ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 2 (111)До питання поширеності ЕЕГ-аномалій при коронавірусній хворобі 2019: метааналіз результатів ЕЕГ 1916 пацієнтів з діагнозом COVID-19
Назва статтi До питання поширеності ЕЕГ-аномалій при коронавірусній хворобі 2019: метааналіз результатів ЕЕГ 1916 пацієнтів з діагнозом COVID-19
Автори Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 2 (111) Сторінки 40-44
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.014.423:612.82:616.9-06 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-6

 Для кількісної оцінки результатів електроенцефалографії (ЕЕГ) у пацієнтів (віком ≥ 18 років) з коронавірусною хворобою 2019 (COVID-19) виконано систематизований огляд літературних дже- рел та метааналіз. У базі даних PubMed до 31 травня 2022 р. проведений систематичний пошук публікацій з описами ЕЕГ пацієнтів з діагнозом COVID-19. Під час аналізу результатів ЕЕГ вико- ристано термінологію Американського товариства клінічної ней ро фізіології. Довірчі інтервали (ДІ) для гене ральної вибірки розраховано за допомогою шкали Вільсона з поправкою на безперервність, а для визначення неодно рідності між дослідженнями розраховано показник гете рогенності (І2). З 295 виявлених публікацій відіб рано 121 дослідження з 19 країн світу. До метааналізу включено ЕЕГ-дані 1916 пацієнтів віком від 18 до 97 років (середній вік — 60 років). У 7,52 % (95 % ДІ: 6,39—8,83) випадків ЕЕГ відповідала віковій нормі. Найпоширенішою виявилася аномальна фонова активність (86,90 % (95 % ДІ: 85,31—88,34), І2 = 41,23 %), передусім генералізоване уповільнення (75,22 % (95 % ДІ: 72,23—77,11)). Генералізовані періодичні та ритмічні ЕЕГ-патерни були більш поширеними, ніж латералізовані (31,05 % vs. 7,90 %). Епілептиформні розряди реєструвалися у 23,06 % (95 % ДІ: 21,19—25,05) пацієнтів, водночас епілептичний статус (як в анамнезі, так і de novo) був у 9,49 % (95 % ДІ: 8,19—10,98), І2 = 58,82 %, включно з неконвульсивним епілептичним статусом у 3,59 % (95 % ДІ: 2,81—4,58), I2 = 33,35 %. Неспецифічний характер ЕЕГ-аномалій при COVID-19 свідчить про мультимодальні патофізіологічні механізми їхнього виникнення. Потрібні подальші дослідження ЕЕГ-аномалій при COVID-19 у динаміці, тому що на тепер показники поширеності цих аномалій є більш корисними з точки зору оцінки адекватності діагностичного мінімуму, ніж з точки зору прогнозу ризику щодо конкретного пацієнта.
Ключовi слова ЕЕГ, COVID-19, періодичні і ритмічні ЕЕГ-патерни, епілептиформні розряди
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China / L. Mao, H. Jin, M. Wang [et al.] // JAMA Neurol. 2020. Vol. 77 (6). P. 683—690. DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.1127.
2. Carod-Artal F. J. Neurological complications of coronavirus and COVID-19 // Rev. Neurol. 2020. Vol. 70 (9). P. 311—322. DOI: 10.33588/rn.7009.2020179.
3. Encefalopatías y encefalitis durante la infección aguda por SARS-CoV2. Registro de la Sociedad Española de Neurología SEN COVID-19 / M. J. Abenza Abildúa, S. Atienza, G. Carvalho Monteiro [et al.] // Neurol. 2021. Vol. 36 (2). P. 127—134. DOI: 10.1016/j.nrl.2020.11.013.
4. EEG findings in acutely ill patients investigated for SARS-CoV-2/COVID-19: A small case series preliminary report / A. S. Galanopoulou, V. Ferastraoaru, D. J. Correa [et al.] // Epilepsia Open. 2020. Vol. 5 (2). P. 314—324. DOI: 10.1002/epi4.12399.
5. Electroencephalographic abnormalites in SARS-CoV-2 patients / S. Besnard, C. Nardin, E. Lyon [et al.] // Front. Neurol. 2020. Vol. 11: 582794. DOI: 10.3389/fneur.2020.582794.
6. Continuous EEG findings in patients with COVID-19 in- fection admitted to a New York academic hospital system / J. Pellinen, E. Carroll, D. Friedman [et al.] // Epilepsia. 2020. Vol. 61 (10). P. 2097—2105. DOI: 10.1111/epi.16667.
7. EEG abnormalities and their radiographic correlates in a COVID-19 in patient cohort / S. T. Hwang, A. A. Ballout, A. N. Sonti [et al.] // Neurol. Clin. Pract. 2022. Vol. 12 (1). Р. 52—59. DOI: 10.1212/CPJ.0000000000001136.
8. Electroencephalographic findings in COVID-19 patients: A systematic review / [K. T. Roberto, A. I. Espiritu, M. L. L. Fer- nandez, J. C. Gutierreza] // Seizure. 2020. Vol. 82. Р. 17—22. DOI: 10.1016/j.seizure.2020.09.007.
9. Antony A. R. Systematic review of EEG findings in 617 patients diagnosed with COVID-19 / A. R. Antony, Z. Ha- neef // Seizure. 2020. Vol. 83. P. 234—241. DOI: 10.1016/j.sei- zure.2020.10.014. 10. Electroencephalographic (EEG) features of encephalopa- thy in the setting of Covid-19: a case series / L. J. W. Canham, L. E. Staniaszek, A. M. Mortimer [et al.] // Clin. Neurophysiol. Pract. 2020. Vol. 5. P. 199—205. DOI: 10.1016/j.cnp.2020.06.001.
11. Changes in EEG recordings in COVID-19 patients as a ba- sis for more accurate QEEG diagnostics and EEG neurofeedback therapy: a systematic review / M. Kopańska, A. Banaś-Ząbczyk, A. Łagowska [et al.] // J. Clin. Med. 2021. Vol. 10 (6). Р. 1300. DOI: 10.3390/jcm10061300.
12. EEG changes in intensive care patients diagnosed with COVID-19: a prospective clinical study / O. Karadas, B. Ozturk, A. R. Sonkaya [et al.] // Neurol. Sci. 2022. Vol. 43 (4). Р. 2277— 2283. DOI: 10.1007/s10072-021-05818-7.
13. Continuous electroencephalography characteristics and acute symptomatic seizures in COVID-19 patients / S. Louis, A. Dhawan, C. Newey [et al.] // Clin. Neurophysiol. 2020. Vol. 131 (11). P. 2651—2656. DOI: 10.1016/j.clinph.2020.08.003.
14. Association of clinical, biological, and brain magnetic resonance imaging findings with electroencephalographic findings for patients with COVID-19 / V. Lambrecq, A. Hanin, E. Munoz-Musat [et al.] // JAMA Netw Open. 2021. Vol. 4 (3). e211489. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.1489.
15. Retrospective observational study of brain magnetic resonance imaging findings in patients with acute SARS-CoV-2 infection and neurological manifestations / L. Chougar, N. Shor, N. Weiss [et al.] // Radiology. 2020. Vol. 297 (3). E313-E323. DOI:10.1148/radiol.2020202422.
16. Coronavirus 2019 (COVID-19)-associated encephalopa- thies and cerebrovascular disease: the New Orleans experience / T. Scullen, J. Keen, M. Mathkour [et al.] // World Neurosurg. 2020. Vol. 141. e437-e446. DOI: 10.1016/j.wneu.2020.05.192.
17. American clinical neurophysiology society’s standard- ized critical care EEG terminology: 2021 version / L. J. Hirsch, M. W. K. Fong, M. Leitinger [et al.] // J. Clin. Neurophysiol. 2021. Vol. 38 (1). P. 1—29. DOI: 10.1097/WNP.0000000000000806.
18. Haidich A. Meta-analysis in medical research // Hip- pokratia. 2010. Vol. 14 (1). P. 29—37. PMC3049418.
19. Neyeloff J. L., Fuchs S. C., Moreira L. B. Meta-analyses and Forest plots using a Microsoft excel spreadsheet: step-by-step guide focusing on descriptive data analysis // BMC Research Notes. 2012. Vol. 5 (1). S. 52. DOI: 10.1186/1756-0500-5-52.
20. Kubota T, Gajera P. K, Kuroda N. Meta-analysis of EEG findings in patients with COVID-19 // Epilepsy Behav. 2021. Vol. 115: 107682. DOI: 10.1016/j.yebeh.2020.107682.
21. Report on electroencephalographic findings in critically ill patients with COVID-19 / H. Vespignani, D. Colas, B. S. Lavin [et al.] // Ann. Neurol. 2020. Vol. 88. No. 3. P. 626—630. DOI: 10.1002/ana.25814.
22. Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): electroencephalographic findings and seizure patterns / O. Kastrup, M. Gerwig, M. Frings, H. Diener // J. Neurol. 2012. Vol. 259 (7). P. 1383—1389. DOI: 10.1007/s00415-011-6362-9.
23. Status epilepticus and COVID-19: A systematic review / F. Dono, B. Nucera, J. Lanzone [et al.] // Epilepsy Behav. 2021. Vol. 118: 107887. DOI: 10.1016/j.yebeh.2021.107887.
24. Status epilepticus and other EEG findings in patients with COVID-19: A case series / W. Chen, S. Toprani, K. Wer- baneth, J. Falco-Walter // Seizure. 2020. Vol. 81. Р. 198—200. DOI: 10.1016/j.seizure.2020.08.022.
25. COVID-19, de novo seizures, and epilepsy: a system- atic review / A. A. Asadi-Pooya, L. Simani, M. Shahisavandi, Z. Barzegar // Neurol Sci. 2021. Vol. 42. (2). P. 415—431. DOI: 10.1007/s10072-020-04932-2.
26. Genetic epilepsies and COVID-19 pandemic: lessons from the caregiver perspective / A. Aledo-Serrano, A. Mingo- rance, A. Jiménez-Huete [et al.] // Epilepsia. 2020. Vol. 61 (6). P. 1312—1314. DOI: 10.1111/epi.16537.