ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Синдром блукання при деменції — нозоспецифічна характеристика та клініко-психопатологічні особливості
Назва статтi Синдром блукання при деменції — нозоспецифічна характеристика та клініко-психопатологічні особливості
Автори Дзісь Мирослава Олегівна
Рахман Людмила Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 38-44
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.899-053.9:616-072.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-6

 Роботу виконано на базі кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та лікувальних відділень КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (клінічна база кафедри). Ми проводили дослідження кліні- ко-психопатологічних особливостей синдрому блукання у пацієнтів з нейропсихіатричними симптомами при демен ції внаслідок судинних, ней- родегенеративних розладів та змішаного ґенезу серед пацієнтів з помірним та значним ступенем вираженості деменції, що проходили стаціонарне та амбулаторне лікування з приводу цих симптомів. Метою дослідження було вивчення та порівняння параметрів синдрому блукання серед пацієнтів із різними видами деменції. Встановлено достовірний зв’язок між такими характеристиками синдрому блукання та видами деменції: блукання, що виникало лише серед ночі, достовірно частіше спостерігалося при судинній деменції, аніж при нейродегенеративній; випадки блукання, що супроводжувалося дезорієнтацією незалежно від часу доби, здебільшого виникали при судинній деменції; спроби втекти та втечі з помешкання — частіше у пацієнтів з судинною, ніж нейродегенеративною деменцією; втрата орієнтирів при покиданні звичного місця проживання спостерігалася переважно серед пацієнтів із змішаною деменцією; інтенсивність блукання за кількістю та частотою актів блукання корелює із випадками змішаної деменції. Дослідження особливостей блукання дає змогу докладніше розглянути цей феномен для прогнозування перебі- гу як окремого нейропсихіатричного синдрому, так і захворювання загалом, а також для забезпечення комплексної ефективної допомоги цьому контингенту хворих.
Ключовi слова деменція, синдром блукання, нейропсихіатричні синдроми, основні характеристики
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Всесвітня організація охорони здоров’я. Деменція. Женева, 02.09.2021. URL: https://www.who.int/news-room/ fact-sheets/detail/dementia.
2. Всесвітня організація охорони здоров'я The top 10 causes of death. Женева, 2019. URL: https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.
3. Walaszek Art. Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. American Psychiatric Association Publishing, 2020, 284 p.
4. When walking becomes wandering: representing the fear of the fourth age / Katherine Brittain, Cathrine Degnen, Grant Gibson [et al.] // Sociology of Health & Illness. 2017. Vol. 39, issue 2. P. 270—284. DOI: https://doi.org/10.1111/1467- 9566.12505.
5. Kales H. C., Gitlin L. N., Lyketsos C. G. Management of Neuropsychiatric Symptoms of Dementia in Clinical Settings: Recommendations from a Multidisciplinary Expert Panel // Journal of the American Geriatrics Society. 2014. Vol. 62, is- sue 4. P. 762—769. DOI: https://doi.org/10.1111/jgs.12730.
6. Neuropsychiatric Symptoms in Elderly with Dementia during COVID-19 Pandemic: Definition, Treatment, and Fu- ture Directions / A. Simonetti, C. Pais, M. Jones [et al.] // Front Psychiatry. 2020; 11: 579842. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.579842.
7. Time course of neuropsychiatric symptoms and cognitive diagnosis in National Alzheimer’s Coordinating Centers volun- teers / [E. A. Wise, P. B. Rosenberg, C. G. Lyketsos, J.-M. Leout- sakos] // Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. 2019. Vol. 11. P. 333—339. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.dadm.2019.02.006.
8. Brain Metabolic Dysfunction in Early Neuropsychiatric Symptoms of Dementia / K. Pin Ng, H. Jin Chiew, P. Rosa-Neto [et al.] // Front. Pharmacol. 22 Nov. 2019. DOI: https://doi. org/10.3389/fphar.2019.01398.
9. Rabins P. V. and Black B. S. Measuring quality of life in de- mentia: purposes, goals, challenges and progress // Interna- tional Psychogeriatrics. 2007. Vol. 19, issue 3. P. 401—407. DOI: https://doi.org/10.1017/S1041610207004863.
10. White E. B., Montgomery P. A Review of “Wandering” Instruments for People with Dementia who Get Lost // Research on Social Work Practice. 2014. Vol. 24 (4). P. 400—413. DOI: https://doi.org/10.1177/1049731513514116.
11. Halek M., Bartholomeyczik S. Description of the behav- iour of wandering in people with dementia living in nursing homes — a review of the literature // Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012. Vol. 26, issue 2. P. 404—413. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00932.x.
12. Estimates of Stability of Daily Wandering Behavior Among Cognitively Impaired Long-Term Care Residents / Algase D. L., Kupferschmid B., Beel-Bates C. A. [et al.] // Nursing Research. May 1997. Vol. 46, issue 3. P. 172—178. DOI: 10.1097/00006199-199705000-00008.
13. Dewing J., Nurs D. Wandering into the future: reconcep- tualizing wandering ‘A natural and good thing’ // International Journal of Older People Nursing. 2006. Vol. 1, Issue 4. P. 239—249. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2006.00045.x.
14. Predicting falls from behavioral and psychological symptoms of dementia in older people residing in facilities / S. Sato, T. Kakamu, T. Hayakawa [et al.] // Geriatrics & Gerontolo- gy International. 2018. Vol. 18, Issue 11. P. 1573—1577. DOI: https://doi.org/10.1111/ggi.13528.
15. The Algase wandering scale: Initial psychometrics of a new caregiver reporting tool / [D. L. Algase, E. R. A. Beattie, E.-L. Bogue, L. Yao] // American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias. 2001. Vol. 16, issue: 3. P. 141—152. DOI: https://doi.org/10.1177/153331750101600301. 16. Night-time activity forecast by season and weather in a longitudinal design — natural light effects on three years’ rest-activity cycles in nursing home residents with demen- tia / A. Wahnschaffe, C. Nowozin, A. Rath [et al.] // Interna- tional Psychogeriatrics. 2017. Vol. 29, issue 12. P. 2071—2080. DOI: 10.1017/S1041610217001235.
17. User Experience Design for Persons Living with Dementia Current Methods and Experimental Experience / S. Knappe, B. Wal- lace, L. Ault [et al.] // eTELEMED 2020: The Twelfth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine. URI: http://sce.carleton.ca/~wally/etelemed_2020_3_230_40095.pdf.
18. Approach to Management of Wandering in Dementia: Ethical and Legal Issue / A. K. Agrawal, M. Gowda, U. Achary [et al.] // Indian Journal of Psychological Medicine. September 2021. Vol. 43, issue 5S. DOI: https://doi. org/10.1177/02537176211030979.
19. Towards successful digital transformation through co- creation: a longitudinal study of a four-year implementation of digital monitoring technology in residential care for persons with dementia / [J. Dugstad, T. Eide, E. R. Nilsen & H. Eide] // BMC Health Services Research. 2019. Vol. 19, article no. 366. DOI: doi.org/10.1186/s12913-019-4191-1.
20. Cruz-Sandoval D., Favela J., Lopez-Nava I. H., Morales A. Adoption of Wearable Devices by Persons with Dementia: Lessons from a Non-pharmacological Intervention Enabled by a Social Robot // IoT in Healthcare and Ambient Assisted Living. Springer Singapore, 2021. P. 145—163. Part of the Stud- ies in Computational Intelligence book series (SCI, Vol. 933).
21. Jones C., Moyle W. A feasibility study of Dreampad™ on sleep, wandering and agitated behaviors in people living with dementia // Geriatric Nursing. 2020. Vol. 41, issue 6. P. 782—789. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.04.014.
22. Cipriani G., Lucetti C., Nuti A., Danti S. Wandering and dementia // Psychogeriatrics. 2014. Vol. 14, issue 2. P. 135—142. DOI: https://doi.org/10.1111/psyg.12044.
23. Khan A., Hassan A. Z. Framework to Predict and Iden- tify Wandering Behavior in Individuals with Alzheimer's using Physiological and Kinect Sensors // IntelliSys. 2018: Intelligent Systems and Applications. London, UK. P. 387—398. DOI: 10.1007/978-3-030-01057-7_31.