Том 15, випуск 3 (52), 2007

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
pdf.png Булеца Б. А.
Турак А.Ю.
Мігалка В.В.
Церебральні пароксизми як фактори ризику мозкового інсульту
pdf.png Горанський Ю. І.
Сон Анатолій Сергійович
Мосенко С.В.
Проблеми порушень венозного кровообігу в неврології
pdf.png Грицай Н. М.
Міхньов І.О.
Кривчун Анжеліна Михайлівна
Пурденко Т.Й.
Силенко Галина Ярославівна
Ковтун І.І.
Вплив препарату «Кораргін» на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії
pdf.png Кушнир Г. М.
Мікляєв О.О.
Комбінація ноотропів у лікуванні ранньої цереброваскулярної патології
pdf.png Перцева Т. Г.
Структурно-функціональні зміни речовини головного мозку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію та цукровий діабет II типу
pdf.png Сорокін Ю.М.
Антиоксидантний статус і ефективність лікування при розсіяному склерозі
pdf.png Товажнянська Олена Леонідівна
Стан церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на дисметаболічну енцефалопатію при гіпотиреозі
pdf.png Шевченко Л.А.
Козлова О.Н.
Результати кореляційного аналізу в оцінці рухових роз- ладів у структурі перинатальної патології у дітей раннього віку
ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Андрейко Д.М.
Тривожно-фобічні розлади у хворих на скроневу епілепсію
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Мудренко Ірина Григорівна
Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом (діагностика, клініка, лікування)
pdf.png Білостоцька Ж.І.
Принципи діагностики та диференціальної діагностики депресивних розладів у жителів сільської місцевості
pdf.png Вербенко Вікторія Анатоліївна
Динамічна оцінка нейрокогнітивних функцій у структурі психометричного і нейропсихологічного статусу хворих на різні форми шизофренії
pdf.png Гавенко В.Л.
Гавенко Н.В.
Галічева А.С.
Порівняльна характеристика профілю особистості хворих непсихотичними депресивними розладами органічного і невротичного ґенезу
pdf.png Денеко М. О.
Статевий розвиток і сексуальність жінок з шизоїдним та параноїдним розладом особистості
pdf.png Кожекару Л.В.
Сексуальна дисфункція та подружня дезадаптація при невротичних депресіях у жінок
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Марута Наталія Олександрівна
Терапевтична ефективність та переносимість нового не- бензодіазепінового анксіолітика Афобазол при лікуванні непсихотичних та психосоматичних розладів, які супроводжуються тривогою
pdf.png Носов С. Г.
Альтернативні епілептичні психози з різним типом перебігу: закономірності взаємозв’язку з епілептичними нападами
pdf.png Пріб Г. А.
Психологічна реабілітація як складова комплексної медико- соціальної реабілітації психічнохворих
pdf.png Розанов В.А.
Захаров С.Є.
Жужуленко П.Г.
Кривда Г.Ф.
Моніторинг суїцидальних спроб у м. Одесі за період 2001— 2005 рр
pdf.png Світлична О.В.
Патопсихологічні порушення у хворих на епілепсію підлітків та їхня психокорекція
pdf.png Скринник Ольга Вячеславівна
Клініко-психопатологічні особливості у хворих на сомато- формну вегетативну дисфункцію органів травлення
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Дячук А.М.
Соціально-демографічна характеристика осіб з розладами особистості, які реалізували насильницькі дії
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Астапов Ю.Н.
Чайковський А.Р.
Використання препарату Афобазол при терапії невротичних розладів у військовослужбовців строкової служби
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Рисперидон — від фармакології до фармакотерапії
pdf.png Малахова С.Н.
Доценко Н.Я.
Боїв С.С.
Шехунова І.А.
Можливості сучасних інгібіторів МАО у корекції психосо- матичних і вегетативних розладів у хворих на стенокардію напруження і що перенесли хірургічні втручання з приводу ішемічної хвороби серця
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Семікіна Олена Євгенівна
Нові можливості терапії депресивних розладів
pdf.png Петрюк О.П.
Застосування Риссета при лікуванні параноїдної шизофренії
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Чайка Ю.Ю.
Луцик В.Л.
Сифіліс мозку та проблема патоморфозу
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Соколік Вікторія Василівна
Хвороба Альцгеймера: генетична схильність, біохімічні механізми і психічні прояви
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЧНОЇ, ПСИХІАТРИЧНОЇ ТА НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
pdf.png Дьяченко Лілія Іванівна
Бобрицька Зоя Михайлівна
Сергієнко Оксана Вікторівна
Становлення організаційно-методичного напряму в наданні неврологічної і психіатричної допомоги (історія і сучасність)
pdf.png Петрюк П. Т.
Петрюк О.П.
Питання класифікації психічних розладів в наукових працях професора Й. А. Поліщука (До 100-річчя з дня народження)