Том 30, випуск 3 (112) - тези, 2022

Тези доповідей VI Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України «НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ ТА НАРКОЛОГІЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ» Україна, Харків, 6—8 жовтня 2022 року DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022

НЕВРОЛОГІЯ
pdf.png Андреєва Т. О.
Стоянов О. М.
Чеботарьова Г. М.
Стоянов А. О.
Клименко М. О.
Грищенко Г. В.
Можливості нейровізуалізації дегенеративно-дистрофічних пошкоджень шийного відділу хребта у людей та домашніх тварин
pdf.png Бовт Ю. В.
Забродіна Л. П.
Сухоруков В. В.
Привалова Н. М.
Коршняк В. О.
Оцінка диссомнічних розладів у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Богданова І. В.
Волошина Н. П.
Богданова Т. В.
Можливість оптимізації якості життя пацієнтів з хворобою Паркінсона за допомогою застосування неінвазивних ме- тодів стимуляційного впливу і ефекту нейропластичності на базі феномену парадоксальної кінезії
pdf.png Боженко Н. Л.
Боженко М. І.
Вестибулярна мігрень — загадкова незнайомка?
pdf.png Боженко М. І.
Малярська Н. В.
Флис О. М.
Синдром візуального снігу: практичний досвід
pdf.png Бокатуєва В. В.
Легка Марія Олександрівна
Вікові та ґендерні особли вості симптоматичної судинної епілепсії в різні періоди ішемічного інсульту
pdf.png Волошина Н. П.
Федосєєв С. В.
Богданова І. В.
Порушення постави і патологічні пози у пацієнтів з хворобою Паркінсона
pdf.png Гайдаржи І. Т.
Стоянов О. М.
Гайдаржи О. І.
Тещук В. Й.
Модифікація милиці при вогнепальному ураженні дистальних відділів нижньої кінцівки у військовослужбовців
pdf.png Дубенко А. Є.
Набока М. В.
Сазонов С. О.
Колєснік Т. М.
Складності створення регістру для хворих на епілепсію, які були прооперовані в зв’язку з фармакорезистентною епілепсією
pdf.png Дубенко О. Є.
Черненко А. Г.
Вплив супутньої цервікалгії на психоемоційний стан, вегетативні функції і повсякденну активність у пацієнтів з епізодичною мігренню
pdf.png Забродіна Л. П.
Бовт Ю. В.
Сухоруков В. В.
Привалова Н. М.
Особливості структури нічного сну у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
pdf.png Здесенко І. В.
Міщенко В. М.
Реабілітація хворих з постінсультними психоемоційними розладами
pdf.png Зозуля І. С.
Волосовець А. О.
Щодо питання кардіоцеребральної судинної патології — кардіоневрології
pdf.png Калашніков В. Й.
Стоянов А. О.
Вастьянов Р. С.
Калашнікова І. В.
Бакуменко І. К.
Особливості реактивності мозкового кровотоку у пацієнтів з головним болем на тлі артеріальної гіпертензії
pdf.png Kozyolkin O. A.
Runcheva K. A.
Influence of type 2 diabetes on the efficiency of rehabilitation measures in patients with cerebral ischemic stroke in the early recovery period
pdf.png Копчак О. О.
Гриценко О. Є.
Місце епігенетичної дієти в терапії мігрені
pdf.png Кутіков О. Є.
Особливості антропоморфологічної структури когорти пацієнтів з епілепсією у Харківському регіоні
pdf.png Мар’єнко Н. І.
Степаненко О. Ю.
Фрактальний аналіз як метод кількісного оцінювання віко- вих атрофічних змін великих півкуль головного мозку
pdf.png Міщенко Т. С.
Вплив інсомнії на стан когнітивних функцій у хворих на дисцикуляторну енцефалопатію
pdf.png Міщенко Т. С.
Бовт Ю. В.
Міщенко В. М.
Забродіна Л. П.
Фисенко А. В.
Підходи до фармакотерапії хронічної інсомнії у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
pdf.png Міщенко В. К.
Міщенко В. М.
Шамун Каміль Еліас Антон
Відновлення рухових порушень у хворих, що перенесли мозковий ішемічний інсульт
pdf.png Міщенко В. М.
Харіна К. В.
Бокатуєва В. В.
Фурсова К. І.
Фактори ризику розвитку цереброваскулярної патології у хворих молодого віку з артеріальною гіпертензією
pdf.png Міщенко В. М.
Харіна К. В.
Дмитрієва О. В.
Здесенко І. В.
Фисенко Анастасія В’ячеславівна
Клініко-неврологічні особливості перебігу неврологічних синдромів у хворих молодого віку з артеріальною гіпертензією
pdf.png Міщенко В. М.
Харіна К. В.
Дмитрієва О. В.
Здесенко І. В.
Фисенко Анастасія В’ячеславівна
Особливості відновлення рухової активності в післяінсультній реабілітації
pdf.png Набока М. В.
Використання методології регістру для збору інформації про хворих на епілепсію, які були прооперовані в зв’язку з фармакорезистентністю
pdf.png Некрасова Н. О.
Клінічний випадок синдрому кутової звивини. Патогенетичні напрямки його корекції
pdf.png Нікішкова І. М.
Кутіков Д. О.
Можливість використання характеристик альфа-активнос- ті як корелята ефективності обробки інформації у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Пісоцька О. В.
Пісоцька К. О.
Інноваційний підхід до лікування пацієнтів з неспецифічним болем у спині
pdf.png Посохов М. Ф.
Кутовий І. О.
Полях І. О.
Бровко Вікторія Сергіївна
Обґрунтування алгоритму нейрохірургічного лікування хворих на поперекові дорсопатії з тяжким больовим синдромом
pdf.png Посохов М. Ф.
Кутовий І. О.
Полях І. О.
Іщенко Оксана Степанівна
Байда Р. М.
Галій Андрій Валерійович
Бровко Вікторія Сергіївна
Лідокаїн-гідрокортизонові блокади у хворих на тяжкі форми невралгії трійчастого нерва
pdf.png Привалова Н. М.
Бовт Ю. В.
Сухоруков В. В.
Забродіна Л. П.
Особливості емоційних розладів при хронічній інсомнії у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Розова К. В.
Карасевич Н. В.
Ващенко Н. М.
Карабань І. М.
Мітохондріально зумовлені зміни ультраструктури мієліну при нейродегенеративній патології (клініко-експериментальне дослідження)
pdf.png Стоянов О. М.
Вастьянов Р. С.
Калашніков В. Й.
Сон А. С.,
Колесник О. О.
Олійник С. М.
Роль вегетативної системи у формуванні хронічної ішемії мозку, порушень церебральної гемодинаміки, автономному регулюванні
pdf.png Стоянов О. М.
Сон А. С.,
Колесник О. О.
Бакуменко І. К.
Олійник С. М.
Добровольський В. В.
Можливості корекції когнітивного дефіциту при інсульті в осіб, які перенесли COVID-19
pdf.png Сухоруков В. В.
Забродіна Л. П.
Бовт Ю. В.
Привалова Н. М.
Особливості структури нічного сну у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Танцура Л. М.
Пилипець О. Ю.
Третьяков Д. В.
Танцура Є. О.
Вплив пандемії COVID-19 на надання медичної допомоги дітям з епілепсіями
pdf.png Тесленко О. С.
Товажнянська О. Л.
Динаміка когнітивних порушень у пацієнтів з розсіяним склерозом на тлі лікування
pdf.png Федосєєв С. В.
Медична та фізична реабілітація пацієнтів з хворобою Паркінсона з порушеннями постави і патологічними позами
pdf.png Черненко А. Г.
Майоров О. Ю.
Дослідження функціонального стану головного мозку у па- цієнтів з епізодичною мігренню за даними спектрального аналізу електроенцефалограми
pdf.png Черненко І. І.
Вплив бойової черепно-мозкової травми на розвиток посттравматичного стресового розладу
pdf.png Шалабай Наталя Тарасівна
Шкробот С. І.
Особливості мітохондрій-опосередкованого шляху клітинної загибелі у пізньому підгострому періоді ішемічного інсульту у вертебробазилярному басейні
pdf.png Шевага В. М.
Задорожна Б. В.
Семчишин М. Г.
Порушення когнітивних функцій при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості у бійців операції об’єднаних сил як медико-соціальна проблема
pdf.png Шевага В. М.
Паєнок Анжеліка Володимирівна
Задорожна Б. В.
Семчишин М. Г.
Клініко-параклінічні характеристики деменцій після перенесеної тяжкої черепно-мозкової травми у бійців операції об’єднаних сил
pdf.png Шевага В. М.
Паєнок Анжеліка Володимирівна
Задорожна Б. В.
Семчишин М. Г.
Клініко-патогенетичні особливості перебігу черепно- мозкової травми різного ступеня тяжкості у потерпілих мирної території та у бійців операції об’єднаних сил
pdf.png Шевага В. М.
Паєнок Анжеліка Володимирівна
Семчишин М. Г.
Задорожна Б. В.
Мікроелементний склад сироватки крові в діагностиці черепно-мозкової травми легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому, проміжному та віддаленому періо- дах у потерпілих мирної території та у бійців операції об’єднаних сил
ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ
pdf.png Берченко О. Г.
Левічева Н. О.
Бевзюк Д. О.
Просторова та робоча пам’ять у щурів в умовах алкоголізації та мікрозоосоціальних конфронтацій
pdf.png Бойко Д. І.
Животовська Лілія Валентинівна.
Скрипніков А. М.
Вплив перенесеного COVID-19 на ступінь тяжкості інсомнії серед цивільного населення в умовах війни в Україні
pdf.png Venger O. P.
Herasymiuk I. H.
Analysis of social and psychological aspects of the develop- ment of recurrent depressive disorder in internally displaced persons
pdf.png Венгер О. П.
Іваніцька Т. І.
Застосування біосугестивної психотерапії для корекції по- рушень психоемоційної сфери у внутрішньо переміщених осіб
pdf.png Гайдабрус А. В.
Поточна війна в Україні: уроки впливу війни на психічне здоров’я учасників бойових дій протягом останнього десятиліття
pdf.png Гейко В. В.
Гейко Марія Сергіївна
Селюкова Т. В.
Ефекти інтраназального введення дегідроепіандросте- рону на зоосоціальну поведінку, рівень добровільного вживання та надання переваги етанолу у превентивно алкоголізованих тварин
pdf.png Денисенко М. М.
Характерологічні особли вості хворого в формуванні адикцій в структурі невротичної хвороби
pdf.png Дуве Х. В.
Шкробот С. І.
Шаран М. В.
Гаджальський В. В.
Клініко-нейровізуалізаційні особливості у пацієнтів із енцефалопатіями алкогольного ґенезу
pdf.png Задорожний В. В.
Мінко О. О.
Юрченко М. П.
Значення неіонних осмотично активних речовин крові для розвитку соматичних розладів у хворих на алкогольний делірій
pdf.png Коваль М. Є.
Венгер О. П.
Порушення когнітивного функціонування в учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які перенесли захворювання на COVID-19
pdf.png Коляденко Н. В.
Живаго Х. С.
Твердохліб Н. Г.
Фесенюк Н. П.
Завдання і способи арттерапевтичної медико-психологічної допомоги дітям із наслідками військової травми
pdf.png Кочарян Г. С.
Маркова М. В.
Авраменко А. І.
Вплив воєнних дій на психічне і сексуальне здоров’я населення Україні
pdf.png Криворотько Я. В.
Криворотько К. І.
Стан психоемоційної й соматичної сфер у жінок, які були вимушені переїхати за кордон України з областей, де ведуться активні бойові дії: первинні результати
pdf.png Кудінова О. І.
Принципи медико-психологічного супроводу хворих із панічним розладом
pdf.png Лінський І. В.
Кузьмінов В. Н.
Мінко О. О.
Денисенко М. М.
Ткаченко Т. В.
Задорожний В. В.
Малихіна Н. А.
Мінко О. О.
Лакинський Р. В.
Васильєва О. О.
Юрченко О. М.
Герасимов Б. О.
Герасимов Д. О.
Вплив проблемно питущих осіб на вживання алкоголю їхнім мікросоціальним оточенням
pdf.png Лінський І. В.
Кузьмінов В. Н.
Мінко О. І.
Денисенко М. М.
Ткаченко Т. В.
Задорожний В. В.
Малихіна Н. А.
Мінко О. О.
Лакинський Р. В.
Васильєва О. О.
Юрченко О. М.
Герасимов Б. О.
Герасимов Д. О.
Вплив проблемно питущих осіб на якість життя оточення
pdf.png Лісна Н. М.
Ключові психологічні інтервенції, рекомендовані для застосування у терапії осіб з розладами вживання алкоголю
pdf.png Маркова М. В.
Алієва Т. А.
До проблеми підтримки ментального здоров’я україн ців внаслідок широкомасштабної війни на теренах України
pdf.png Маркозова Л. М.
Мінко О. І.
Слюсар В. В.
Дюженко М. М.
Аналіз деяких показників діяльності наркологічної лікарні в умовах військової агресії проти України (2014 та 2022 роки)
pdf.png Марута Н. О.
Панько Т. В.
Семікіна О. Є.
Заворотний В. І.,
Череднякова О. С.
Оцінка стресостійкості та індивідуально-психологічних особливостей у хворих на рекурентні депресивні розлади
pdf.png Марута Н. О.
Федченко В. Ю.
Явдак І. О.
Лапінська О. Р.
Канурний І. І.
Особливості психічних розладів після перенесеної коро- навірусної хвороби COVID-19 (психосоціальні фактори, якість життя)
pdf.png Марценковська І. І.
Марценковський Д. І.
Ващенко О. С.
Раннє виявлення психічних розладів, особливі освітні проблеми та охорона психічного здоров’я школярів
pdf.png Марценковський І. А.
Марценковська І. І.
Макаренко Г. В.
Вплив генетичного поліморфізму на ризик коморбідних розладів психіки та поведінки у дітей та підлітків з роз- ладами аутистичного спектра та їх чутливість до різних варіантів фармакотерапі
pdf.png Мудренко І.
Мудренко В.
Вахнюк М.
Порушення мовлення у хворих з суїцидальною поведінкою за різних типів деменцій
pdf.png Mukharovska I.
Stanovskyi B.
Coping styles in patients with breast cancer
pdf.png Норейко С. Б.
Зборовський О. М.
Табачнікова В. С.
Кравець А. М.
Кульбака О. М.
Діагностика когнітивних і психічних порушень у хворих внаслідок перенесеного COVID-19
pdf.png Норейко С. Б.
Зборовський О. М.
Табачнікова В. С.
Кравець А. М.
Кульбака О. М.
Лікування когнітивних і психічних порушень у хворих внаслідок перенесеного COVID-19 .
pdf.png Овчаренко М. О.
Пінський Л. Л.
Радченко Т. М.
Вираженість та поляризація тривожних розладів у первинно та вторинно переміщених осіб 2014 та 2022 року
pdf.png Пилягіна Г. Я.
Особливості формування і розвитку психічних розладів невротичного регістру, стрес-асоційованих з війною
pdf.png Підкоритов В. С.
Серікова О. С.
Сєрікова О. І.
Скринник О. В.
Вплив сучасної психотравматичної ситуації на суїцидальні наміри пацієнтів з біполярним афективним розладом
pdf.png Пострелко В. М.
Тасенко М. В.
Лікування та реабілітація психічних порушень внаслідок бойових дій та окупації у військових та цивільного населення на Київщині
pdf.png Пшук Н. Г.
Белов О. О.
Деякі особливості непсихотичних психічних розладів у вимушено переміщених осіб
pdf.png Рахман Л. В.
Плевачук О. Ю.
Шпильовий Я. В.
Дзісь М. О.
Когнітивний статус при важко лікованих депресіях як маркер формування ремісії
pdf.png Сарвір І. М.
Особливості диференціальної діагностики психічних розладів у воєнний час
pdf.png Скребцова Ганна Віталіївна
Чемерис Мар’яна Мирославівна
Психічний дистрес у пацієнтів з дерматологічними захворюваннями як комплексна проблема психодерматології .
pdf.png Скрипник Т. О.
Вплив протиепілептичного лікування на когнітивне функціонування підлітків з розладами аутистичного спектра
pdf.png Скрипніков А. М.
Герасименко Л. О.
Ісаков Р. І.
Фисун Ю. О.
Кидонь П. В.
Комплексна та персоніфікована система реабілітації внут- рішньо переміщених осіб за наявності психосоціальної дезадаптації та психогенних психічних розладів
pdf.png Тіткова А. М.
Берченко О. Г.
Левічева Н. О.
Шляхова А. В.
Веселовська О. В.
Пріходько О. О.
Дисбаланс в катехоламін- та ГАМК-ергічній системах го- ловного мозку щурів з агресивною та субмісивною поведінкою на тлі алкогольної залежності
pdf.png Фільц О. О.
Боженко О. Б.
Перше клінічне повідомлення щодо депривації сну у депресивних пацієнтів
pdf.png Фітькало О. С.
Алкогольна адикція в структурі розладів адаптації
pdf.png Хаустов М. М.
Лінський І. В.
Овчаренко М. О.
Маркова М. В.
Організаційні аспекти надання спеціалізованої психіатрич- ної, наркологічної та психологічної допомоги ветеранам війни
pdf.png Чабан О. С.
Хаустова О. О.
Дистресові наслідки війни для психічного здоров’я: виклики та перспективи подолання
pdf.png Chaban O.
Khaustova O.
Osukhovska O.
Effectiveness of psychological interventions in the elderly with mental disorders and somatic multimorbidity
pdf.png Шарун А. І.
Особливості надання лікувально-реабілітаційної допомоги студентам з розладами адаптації, які зазнали психо- соціального стресу
pdf.png Шестопалова Л. Ф.
Луцик Володимир Леонідович
Бучок Ю. С.
Бучок С. Ю.
Методика психофізіологічного оцінювання суїцидального ризику