ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 2 (115)Клініко-психопатологічні характеристики первинного психотичного епізоду та їх роль в прогнозі відновлення
Назва статтi Клініко-психопатологічні характеристики первинного психотичного епізоду та їх роль в прогнозі відновлення
Автори Косовський Володимир Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 2 (115) Сторінки 24-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-036 Індекс ББК -
Анотацiя

 У статті подано результати дослідження клініко-психопатологічних проявів первинного психотичного епізоду (ППЕ) та їх зв’язок з показниками відновлення за результатами лікування. Обстежено 177 пацієнтів з ППЕ: 53 — з діагнозом шизо фре нія (F20 за МКХ-10), 96 — з діагнозом гострий поліморфний психотичний розлад (F23) та 28 — з діагнозом шизоафективний розлад (F25). Визначено що ППЕ при F20 має більш негативний прогноз щодо виходу та відновлення. Негативними критеріями прогнозу відновлення при ППЕ є на- явні негативні симптоми в структурі психопатологічної симптоматики та відмова від співпраці. Позитивний прогноз відновлення можливий передусім коли немає негативної симптоматики, зокрема порушень мислення, проявів соціального уникнення та емоційної відчуженості.
Ключовi слова первинний психотичний епізод, клініко- психопатологічні особливості, вихід, відновлення, критерії прогнозу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Shiers D. Early intervention for first episode psychosis / D. Shiers, H. Lester // British Journal of Psychiatry. 2004. Vol. 328. No. 6. P. 1451—1452. DOI: 10.1136/bmj.328.7454.1451.
2. Первый психотический эпизод (проблемы и психиатри- ческая помощь) / под редакцией И. Я. Гуровича, А. Б. Шмуклера. Москва : ИД «Медпрактика-М», 2010. 544 с.
3. Шизофренія сьогодні: наскільки важливо зважати на перспективу пацієнта? URI: https://ukraine.progress.im/uk.
4. Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та тера- певтичні парадигми) / за ред.: П. В. Волошина, Н. О. Марути. Харків : Строков Д. В., 2019. 335 с.
5. Осокина О. И. Первый психотичес кий эпизод (обзор проблемы) // Архів клінічної та експериментальної меди- цини. 2013. Т. 22, № 2. С. 249—253.
6. Predictors of recovery from psychosis. Analyses of clinical and social factors associated with recovery among patients with first-episode psychosis after 5 years / N. Albert, M. Bertelsen, A. Thorup [et al.] // Schizophrenia Research. 2011. Vol. 125. P. 257—266. DOI: 10.1016/j.schres.2010.10.013.
7. Марута Н. О. Перший епізод психозу (сучасні прин- ципи діагностики та лікування) : методичні рекомендації / Н. О. Марута, А. М. Бачериков. Харків, 2001. 20 с.
8. Мосолов С. Н. Шкалы психометрической оценки симпто- матики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств. Москва, 2001. 238 с.
9. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning / P. L. Morosini, L. Magliano, L. Brambilla [et al.] // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000. No. 101. Р. 323—329. PMID: 10782554.
10. Busner J. The clinical global impressions scale: applying a research tool in clinical practice / J. Busner, S .D. Targum // Psychiatry (Edgmont). 2007. No. 4 (7). Р. 28-37. PMID: 20526405;