ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Алгоритм обрання оптимальної комплексної терапії осіб, залежних від алкоголю
Назва статтi Алгоритм обрання оптимальної комплексної терапії осіб, залежних від алкоголю
Автори Мінко Олександр Іванович
Маркозова Любов Михайлівна
Артемчук Анатолій Пилипович
Лісна Наталія Миколаївна
Бараненко Олексій Валерійович
Гольцова Світлана Вікторівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-08 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-15 Мета роботи — розробити алгоритм надання допомоги особам, які залежать від алкоголю, та відповідних клінічних протоколів. Вивчено стан надання медичної допомоги хворим на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю в Україні за умов браку клінічних настанов та протоколів, проаналізовано найбільш поширені в розвинених країнах світу клінічні настанови та клінічні протоколи; визначено серед них прототипи для створення відповідних національних клінічних настанов та клінічних протоколів. Розроблено алгоритм обрання оптимальної комплексної терапії осіб, які залежать від алкоголю, та проведено його адаптацію для потреб України з урахуванням доказової бази.
Ключовi слова алкогольна залежність, алгоритм, фармакотерапія, психотерапія, доказова медицина
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. License: CC BYNC- SA 3.0IGO. https://apps.who.int/iris/bitstream/hand le/10665/274603/9789241565639-eng.pdf. 2. Наказ МОЗ України від 21 вересня 2009 року № 681 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «наркологія», який було скасовано Наказом МОЗ України № 590 від 28.02.2020 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» URI: https://zakononline.com.ua/ documents/show/493403___735223. 3. Autti-Rämö І. Настанова 00925. Спектр фетальних ал- когольних розладів // Настанови на засадах доказової ме- дицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3684. 4. Aalto М. Настанова 01030. Поєднаний діагноз (психічне захворювання та зловживання психоактивними речовина- ми) // Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https://guidelines. moz.gov.ua/documents/3892. 5. Настанова 00800. Неврологічні розлади і алкоголь / Sari Atula (Editors) // Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https:// guidelines.moz.gov.ua/documents/3581. 6. Simojoki К. Настанова 00889. Розпізнавання алкоголь- ної та наркозалежності // Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3657. 7. Simojoki К. Настанова 00890. Надання допомоги за- лежним від алкоголю та наркотиків // Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3658. 8. Kaarne Т. Настанова 00891. Коротке втручання щодо ризиків вживання алкоголю // Настанови на засадах дока- зової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3659. 9. Simojoki К. Настанова 00893. Лікування алкогольної абстиненції // Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https:// guidelines.moz.gov.ua/documents/3661. 10. Simojoki К. Настанова 00892. Лікарські засоби, що ви- користовуються при алкогольній залежності // Настанови на засадах доказової медицини. Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd. URI: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/ 3660 11. Alcohol-use disorders: diagnosis, assessment and management of harmful drinking (high-risk drinking) and alcohol dependence : Clinical guideline [CG115]. Published: 23 February 2011. URI: https://www.nice.org.uk/guidance/cg115. 12. Международные стандарты лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств: пересмотренное издание с учетом полевых испытаний [International standards for the treatment of drug use disorders: revised edition incorporating results of field-testing]. Женева: Всемирная организация здравоохранения и Управление ООН по наркотикам и преступности. 2020. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URI: https://www.unodc.org/documents/ drug-prevention-and-treatment/RU_UNODC-WHO_International_ Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_2020.pdf. 13. The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care / prepared by R. Humeniuk… [et al]. World Health Organization, 2010. URI: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/44320/9789241599382_eng.pdf;jsessionid=490E7 92C332B409411522B9355783F7C?sequence=1. 14. International guidelines for the evaluation of treatment services and systems for psychoactive substance use disorders / John Marsden ... [et al.]. World Health Organization, 2000. URI: https://apps.who.int/iris/handle/10665/66633. 15. Alcohol interventions in secondary and further education NICE guideline. Published: 12 August 2019. URI: https:// www.nice.org.uk/guidance/ng135. 16. Рекомендации по лечению алкоголизма : Обзорный перевод клинических рекомендаций по лечению расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголем, Все- мирной Федерации Обществ Биологической Психиатрии, подготовленный совместными усилиями научного интернет- портала «Психиатрия & Нейронауки» и Клиники психиатрии и наркологии Доктор САН. 2018. URI: https://psyandneuro. ru/stati/guidline-alcoholism. 17. Клінічні рекомендації з надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічними, психічними та поведінковими розладами / за ред. професора Волошина П. В., професора Лінського І. В., професора Марути Н. О., професора Воло- шиної Н. П., професора Міщенка В. М., професора Дубенка А. Є. Харків : Строков Д. В., 2021. 376 с.