ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Структура суб’єктивних проявів психопатологічної симптоматики у хворих, які перенесли кардіохірургічні втручання в умовах штучного кровообігу
Назва статтi Структура суб’єктивних проявів психопатологічної симптоматики у хворих, які перенесли кардіохірургічні втручання в умовах штучного кровообігу
Автори Маньковський Дмитро Станіславович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 28-31
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.131-004.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-4

 Метою дослідження було вивчення структури психопатологічної симптоатики у пацієнтів, які перенесли кардіохірургічне втручання (КХВ) в умовах штучного кровообігу (ШК), у після- операційному періоді, як загалом, так і за окремими видами судинної і неврологічної патології. З використанням підходів структурованого клініко-діагностичного інтерв’ю за допомогою спеціально розробленої анкети клінічно обстежено 700 пацієнтів, які перебували на лікуванні у ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України», і яким було проведено КХВ в умовах ШК. Серед обстежених па цієнтів — 86 (12,3 %) хворих з інфарктом мозку (ІМ), 217 (31,0 %) пацієнтів з ознаками післяопераційної енцефалопатії та 504 пацієнти (72,0 %) з проявами когнітивної дисфункції. В результаті дослідження встановлено, що хворим, які перенесли КХВ з ШК, притаманний широкий спектр суб’єктивних проявів психопатологіч- ної симптоматики. Така симптоматика представлена насамперед порушеннями когнітивного функціонування, а також афективною (депресивною і тривожною), астенічною і соматовегетативною симптоматикою (зокрема, диссомніями і меншою мірою — порушеннями апетиту). Найбільша поширеність психопа- тологічної симптоматики виявлена у пацієнтів з ІМ, дещо менша — у пацієнтів з післяопераційною енцефалопатією і найменша — у пацієнтів з когнітивною дисфункцією. Отримані результати треба брати до уваги під час розроблення систе- ми спеціалізованої медичної допомоги та реабілітації цього контингенту пацієнтів.
Ключовi слова кардіохірургічне втручання в умовах штучного кровообігу, психопатологічні прояви, афективні скарги
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Early and long-term cognitive outcome after conventional cardiac valve surgery / Knipp S. C., Weimar C., Schlamann M. [et al.] // Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017. Vol. 24 (4). P. 534—540. DOI: 10.1093/icvts/ivw421.
2. Prevalence of dementia 7.5 years after coronary artery bypass graft surgery / Evered L. A., Silbert B. S., Scott D. A. [et al.] // Anesthesiology. 2016. Vol. 125 (1). P. 62—71. DOI: 10.1097/ALN.0000000000001143.
3. Neuronal damage biomarkers in the identification of pa- tients at risk of long‐term postoperative cognitive dysfunction after cardiac surgery / W. F. Kok, J. Koerts, O. Tucha [et al.] // Anaesthesia. 2017. Vol. 72, Issue 3. P. 359—369. DOI: 10.1111/ anae.13712.
4. Characteristics of psychological interventions that im prove depression in people with coronary heart disease: a systema- tic review and meta-regression / C. Dickens, A. Cherrington, I. Adeyemi [et al.] // Psychosom Med. 2013. Vol. 75 (2). P. 211— 221. DOI: 10.1097/PSY.0b013e31827ac009.
5. Linden W. How many meta-analyses does it take to settle a question? / W. Linden // Psychosom Med. 2013. Vol. 75 (4). P. 332—334. DOI: 10.1097/PSY.0b013e318295e046.
6. Depression, anxiety and major adverse cardiovascular and cerebrovascular events in patients following coronary artery bypass graft surgery: a five year longitudinal cohort study / P. J. Tully, H. R. Winefield, R. A. Baker [et al.] // Biopsychosoc Med. 2015. Vol. 9. P. 14. DOI: 10.1186/s13030-015-0041-5.