ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості непсихотичних психічних розладів у осіб, які постраждали від бойових дій (комбатантів, волонтерів та вимушених переселенців)
Назва статтi Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості непсихотичних психічних розладів у осіб, які постраждали від бойових дій (комбатантів, волонтерів та вимушених переселенців)
Автори Зеленська Катерина Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891-036.1-057.36-054.73:355.4(477.61/.62) Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-8

Постстресові психічні розлади, що їх спричинили воєнні дії на Сході України, стають одними з важливих внутрішніх бар’єрів під час адаптації до умов мирного життя через нашарування на цей субстрат нових стресів, пов’язаних з соціальною дезадаптацією. Проведено комплексне об- стеження 299 хворих на непсихотичні психічні розлади, обох статей (середній вік — 30,6 ± 4,7 років). І групу дослідження становили 96 військовослужбовців Збройних Сил України, які безпосередньо брали участь у бойових діях в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) (66 чоловіків та 30 жінок); ІІ групу — 98 волонтерів, діяльність яких пов’язана с підтримкою військових в зоні ООС (44 чоловіки та 54 жінки); ІІІ групу — 105 вимушених переселенців (52 чоловіки та 53 жінки). Клінічна структура постстресових розладів у обстежених хворих була представлена: посттравматичним стресовим розладом (F43.1); розладами адаптації (пролонгована тривожно-депресивна реакція) (F43.21); тривожними розладами: генералізований тривожний розлад (F41.1); панічний розлад (F41.0). Отримані в процесі роботи дані покладені в основу розроблення комп- лексної персоніфікованої програми корекції непсихотичних психічних розладів та реабілітації осіб постраждалих внаслідок бойового стресу з диференційованим використанням методів психофармакотерапії, психотерапії та психоосвіти. 
Ключовi слова бойові дії, непсихотичні психічні розлади, комбатанти, волонтери, вимушені переселенці
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Психологічні фактори ризику виникнен- ня психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Г. Ю. Каленська, В. Ю. Федченко // Львівський клінічний вісник. 2020. № 1 (29). С. 21—28. DOI: https://doi. org/10.25040/lkv2020.01.021.
2. Вербицький Є. Ю. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості реактивної депресії в структурі непсихотичних психічних стрес-асоційованих розладів у вимушених переселенців із зони АТО / Є. Ю. Вербицький, Ю. О. Євтушенко // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2 (85). C. 16—19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/.
3. Lennard J. Global Overview 2015: People Internally Dis- placed by Conflict and Violence. URL: http://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/inline-files/20150506- global-overview-2015-en.pdf.
4. Глаголич С. Ю. Клініко-соціальні особливості деза- даптивних станів у волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні АТО / С. Ю. Глаголич // Психіатрія, неврологія, медична психологія. 2016. Т. 3, № 2 (6). С. 69—76.
5. Друзь О. В. Методичні рекомендації з удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних опе- раціях з підтримки миру і безпеки, із посттравматичним стресовим розладом : методичні рекомендації / О. В. Друзь, О. Г. Сиропятов, М. І. Бадюк. Київ : МП Леся, 2014. 54 с.
6. Юр’єва Л. М. Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту / Л. М. Юр’єва, Т. Й. Шустерман, Є. О. Ліхолетов // Медичні перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 112—120.
7. Маркова М. В. Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми. / М. В. Маркова, П. В. Козира // Медична психологія. 2015. № 1 (37). С. 8—13.
8. Омелянович В. Ю. Суспільні та сімейні аспекти діагнозу «посттравматичний стресовий розлад» у військовослужбовців після повернення з зони бойових дій / В. Ю. Омелянович // Psychosomatics: Science and Practice. 2019. Vol. 4, No. 2. Р. 34—39.
9. Друзь О. В. Комплекс методів, процедури та алгоритм психотерапії в структурі диференційованих програм психо соціальної реабілітації станів дезадаптації у учасників локальних бойових дій / О. В. Друзь, Ю. Г. Гриневич, І. О. Черненко // European multi science journal. 2018. No. 22. P. 5—11.