ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 2 (111)Оцінка мішеней терапії при рекурентних депресивних розладах
Назва статтi Оцінка мішеней терапії при рекурентних депресивних розладах
Автори Марута Наталія Олександрівна
Панько Тамара Василівна
Семікіна Олена Євгенівна
Завалко Юрій Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 2 (111) Сторінки 54-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-008.64-08 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-9

 На депресивні розлади, за даними ВООЗ, страждає понад 350 мільйо нів осіб. Етіологія та патоґенез депресивних епізодів та рекурентних депресивних розладів дотепер остаточно не визначені. Формування депресивних розладів зумовлено поєднанням кількох факторів, як-от біологічні (конституціонально-генетичні), психологічні та соціальні. З огляду на рівень поширеності депресивних розладів, і далі тривають оцінювання їх клініко-психопатологічних особливостей та пошук підходів до їх терапії. З метою визначення мішеней терапії рекурентних депресивних розладів проведено обстеження пацієнтів з рекурентними депресивними розладами в умовах відділу пограничної психіатрії ДУ «ІНПН НАМН України»: 175 хворих на рекурентну депресію, серед з них 74,85 % жінок та 25,15 % чоловіків. Середній вік обстежених становив 46,79 років (жінок — 52,25, чоло віків — 41,32). На підставі оцінки клініко-психологічних проявів рекурентних депресивних розладів та психопатологічних аспектів вста новлені мішені терапевтичного впливу: вираженість депресивного епізоду (легкий, помірний, важкий), специфіка психотравматичних переживань, параметри антивітальності та життєстійкості, структурні особли вості адаптаційного потенціалу.
Ключовi слова рекурентний депресивний розлад, клініко-психопатологічні особливості, мішені терапії
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange (GHDx). URI: http://ghdx.healthdata.org/gbd- results-tool?params=gbd-api-2019-permalink/d780dffbe8a- 381b25e1416884959e88b.
 2. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990—2010: a systematic analy- sis for the Global Burden of Disease Study 2010 / Vos T., Flax- man A. D., Naghavi M. [et al.] // Lancet. 2012, 380 (9859): 2163—2196. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61729-2.
3. World Health Organization. Depression and other com- mon mental disorders: global health estimates. World Health Organization. 2017. 23 p. URI: https://apps.who.int/iris/han- dle/10665/254610. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
4. World Health Organization. (2008). The global burden of disease : 2004 update. World Health Organization. URI: https:// apps.who.int/iris/handle/10665/43942.
 5. Профилактическая эффективность тианептина при ре- куррентной депрессии с частыми обострениями / Мосо- лов С. Н., Вертоградова О. П., Пантелеева Г. П. [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2004; 104 (9). С. 32—38.
6. Lifetime Prevalence and Age-Of-Onset Distributions of Mental Disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey Initiative / Kessler R. C., Angermeyer M., Anthony J. C. [et al.] // World Psychiatry. 2007; 6 (3): 168—76. PMID: 18188442.
7. A novel augmentation strategy for treating resistant major depression / Shelton R. C., Tollefson G. D., Tohen M. [et al.] // Am J Psychiat. 2001; 158:131—34. DOI: 10.1176/ appi.ajp.158.1.131.
8. Altamura A. C. The use of antidepressants for long-term treatment of recurrent depression: rationale, current method- ologies, and future directions / A. C. Altamura, M. Percudani // J Clin Psychiat. 1993; 54 (8): 29—37. PMID: 8253703.
9. Число эпизодов как прогностический фактор риска развития рецидива при депрессивном и биполярном расст- ройствах: пожизненный прогноз (расширенный реферат) / [Кессинг Л. В., Хансен М. Г., Андерсен П. К., Ангст Дж.] // Психиатрия и психофармакотерапия. 2008; 5.
10. Using Second-Generation Antidepressants to Treat De- pressive Disorders: A Clinical Practice Guideline from American College of Physicians / Qaseem A., Snow V., Denberg T. D. [et al.] // Ann Intern Med. 2008; 149 (18): 725—33.
11. Fava C. A. The concept of recovery in major depres- sion / Fava C. A., Ruini C., Belaise C. // Psychol Med. 2007; 48: 103—11. DOI: 10.1017/S0033291706008981.
12. Menza M. Residual symptoms in depression: Can treat- ment be symptom specific? / M. Menza, H. Marin, R. S. Op- per // J Clin Psychiatry. 2003; 64: 516—23. DOI: 10.4088/jcp. v64n0504.
13. Socio-economic variations in the mental health treat- ment gap for people with anxiety, mood, and substance use disorders: results from the WHO World Mental Health (WMH) surveys / Evans-Lacko S., Aguilar-Gaxiola S., Al-Hamzawi A. [et al.] // Psychol Med. 2018; 48(9): 1560—1571. DOI: 10.1017/ S0033291717003336.
14. Social adjustment and self-esteem in remitted with mood disorders / Serretti A., Cavallini M. C., Macciardi F. [et al.] // Eur Psychiatry. 1999; 14: 137—42.