ГоловнаArchive of numbers2020Volume 28, issue 4 (105)A comprehensive approach in the treatment of adaptation disorders
Title of the article A comprehensive approach in the treatment of adaptation disorders
Authors Kozhyna  Hanna
Zelenska Kateryna
Kraskovska Tetiana
Kozhyn Mykhailo
In the section DIAGNOSTICS AND THERAPY OF MENTAL AND NARCOLOGICAL DISORDERS
Year 2020 Issue Volume 28, issue 4 (105) Pages 34-39
Type of article Scientific article Index UDK 616.891-085.851-085.214-054.73-057.36:355.4(477)АТО/ООС Index BBK -
Abstract

The article represents data of the development and evaluation of the effectiveness of complex therapy of adaptation disorders using the drug Alora. A comprehensive examination of 154 patients with maladaptation disorders (F43.2) was held, both sexes, aged 20—55 years. Basing on the results of the clinical-psychopathological methods, which were based on generally accepted approaches to psychiatric examination through interviews and observations, the high efficacy and good tolerability of Alora (passiflora incarnata extract) in the treatment of adaptation disorders has been proven. Against the background of the use of the drug Alora there is a rapid reduction of anxiety and depressive symptoms, normalization of the sleep-wake cycle, reduction of the level of nervous and mental stress, restoring efficiency and social activity, improvement of the quality of life of the subjects. The data obtained should be taken into account as diagnostic and preventive measures in the care of this category of patients
Key words anxiety, adaptation, maladaptation, adaptation disorders, Alora
Access to full text version of the article pdf download
Bibliography
1. Suslova T. F. (2016). Adaptatsyia myhrantov: ponymanye problemy v kontekste konstruktyvystskoho podkhoda. Mezhdunarodnyi nauchno-yssledovatelskyi zhurnal, 9 (51), 3: 100-103.
2. Morosanova V. Y., Nesterova A. A., Suslova T. F. (2015). Faktory pozytyvnoi adaptatsyy myhrantov: analyz teoretycheskykh podkhodov. Psykholohycheskyi zhurnal, 36, 5: 98-109.
3. Maruta N. O. Kalenska H. Yu., Fedchenko V. Yu. ta in. (2020). Psykholohichni faktory ryzyku vynyknennia psykhichnykh rozladiv u vnutrishno peremishchenykh osi. Lviv clinical bulletin, 1 (29): 21-28.
4. Rasskazova E. Y., Leontev D. A. (2011). Zhyznestoikost kak sostavliaiushchaia lychnostnoho potentsyala. Lychnostnyi potentsyal: struktura y dyahnostyka / pod red. D. A. Leonteva. M.: Smysl. 178–209.
5. Moroz S. M., Morhacheva A. K., Yavorskaia Y. P., Khaytov R. P. (2015). Travma vzryvnoi volnoi, komorbydnaia so stressom boevыkh deistvyi. Arkhiv psykhiatrii, 21, 2(81): 47-50.
6. Druz O. V., Chernenko I. O. (2017). Napriamky medyko-psykholohichnoi profilaktyky poststresovykh psykhichnykh rozladiv u uchasnykiv lokalnykh boiovykh dii. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 25, 1 (90): 45-48.
7. Chaban O. S., Frankova Y. A. (2015). Sovremennыe tendentsyy v dyahnostyke y lechenyy posttravmatycheskoho stressovoho rasstroistva. NeuroNews, 2(66): 8-18.
8. Viazmytynova S. A. (2019). Effektyvnost sanatorno-kurortnoho lechenyia rasstroistv adaptatsyy u uchastnykov boevykh deistvyi. Psykhyatryia, psykhoterapyia y klynycheskaia psykholohyia, 10. №4: 638-644.
9. Voitsekh V. F., Haltsev E. V. (2009). Narushenye adaptatsyy y suytsydalnoe povedenye u molodezhy. Sotsyalnaia y klynycheskaia psykhyatryia, 2: 17-25.
10. Herasymenko L. O. (2017). Terapiia, reabilitatsiia ta profilaktyka psykhosotsialnoi dezadaptatsii u zhinok iz rozladamy adaptatsii. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 25, 1 (90): 39-40.
11. Hrynevych Ye. H. (2014). Dezadaptyvni psykhichni porushennia u uchasnykiv lokalnykh boiovykh dii. Tavrycheskyi zhurnal psykhyatryy, 18, 3(68): 5-9.
2. Linskyi I. V., Kuzminov V. N., Pozniakovata N. V. ta in. (2014). Rozlady adaptatsii sered tsyvilnoho naselennia, shcho perezhylo boiovi dii, cherez misiats pislia yikhnoho prypynennia. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 22, № 3(80): 5-12.
13. Maruta N. O., Yavdak I. O., Koliadko S. P. ta in. (2019). Osoblyvosti psykhichnoho stanu vnutrishno peremishchenykh osib (struktura ta vyrazhenist psykhopatolohichnykh porushen). Medychna psykholohiia, 3: 40-44.