ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 4 (109)Клінічна феноменологія тривожних розладів у вимушених переселенців
Назва статтi Клінічна феноменологія тривожних розладів у вимушених переселенців
Автори Толстая Тетяна Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 4 (109) Сторінки 33-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.6-085.851-054.73-055.1/.2 Індекс ББК -
Анотацiя

Останніми роками у доповідях міжнародних організацій особливу увагу приділяють питанням психічного здоров’я внутрішньо переміщених осіб та надання їм своєчасної медичної допомоги. Вимушене переселення супроводжується трансформацією усієї системи соціально-психологічних відносин, зокрема і міжособистісні, сімейні, батьківські, трудові, і призводить до істотного напруження патопсихологічних механізмів, що зрештою сприяє формуванню тривожних розладів. У обстежених основної групи на- рівні з пригніченістю настрою та афек- том тривоги спостерігалися різноманітні страхи і побоювання, астенічні прояви і вегетативні пароксизми, а також на тлі тривожної симптоматики в них спостерігалися ізольовані нав’язливі страхи, міцно пов’язані із тривожною помисливістю щодо своєї оцінки в очах оточення, корот- кочасні бурхливі реакції на незначні емоційні події, невідповідність сили емоційних реакцій ситуації. Водночас у обстежених контрольної групи спостерігалася сенсибілізація до зовнішніх подразників, особливо в період відходу до сну і у процесі засинання.
Ключовi слова вимушені переселенці, тривога, тривожні розлади, депресія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 1 (82). С. 5—11. URI: http:// health-ua.com/article/5654-strategya-ohoroni-psihchnogozdorovya- naselennya-ukrani-suchasn-mozhlivost-.
2. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) : колективна монографія за ред. проф. П. В. Волошина, проф. Н. О. Марути. Харків, 2016. 335 с.
3. Марков А. Р. Індивідуально-психологічні особливості й поведінкові паттерни як мішені психологічної корекції дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах консцієнтальної війни / А. Р. Марков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2016. Т. 2, № 6. С. 182—193.
4. Маркова М. В. Медико-психологічна допомога дітям — вимушеним переселенцям: концептуальні засади психоло- гічної підтримки, реадаптації та соціалізації / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, А. Г. Соловьйова // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 2 (95). С. 62—67. URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20155.
5. Клінічні особливості невротичних розладів у внутрішньо переміщених осіб / Г. М. Кожина, В. Б. Михайлов, М. В. Маркова, Д. А. Фельдман // Там само. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 129—130. URI: http://repo.knmu.edu.ua/ handle/123456789/10590.
6. Вербицкий Е. Ю. Гендерные особенности распространенности и клинико-психопатологические проявления нозологических форм непсихотических психических, свя- занных со стрессом расстройств у вынужденных переселенцев из зоны антитеррористической операции в Луганской области / Е. Ю. Вербицкий // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2016. Т. 7, № 3. С. 323—328.
7. Ощепкова В. С. Особенности социально-психологической адаптации вынужденных мигрантов из Украины / В. С. Ощепкова // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 12. С. 23—33. URL: https://human.snauka.ru/2017/12/24633.
8. Марута Н. О. Структура психопатологічних проявів у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Т. В. Панько, Г. Ю. Каленська // Український вісник психоневрології. 2019. Т. 27, вип. 2 (99). С. 33—37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uvp_2019_27_2_10.
9. Марута Н. О. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання / Н. О. Марута, М. В. Маркова // Там само. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 21—28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uvp_2015_23_3_5.
10. Психоневрологічна допомога постраждалим внаслідок військових дій на сході України / К. М. Логановський, О. К. Напрєєнко, Н. А. Зданевич [та ін.] // Психічне здоров’я. 2017. № 1/2 (50/51). С. 28—35.
11. Гальченко А. В. Сучасні відмінності психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб за наявності невротичної патології / А. В. Гальченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. 2019. Т. 19, № 1 (64). С. 7 — 11. URL: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12417.