // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (додаток). — С. 80—83.