ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Терапевтичний алгоритм при посттравматичному стресовому розладі з суїцидальною поведінкою у комбатантів
Назва статтi Терапевтичний алгоритм при посттравматичному стресовому розладі з суїцидальною поведінкою у комбатантів
Автори Друзь Олег Васильович
Заворотний В'ячеслав Іванович
Черненко Інна Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 45-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891:616.89-008.441.44-057.36-085.851 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-7

 Бойовий стрес справляє великий вплив на особистість та є основною причиною бойових психічних травм, розвитку суїцидальної поведінки в структурі постстресових розладів. Обстежено 93 комбатанти з діагнозом посттравматичний стресовий розлад, асоційований з суїцидальною поведінкою. Основним фактором суїцидоґенезу при ПТСР є «психологічна капітуляція» комбатанта — стійка нездатність впоратися з бойовою психічною травмою, почуттям безсилля, безпорадності, безнадійності на тлі браку або низької психологічної резистентності до стресу бойових обставин в поєднанні з високим рівнем імпульсивності. Також відзначено високий рівень суїцидального ризику, низький рівень самосвідомості смерті, високий рівень ангедонії, клінічні прояви тривоги і депресії за госпітальною шкалою, важка тривога і депресія за шкалою Гамільтона, великий депресивний епізод за шкалою Монтгомері — Асберга. Базуючись на отриманих даних, ми розробили терапевтичний алгоритм посттравматичного стресового розладу, асоційованого з суїцидальною поведінкою у комбатантів, який складається з фармакотерапевтичного та психотерапевтичного блоків.
Ключовi слова суїцидальна поведінка, комбатанти, посттравматичний стресовий розлад, терапевтичний алгоритм
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Аймедов К. В. Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу. / К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва, О. А. Толмачов // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2. С. 128—129.
2. Діагностика, терапія та профілактика медико-психоло- гічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: методичні рекомендації / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. Харків, 2014. 67 с.
3. Охорона психічного здоров'я в умовах війни. У 2 т. / переклад з англ. Київ : Наш формат, 2017, Т. 1. 579 с.
4. Пішель В. Я. Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії / В. Я. Пішель, М. Ю. Полив’яна, К. В. Гузенко // Україна. Здоров'я нації. 2016. № 4 (1). С. 69—73.
5. National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-4 and DSM-5 criteria / D. G. Kilpat- rick, H. S. Resnick, M. E. Milanak [et al.] // Journal of Traumatic Stress. 2017. 26(5). P. 537—47. DOI: 10.1002/jts.21848.
6. Вказівки щодо збереження психічного здоров'я війсь- ковослужбовців в зоні застосування військ (сил) та під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) / А. В. Верба, О. А. Барбазюк, А. В. Швець [та ін. ] ; під заг. ред. Головного психіатра МО України, доктора медичних наук О. В. Друзя, Головного психіатра МВС України, доктора ме- дичних наук В. С. Гічуна. Київ, 2017. 102 с.
7. Сучасна методологія корекції та превенції стрес- асоційованих розладів у жінок ветеранів / Г. М. Кожина, В. В. Стеблюк, К. О. Зеленська, К. В. Проноза-Стеблюк // Експе- риментальна і клінічна медицина. 2021. № 1 (90). С. 52—56. DOI: https://doi.org/10.35339/ekm.2021.90.1.ksz.
8. Платинюк О. Б. Система психотерапевтичної підтримки учасників бойових дій, які одержали поранення / О. Б. Плати- нюк, В. О. Кощій // Медицина сьогодні і завтра. 2020. № 3 (88). С. 89—94.
9. Алгоритм роботи військового психолога щодо психологічного забезпечення професійної діяльності особового складу Збройних Сил України (методичні рекомендації) / Н. А. Агаєв, О. Г. Скрипкін, А. Б. Дейко [та ін. ] ; Міністерство оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. Київ : НДЦ ГП ЗС України. 2016. 147 с.