ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Психоосвітні програми для родичів хворих на деменцію
Назва статтi Психоосвітні програми для родичів хворих на деменцію
Автори Каплоух Ольга Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 52-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-055.5/.7-085.851 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-9

 Останнім десятиліттям деменцію визнали однією з чотирьох головних медико-соціальних проблем сучасного людства. Цей факт пояснюється тим, що щороку неухильно збільшується чисельність старих та літніх осіб. Це населення схильне як до розвитку самого захворювання, так і до трива- лого перебігу захворювання. Також серед цього контингенту є велика кількість осіб з інвалідністю. Проведено комплексне клініко- психопатологічне та психодіагностичне обстеження 97 родичів хворих на деменцію (56 жінок та 41 чоловік). На тлі проведення психоосвітньої програми в сім'ях пацієнтів спостерігалася позитивна динаміка сімейного функціонування — переважання адекват- ного ставлення родичів до хвороби. Відзначалося переважання високого рівня показників за шкалою сімейної підтримки, який характеризувався позитивним ставленням членів сім'ї до необхідності і можливості емоційної і соціальної підтримки пацієнта, готовність до співпраці і конструктивного вирішення нових завдань у повсяк- денному житті, визнання меж своїх можливостей без ілюзій і невиправданих очікувань.
Ключовi слова деменція, родичі, психоосвіта, підтримка, когнітивні порушення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Програма комплексної персоніфікованої психосоціальної реабілітації пацієнтів з галюцинаторно раноїдними розладами при судинній деменції / Н. О. Марута В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і дицини. 2019. Т. 2, № 4 (154). С. 144—149.
2. Kaminska A. System of medical-psychological support of the family where a patient with endogenous mental disor der lives / А. Kaminska // Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. Vol. 1, no. 37. P. 15—21
3. Клинико-психопатологические особенности боль ных с суицидальным поведением при смешанной форме деменции / [Н. А. Марута, А. А. Потапов, И. Г. Мудренко  Д. Сотников] // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2018. Т. 8, № 1. С. 46—59.
4. Pshuk, N. G. Introducing system of psychotherapeutic inter ventions for family caregivers of patients with endo ge nous mental disorders / N. G. Pshuk, L. V. Stukan, A. O. Kamins ka // Wiadom osci Lekarskie. 2018. Т. 71, no. 5. P. 980—986. PMID: 30176626
5. Мудренко І. Г. Нейропротекція когнітивного дефіциту хворих з деменціями альцгеймерівського та неальцгей мерівського типів / І. Г. Мудренко // Архів психіатрії. 2017 23, № 3 (90). С. 185—190.
6. Кожина Г. М. Метод лікування психотичних розладів при хворобі Альцгеймера / Г. М. Кожина, І. М. Стрельнікова  О. Зеленська // Інформаційний лист про нововведення сфері охорони здоров'я № 268-2018. Київ : Укрмед-патент інформ, 2019. 4 с.
7. Шевченко-Бітенський К. В. Особливості соціального функціонування пацієнтів із судинною деменцією, ускладне ною галюцинаторно-параноїдними розладами / К. В. Шевченко-Бітенський // Львівський клінічний вісник. 2019. № 4 (  43—48. DOI: https://doi.org/10.25040/lkv2019.04.033.
8. Kaminska A. O. Psychoeducational module as a com ponent of complex system of medical-psychological support for families, where a patient with endogenous mental disorder lives / A. O. Kaminska, N. G. Pshuk, L. V. Stukan // Norwegian Journal of development of the International Science. 2019 Vol. 1, no. 34. Р. 15—19.
9. Діхтяр В. О. Особливості родинної взаємодії у пацієнтів хворих на шизо фре нію, з точки зору психотерапевтичного потенціалу сім'ї / В. О. Діхтяр // Матеріали Міжнародної науко во-практичної конференції «Нова ідеологія сім'ї та сімейних відносин», Харків, 26.11.2009. Харків, 2009. С. 25—27.