ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 2 (115)Психосоціальна дезадаптація та якість життя студентів медичних закладів вищої освіти в умовах воєнного часу
Назва статтi Психосоціальна дезадаптація та якість життя студентів медичних закладів вищої освіти в умовах воєнного часу
Автори Пшук Наталія Григорівна
Белов Олександр Олександрович
Новицький Андрій Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 2 (115) Сторінки 69-74
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.923; 616-003.96 Індекс ББК -
Анотацiя

 Вивчено особливості психосоціальної адаптації та якості життя у 167 студентів медичних закладів вищої освіти в умовах воєнного часу. Встановлено, що загалом студентам притаманні помірні, у межах норми, показ- ники адаптації — 13,4 ± 6,5 балів, самоприйняття — 51,2 ± 17,9 балів, прийняття інших — 53,4 ± 19,2 бали, емоційного комфорту — 46,0 ± 15,9 балів, інтернальності — 47,5 ± 18,2 бали, прагнення домінування — 55,9 ± 10,8 балів. Виявлено відносно невисокі показники якості життя, особливо у сферах психологічного (емоційного) благополуч- чя — 5,89 ± 1,88 балів та загального сприйняття життя — 5,55 ± 1,84 бали, та помірні показники у сферах фізичного благополуччя — 6,83 ± 1,55 балів, самообслуговування і незалежності дій — 6,87 ± 1,42 бали, працездатності — 6,19 ± 1,72 бали, міжособистісної взаємодії — 7,50 ± 1,29 балів, соціоемоційної підтримки — 8,43 ± 1,82 бали, громадської підтримки — 7,50 ± 1,44 бали, особистісної реалізації — 7,03 ± 1,51 балів, духовної реалізації — 8,37 ± 1,38 балів, та в інтегральних сферах суб’єктивного благополуччя / задоволеності — 18,28 ± 4,11 балів, виконання соціальних ролей — 27,59 ± 4,71 балів, зовнішніх життєвих умов — 24,29 ± 3,16 балів, та загального показника якості життя — 7,02 ± 1,00 бал. З наростанням ознак дезадаптації погіршуються показники якості життя, причому розбіжності між групою студентів без ознак дезадаптації і групами з різними ступенями дезадаптації є суттєвішими, що свідчить про вирішальне значення у погіршанні ЯЖ наявних окремих проявів дезадаптації, тоді як її виразність має важливе, але менш істотне значення. Показники якості життя пов’язані з показниками соціально-психологічної адаптації значущим прямим кореляційним зв’язком помірної сили. Комплекс заходів з медико-психологічної підтримки студентів медичних закладів ви- щої освіти в умовах воєнного стану повинен включати скринінгову оцінку якості життя та психосоціальної дезадаптації, а також заходи з психопрофілактики, психологічного консультування, психокорекції та психотерапії.
Ключовi слова студенти медичних закладів вищої освіти, психосоціальна дезадаптація, якість життя, воєнний час
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Human Rights Watch. World Report 2018. Our annual review of human rights around the globe. URL: https://www. hrw.org/es/world-report/2018 (дата звернення: 19.01.2023).
2. Flores T. E. Colombia: democracy, violence, and the peace- building challenge / T. E. Flores, J. F. Vargas // Conflict, Security and Development. 2018. Vol. 35. P. 581—586. DOI: https://doi. org/10.1177/0738894218787786.
3. The Effects of Armed Conflict on Children / [Kadir A., Shenoda S., Goldhagen J., Pitterman S.; Section on international child health] // Pediatrics. 2018. Vol. 142 (6). P. 2018—2586. DOI: 10.1542/peds.2018-2586.
4. Mike G. Durkheim’s theory of violence // International Social Science Journal. 2010. Vol. 58. P. 41—50. DOI: 10.1111/j.1468- 2451.2009.01687.x.
5. Predicting violent behavior: what can neuroscience add? / Poldrack R. A., Monahan J., Imrey P. B. [et al.] // Trends Cogn. Sci. 2018. Vol. 22. P. 111—123. DOI: 10.1016/j.tics.2017.11.003.
6. Porch D. Demobilization of paramilitaries in Colombia: Transformation or transition? / D. Porch, M. J. Rasmussen // Studies in Conflict & Terrorism. 2008. Vol. 31(6). P. 520—540. DOI: 10.1080/10576100802064841.
7. Thrasher J. Honor and Violence: an account of feuds, duels, and honor killings / J. Thrasher, T. Handfield // Hum. Nat. 2018. Vol. 29. P. 371—389. DOI: 10.1007/s12110-018-9324-4.
8. Social cognitive training improves emotional processing and reduces aggressive attitudes in ex-combatants / Trujillo S., Trujillo N., Lopez J. D. [et al.] // Front. Psychol. 2017. Vol. 8. P. 510. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00510.
9. Cинишина В. М. Реабілітація учасників АТО методами психологічної допомоги // Актуальні проблеми психології. 2016. Т. ХІ, вип. 13. С. 237—246.
10. Military Personnel Who Seek Health and Mental Health Services Outside the Military / Waitzkin H., Cruz M., Shuey B. [et al.] // Mil Med. 2018. Vol. 1. e232-e240. DOI: 10.1093/milmed/ usx051.
11. Семигіна Т. Охорона психічного здоров’я в умо- вах війни / Т. Семигіна, І. Павленко, Є. Овсяннікова. Київ : Наш формат, 2017. 168 с.
12. Полянська В. П. Педагогічно-організаційні аспек- ти дистанційного навчання в медицині / В. П. Полянська, І. М. Звягольська, Т. В. Дерев’янко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стомато- логічної академії. 2021. Т. 21, вип. 1 (73). С. 137—141. URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16237.
13. Стрільчук Л. М. Дистанційне навчання у медичному закладі вищої освіти: соціальні та статево-вікові характе- ристики / Л. М. Стрільчук, О. М. Радченко, Л. А. Ільницька // Медична освіта. 2022. № 3. С. 94—100. DOI: 10.11603/m.2414- 5998.2022.3.13422.
14. Белов О. О. Психологічні проблеми та основні на- прямки збереження психічного здоров’я здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Український журнал медицини, біології та спорту. 2023. Т. 8, № 1 (41). С. 100—106. DOI: 10.26693/jmbs08.01.100.
15. Faculty readiness for a digital education model: A self- assessment from health sciences educators / Olivares S.L.O., Lopez M., Martinez R. [et al.] // Aust. J. Technol. 2021. Vol. 37. P. 116—127. DOI: https://doi.org/10.14742/ajet.7105.
16. Осницкий А. К. Определение характеристик социаль- ной адаптации // Психология и школа. 2004. № 1. С. 43—56.
17. Критерий качества жизни в психиатричес кой практи- ке / Марута Н. А., Панько Т. В., Явдак И. А. [и др.]. Харьков : РИФ Арсис, ЛТД, 2004.