ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 4 (109)Психоемоційний стан та когнітивне функціонування у хворих на цукровий діабет 2 типу
Назва статтi Психоемоційний стан та когнітивне функціонування у хворих на цукровий діабет 2 типу
Автори Кондратенко Анастасія Павлівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 4 (109) Сторінки 30-32
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891-008.46/.47:616.379-008.64) Індекс ББК -
Анотацiя

Багато дослідників відзначають «невротизацію» хворих із ендокринними захворюваннями, формування у них психоемоційних розладів та когнітивних порушень. Поширеність порушень психічної сфери та дезадаптивних форм реагування на захворювання досягає серед цих хворих 70—100 %. Розлади психічної діяльності та негативні психологічні фактори утруднюють перебіг захворювання, відновно-реабілітаційні процеси, є однією з головних причин тимчасової не- працездатності й інвалідності хворих. Дані клініко-психопатологічного дослідження свідчать про наявність емоційних та когнітивних розладів у обстежених хворих. Емоційні розлади представлені тривожним, депресивним, астено-іпохондричним, істероформним варіантами психопатологічної симптоматики. Базуючись на отриманих у процесі роботи даних, ми розробили комплексну програму психотерапевтичної та медико-психологічної підтримки хворих на цукровий діабет 2 типу.
Ключовi слова цукровий діабет 2 типу, когнітивні порушення, емо- ційні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Features of excretion of melatonin in urine in patients with type 2 diabetes mellitus and NAFLD with manifestations of fibrosis and its relationship with certain metabolic and immunological indicators / Zemlianitsyna O., Polozova L., Karachentsev I. [et al.] // Georgian Medical News. 2018. No. 1 (274). P. 103—107. URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19162.
2. Effectiveness of a multimodal intervention in functionally impaired older people with type 2 diabetes mellitus /L. Rodriguez-Mañas, Laosa O., Vellas B. [et al.] // Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2019. Vol. 10, No. 4. P. 721—733. DOI: 10.1002/jcsm.12432.
3. Cognitive functioning and structural brain abnormalities in people with Type 2 diabetes mellitus / B. Mankovsky, N. Zherdova, E. van den Berg [et al.] // Diabetic Medicine. 2018. Vol. 35, Issue 12. DOI: https://doi.org/10.1111/dme.13800.
4. Мокрій В. Я. Особливості формування окисного стресу у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від тривалості захворювання та статі / В. Я. Мокрій, С. В. Зябліцев, М. В. Кришталь // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2016. № 5. С. 67—71. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2016_5_12.
5. Hamasaki H. Daily physical activity and type 2 diabetes: a review / H. Hamasaki // World Journal of Diabetes. 2016. Vol. 7, No. 12. Р. 243—251. DOI: 10.4239/wjd.v7.i12.243.
6. Mykhaylov B. Secondary depression in patients with cardiovascular and cerebrovascular diseases / B. Mykhaylov, V. Mykhaylov // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2017. Т. 8, № 1. С. 64—69. URI: http://repo.knmu. edu.ua/bitstream/123456789/16117/5/Statya_Mikhaylov_ Mikhaylov.pdf.
7. Особливості структури та розповсюдженості астенії в структурі цукрового діабету 2-го типу серед хворих різних соціальних груп / В. В. Чугунов, М. В. Маркова, В. О. Курило [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. 2020. № 2 (72). С. 89—94. DOI: https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.2.11.
8. Biessels G. J. Cognition and diabetes: a lifespan perspective / G. J. Biessels, I. J. Deary, C. M. Ryan // The Lancet Neurology. 2008. Vol. 7, No. 2. P. 184—190. DOI: 10.1016/ S1474-4422(08)70021-8.
9. Пашковська Н. В. Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії / Н. В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018. № 1. С. 76—85. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2018_14_1_18.
10. Physical activity/exercise and diabetes: a position statement of the American diabetes association / S. R. Colberg, R. J. Sigal, J. E. Yardley [et al.] // Diabetes Care. 2016. Vol. 39, No. 11. Р. 2065—2079. DOI: 10.2337/dc16-1728.