ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 2 (115)Зміни спинномозкової рідини при розвитку галюцинаторних розладів у хворих на алкогольний делірій
Назва статтi Зміни спинномозкової рідини при розвитку галюцинаторних розладів у хворих на алкогольний делірій
Автори Лінський Ігор Володимирович
Задорожний Володимир Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 2 (115) Сторінки 47-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-02:547.262:616.832.9-008.8 Індекс ББК -
Анотацiя

 Метою роботи було вивчення у хворих на алкогольний делірій (АлД) в гострому періоді захворювання під час маніфестації галюцинацій складу спинномозкової рідини (СМР) — клінічних показників лікворограми, концентрації у СМР креатиніну та сечовини, а також вмісту в ній неіонних осмотично активних речовин. В дослідження залучено 518 чоловіків у гострому періоді АлД. Вік хворих — у межах від 20 до 75 років. Хворі були як із проявами «класичного» АлД (шифр діагнозу за МКБ-10 — F10.4), так і з ознаками різних варіантів важкого АлД (F10.43). Усі пацієнти мали прояви галюцинаторного синдрому. Відповідно до ступеня виразності галюцинаторних розладів з хворих на АлД були сформовані дві групи спостережень. Група 1: помірно виражений галюцинаторний синдром (63 особи). До цієї групи відносили хворих на АлД, у яких прояви галюцинацій виявляли як при безпосередньо- му огляді, так і з їх повідомлень. Спостерігалися нетривалі періоди зорових галюцинацій, в деяких випадках у поєднанні зі слуховими галюцинаціями; водночас іноді частково збе- рігалося критичне ставлення до них. Група 2: значно виражений галюцинаторний синдром (455 осіб). У хворих цієї групи галюцинаторні розлади виявляли при безпосередньому огля- ді, спостерігалися тривалі періоди виражених зорових галюцинацій, нерідко в поєднанні з тактильними, нюховими або слуховими галюцинаціями; критика до переживаних відчуттів була повністю втрачена. У хворих на АлД при значній виразності галюцинаторного синдро- му виявлені характерні зміни в складі СМР: відносне підвищення цитозу на 24 %, помірне підвищення рівня загального білка, а також концентрацій сечовини та креатиніну. Рівень глюкози в СМР не залежав від виразності галюцинацій. Відзначено відносне підвищення рівня неіонних осмотично активних речовин в спинномозковій рідині при значній вираз- ності галюцинаторного синдрому. Зміни клітинного та біохімічного складу СМР у хворих на АлД при значній виразності галюцинаторного синдрому можуть відображати перебудову водно-осмотичного стану в порожнині черепу з розвитком набряку головного мозку.
Ключовi слова алкогольний делірій, галюцинаторний синдром, склад спинномозкової рідини, набряк головного мозку
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Cerebral metabolites in cerebrospinal fluid as a bio- chemical approach to the brain / Moir A. T., Ashcroft G. W., Crawford T. B. [et al.] // Brain. 1970; 93(2): 357—68. DOI: 10.1093/ brain/93.2.357. 2. Psychomotor activity and cerebrospinal fluid amine me- tabolites in affective illness / [Post R. M., Kotin J., Goodwin F. K., Gordon E. K.] // Am J Psychiatry. 1973 Jan; 130(1): 67—72. DOI: 10.1176/ajp.130.1.67.
3. Increased levels of IL-6 in the cerebrospinal fluid of pa- tients with chronic schizophrenia — significance for activation of the kynurenine pathway / Schwieler L., Larsson M. K., Skogh E. [et al.] // J Psychiatry Neurosci. 2015 Mar; 40(2): 126—33. DOI: 10.1503/jpn.140126.
4. Barker S. A. N, N-Dimethyltryptamine (DMT), an Endogenous Hallucinogen: Past, Present, and Future Research to Determine Its Role and Function // Front Neurosci. 2018 Aug 6; 12: 536. DOI: 10.3389/fnins.2018.00536.
5. Systemic Lupus Erythematosus With Isolated Psy- chiatric Symptoms and Antinuclear Antibody Detection in the Cerebrospinal Fluid / Lüngen E. M., Maier V., Venhoff N. [et al.] // Front Psychiatry. 2019 Apr 25; 10: 226. DOI: 10.3389/ fpsyt.2019.00226.
6. Cerebrospinal fluid, antineuronal autoantibody, EEG, and MRI findings from 992 patients with schizophreniform and affective psychosis / Endres D., Meixensberger S., Dersch R. [et al.] // Transl Psychiatry. 2020 Aug 12; 10(1): 279. DOI: 10.1038/ s41398-020-00967-3.
7. Cerebrospinal fluid findings in patients with psychotic symptoms — a retrospective analysis / Rattay T. W., Martin P., Vittore D. [et al.] // Sci Rep. 2021 Mar 30; 11(1): 7169. DOI: 10.1038/s41598-021-86170-w.
8. Psychopathology of psychiatric patients presenting autoantibodies against neuroglial antigens / Grenzer I. M., Juhl A. L., Teegen B. [et al.] // Front Psychiatry. 2022 Nov 10; 13: 945549. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.945549.
9. Brooks Benjamin Rix. Cerebrospinal fluid acid‐base and lactate changes after seizures in unanesthetized man II. Alcohol withdrawal seizures / Benjamin Rix Brooks, Raymond D. Adams // Neurology. Oct 1975, 25 (10) 943—8. DOI: 10.1212/wnl.25.10.943.
10. Prolonged cerebrospinal fluid acidosis in recently ab- stinent chronic alcoholics / / P. L. Carlen, B. Kapur, L. A. Huszar [et al.] // Neurology Sep 1980, 30 (9) 956—62. DOI: 10.1212/ wnl.30.9.956.
11. Banki C. M. Comparative simultaneous measurement of cerebrospinal fluid 5-hydroxyindoleacetic acid and blood serotonin levels in delirium tremens and clozapine-induced delirious reaction / C. M. Banki, M. Vojnik // J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1978 May; 41(5): 420—4. DOI: 10.1136/jnnp.41.5.420.
12. Ликворология / Е. М. Цветанова ; пер. с болг. Киев : «Здоров’я», 1986. 370 с.
13. Малахов В. О. Основи клінічної лікворології : навчаль- ний посібник / В. О. Малахов, О. О. Потапов, В. С. Личко. Суми : Сумський державний університет, 2016. C. 9; 11—18. URI: https:// essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/44968/1/ navch_Lychko.pdf.
14. Параклінічні методи дослідження в психіатрії : мето- дичні вказівки для підготовки лікарів-інтернів до практичних занять / упоряд. Г. М. Кожина, Л. М. Гайчук, К. О. Зеленська. Харків : ХНМУ, 2018. 20 с. URI: https://repo.knmu.edu.ua/ handle/123456789/22192.
15. Validation of the Delirium Rating Scale-revised-98: comparison with the delirium rating scale and the cognitive test for delirium / Trzepacz P. T., Mittal D., Torres R. [et al.] // J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2001 Spring; 13(2): 229—42. DOI: 10.1176/jnp.13.2.229. Erratum in: J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2001 Summer; 13(3):433. PMID: 11449030.
16. Задорожный В. В. Шкала оценки длительности алко- гольного делирия. В зб.: Матеріали XVIII Української наук.- практ. конф. «Довженківські читання». Харків : Плеяда, 2018. С. 51—52.
17. Лабораторные методы исследования в клинике : спра- вочник / под ред. В. В. Меньшикова. Москва : Медицина, 1987. 368 c.
18. Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force / Deisenhammer F., Bartos A., Egg R. [et al.] // European Journal of Neurology. 2006 Sep; 13(9): 913—22. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2006.01493.x.
19. Патент на корисну модель № 44632. Спосіб діагнос- тики розладів водного обміну в порожнині черепа у хворих на гостру алкогольну енцефалопатію. Автор: Задорожний В. В. (UA). Власник патенту: ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Пріоритети: подання заявки 27.04. 2009 р.; публікація 12.10.2009 р. Бюл. № 19, 2009 р. URI: https://iprop-ua.com/inv/pdf/jx79v1lt-pub-description.pdf.
20. Daruši D. J. Cerebral edema in drug addicts / D. J. Daruši, D. M. Raduloviü, I. D. Radovanoviü // Vojnosanit Pregl. 2014; 71(6): 554—558. DOI: 10.2298/VSP1406554D.
21. Pathophysiology of Cerebral Edema — A Comprehensive Review / Dalby T., Wohl E., Dinsmore M. [et al.] // J. Neuroanaesth. Crit. Care. 2021; 08(03): 163—172. DOI: 10.1055/s-0040-1721165.