ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 2 (115)Порівняльна характеристика психосоціального функціону- вання як складника емоційного вигоряння й професійної дезадаптації у лікарів-психіатрів під час війни
Назва статтi Порівняльна характеристика психосоціального функціону- вання як складника емоційного вигоряння й професійної дезадаптації у лікарів-психіатрів під час війни
Автори Левін Тарас Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 2 (115) Сторінки 37-46
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК Індекс ББК -
Анотацiя

 Мета цієї роботи — порівняльна оцінка показників психосоціального функціонування лікарів-психіатрів щодо наявності й виразності в них проявів професійної дезадаптації (ДА) та емоційного вигоряння (ЕВ), для визначення тактики лікувально-реабілітаційної роботи з цим контингентом. Вибірку дослідження становили 120 лікарів-психіатрів, які працювали у м. Києві у період з 24.02.2022 р. до кінця року. Обстежені були поділені на три групи: перша група — 30,8 % (37 осіб) — лікарі без ознак професійної ДА та з низьким рівнем ЕВ; друга група — 47,5 % (57 осіб) — особи з ознаками професійної ДА та помірним рівнем ЕВ; третя група — 21,7 % (26 осіб) — респонденти з клінічно окресленою й вираженою професійною ДА та високим рівнем ЕВ. Психосоціальний складник професійної ДА та ЕВ оцінювали за параметрами соціально-психологічна адаптація/дезадаптація та якість життя. У лікарів-психіатрів без ознак професійної ДА з низьким рівнем ЕВ показники соціаль- но-психологічної адаптації є у межах норми, у лікарів з окремими ознаками професійної ДА з помірним рівнем ЕВ — переважно на межі норми/дезадаптації, а лікарям-психіатрам з оформленою ДА та високим рівнем ЕВ притаманна низька адаптація й виражена соціаль- но-психологічна ДА. Встановлено значущу зворотну кореляцію між рівнями професійної ДА і соціально-психологічної адаптації й, відповідно, пряму кореляцію між зростанням рівня професійної ДА та збільшенням проявів соціально-психологічної дезадаптації у лікарів- психіатрів, причому кореляційний зв’язок визначено на рівні помірного та сильного. Лікарям-психіатрам з ознаками професійної ДА властиві значуще погіршання ЯЖ в усіх ключових сферах, а найбільше зниження ЯЖ спостерігається у лікарів з клінічно окресленою професійною ДА та вираженою соціально-психологічною дезадаптацією. Показники ЯЖ ви- явили значущі зворотні кореляції з виразністю психопатологічної симптоматики, найміцніші у сфері суб’єктивного благополуччя / задоволеності, менш міцні — у сфері виконання со- ціальний ролей і найменш міцні — у сфері зовнішніх життєвих умов. Виявлені закономірності треба брати до уваги під час розроблення лікувально-реабілі- таційних заходів для лікарів-психіатрів з проявами професійної ДА та ЕВ.
Ключовi слова емоційне вигоряння, професійна дезадаптація, психосоціальне функціонування, якість життя, лікарі-психіатри, війна
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. The effect of perceived organisational support on burn- out among community health nurses in China: The mediating role of professional self-concept [Cao X., Chen L., Tian L., Diao Y.] // J Nurs Manag. Vol. 24, Issue 1. January 2016 P. E77–E86. DOI: 10.1111/jonm.12292.
2. Predictors of occupational burnout among nurses: a dominance analysis of job stressors / Sun J. W., Bai H. Y., Li J. H. [et al.] // J Clin Nurs. 2017. 26 (23-24). 4286—4292. DOI: 10.1111/jocn.13754.
3. Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases. WHO. 28 May 2019. URI: https://www. who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational- phenomenon-international-classification-of-diseases.
4. Марута Н. О. Особливості емоційного вигоряння у працівників сфери охорони неврологічного та психічного здоров’я / Н. О. Марута, О. С. Чабан // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 2 (107) С. 14—20. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-2.
5. Psycho-Emotional Burnout of the Personality in the Conditions of War / H. Prib, L. Beheza, M. Markova [et al.] // Journal of Intellectual Disability — Diagnosis and Treatment. 2023 Jan; Vol. 11, 1 (23): 36—46. DOI: https://doi.org/10.6000/2292- 2598.2023.11.01.5
6. Burnout syndrome as an occupational disease in the European Union: an exploratory study Lastovkova A., Carder M., Rasmussen H. M. [et al.] // Industrial Health. 2018. 56 (2). 160—165. DOI: 10.2486/indhealth.2017-0132.
7. Aumayr-Pintar Christine, Burnout in the Workplace: A Review of Data and Policy Responses in the EU / Christine Aumayr-Pintar; Catherine Cerf; Agnès Parent-Thirion. Publications Office of the European Union [Eurofound]. Luxembourg, 2018. URI: https://hdl.handle.net/1813/87391.
8. International classification of diseases — Mortality and Morbidity Statistics. Chapter 24: Factors influencing health status or contact with health services. URL: https://www.certifico.com/ component/attachments/download/13559. Дата звернення: 13.12.2022.
9. Evidence Relating Health Care Provider Burnout and Quality of Care: a Systematic Review and Meta-analysis / Tawfik D. S., Scheid A., Profit J. [et al.] // Ann Intern Med. 2019. 171 (8). 555—567. DOI: 10.326/M19-1152.