ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 3 (52)Терапевтична ефективність та переносимість нового не- бензодіазепінового анксіолітика Афобазол при лікуванні непсихотичних та психосоматичних розладів, які супроводжуються тривогою
Назва статтi Терапевтична ефективність та переносимість нового не- бензодіазепінового анксіолітика Афобазол при лікуванні непсихотичних та психосоматичних розладів, які супроводжуються тривогою
Автори Напрєєнко Олександр Костянтинович
Марута Наталія Олександрівна
З рубрики ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 3 (52) Сторінки 49-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85+616.1/.4 -08-084 Індекс ББК -
Анотацiя В 11 регіонах України у 230 пацієнтів здійснено оцінку динаміки проявів неврастенії, генералізованого тривожного розладу та розладів адаптації з супутньою психосоматичною патологією, а також переносимості терапії при комплексному лікуванні з використанням нового небензодіазепінового анксіолітика Aфобазол в порівнянні з немедикаментозною терапією 60 таких самих хворих. Показано значний протитривожний ефект та добру переносимість даного препарату хворими старшими за 18 років (в оптимальних добових дозах 30—40 мг), у тому числі із супутньою соматоневрологічною та психосоматичною патологією. Афобазол не спричиняє симптомів відміни, формування ознак залежності та зниження продуктивної психічної активності. Він рекомендований до широкого використання під час лікування та профілактики непсихотичних психічних і психосоматичних розладів, що супроводжуються тривогою, як у стаціонарній, так і амбулаторній практиці.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аведисова А. С. Появится ли альтернатива бензодиазепинам // Психиатрия и психофармакотерапия. Журнал имени П. Б. Ганнушкина. Экстравыпуск. — 2006. — С. 10—12.
2. Аведисова А. С.и др. Новый анксиолитик «Афобазол» при терапии генерализованного тревожного расстройства (результаты сравнительного исследования с диазепамом) /А. С. Аведисова, В. О. Чахаева, Ю. Э. Лесс, Я. В. Малыгин // Там же. — С. 13-16
3. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2000. — 496 с.
4. Афобазол в психиатрической практике // Русский медицинский журнал. — Т. 14, № 5, 2006.
5. Афобазол в общей медицинской практике // Там же. — Т. 14, № 18, 2006.
6. Васильева А. В. и др. Применение афобазола в комплексном лечении расстройств адаптации / Васильева А. В., Полторак С. В., Поляков А. Ю., Соломонова С. В. // Психиатрия и психофарма- котерапия. Журнал имени П. Б. Ганнушкина. Экстравыпуск. — 2006. — С. 24—26.
7. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.200 р. № 1489-ІІІ.
8. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: Клінічний посібник / За ред. проф. П. В. Волошина, проф. В. М. Пономаренка, проф. О. К. Напрєєнка, проф. Н. О. Марути та ін. — Х.: Арсіс, 2000. — 303 с.
9. Клинические испытания лекарств / Под ред. В. И. Мальцева, Т. К. Ефимцевой, Ю. Б. Белоусова, В. Н. Коваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Морион, 2006. — 456 с.
10. Кучанская А. В. Вегетососудистая дистония. — СПб.: Весь, 2000. — 96 с.
11. Марута Н. А. Эмоциональные нарушения при невротических расстройствах. — Харьков: Арсис, 2000. — 119 с.
12. Марута Н. А. Клинические особенности и новое направление терапии тревожных расстройств // Український вісник психоневрології. — Т. 11, вип. 1 (34), 2003. — С. 53-58.
13. Марута Н. А. Клинико-психопатологические особенности современных невротических расстройств // Международный медицинский журнал. — Т.10, № 1, 2004. — С. 38—41.
14. Напрєєнко О. К. Соматопсихічні розлади // Український вісник психоневрології. — Т. 4, вип. 5 (12), 1996. — С. 292—294.
15. Напреенко А. К. Психосоматические расстройства: подходы к фармакотерапии // Международный медицинский журнал. — Т. 8, № 4, 2002. — С. 40—45.
16. Напрєєнко О. К. Депресії та тривога в загальномедичній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти) // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — № 1, 2002. — С. 7—12.
17. Напрєєнко О. К. Сучасна фармакотерапія депресій // Вісник фармакології та фармації. — № 10, 2004. — С. 21—28.
18. Напрєєнко О. та ін. Депресія (легкий та помірний депресивні епізоди без соматичного синдрому та з соматичним синдромом): Медичні стандарти первинної і вторинної медичної допомоги населенню / О. Напрєєнко, Н. Лодка, А. Данилова, Н. Кравченко, М. Яровенко; Заг. ред. Г. Росс, О. М. Новічкова, А. В. Степаненко, Д. В. Варивончик / NICARE. — К., 2006. — С. 27—37.
19. Напрєєнко О. та ін. Нормативно-правова база клінічних випробувань психотропних препаратів в Україні / О. Напрєєнко, В. Усенко, І. Спіріна, Н. Пшук, В. Козідубова // Вісник фармакології та фармації. — № 12, 2006. — С. 19—28.
20. Незнамов Г. Г., Сюняков С. А., Чумаков Д. В. и др. Новый анксиолитик афобазол: результаты сравнительного исследо- вания с диазепамом при генерализованном тревожном рас- стройстве // Психиатрия и психофармакотерапия. Журнал имени П. Б. Ганнушкина. Экстравыпуск. — 2006. — С. 17—23.
21. Психіатрія / О. К Напрєєнко, І. Й. Влох, О. З. Голубков; За ред. проф. О. К. Напрєєнка. — К.: Здоров’я, 2001. — С. 485—518.
22. Смулевич А. Б., Андрющенко А. В., Романов Д. В., Сиранчиева О. А. Терапия пограничных психических расстройств (исследова- ние эффективности и переносимости афобазола) // Психиатрия и психофармакотерапия. Журнал имени П. Б. Ганнушкина. Экстравыпуск. — 2006. — С. 3-10.
23. Сонник Г. Т., Напрєєнко О. К., Скрипніков А. М. Психіатрія: Підручник. — К.: Здоров»я, 2006. — С. 331—364.
24. World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical Princip les for Medical Research Involving Human Subjects. — WMA, 2004 (Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассо циа- ции. Этические принципы для медицинских исследований с привлечением человека в качестве субъекта испытания. — WMA, 2004).