ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 2 (107)Особливості нейрорегуляторних механізмів адаптації при алкогольній залежності (експериментальне дослідження)
Назва статтi Особливості нейрорегуляторних механізмів адаптації при алкогольній залежності (експериментальне дослідження)
Автори Берченко Ольга Григорівна
Тіткова Анна Маратівна
Шляхова Анна Володимирівна
Веселовська Олена Валеріївна
Пріходько Олена Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 2 (107) Сторінки 36-40
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.820:616-092.9 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-6 В дослідженні, проведеному на лабораторних щурах, на системному та молекулярному рівнях виявлені нейрофізіологічні та біохімічні маркери алкогольної залежності. Показано, що тривале вживання алкоголю супроводжується підвищенням рівня дофаміну в вентральній тегментальній зоні, зниженням рівнів ГАМК та BDNF в гіпокампі та сироватці крові, призводить до послаблення впливів неокортексу на структури лімбічної емоційно-мотиваційної системи мозку. Встановлено порушення механізмів структурно-функціональної організації процесів неспання — сон та регуляції емоційних реакцій, що віддзеркалюється в пригніченні стадії повільнохвильового сну, редукції парадоксального сну, гальмуванні активності позитивних емоціогенних центрів, розвитку тривожності та депресії.
Ключовi слова алкогольна залежність, сон — неспання, тривожність, депресія, катехоламіни, ГАМК, BDNF
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1.Spanagel R. Alcoholism: a systems approach from molecular physiology to addictive behavior // Physiological reviews. 2009. Vol. 89 (2). Р. 649—705. DOI: 10.1152/physrev.00013.2008. 2.Koob G. F., Le Moal M. Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis // Neuropsychopharmacology. 2001. Vol. 24 (2). P. 97—129. DOI: 10.1016/s0893-133x(00)00195-0. 3.Russo S. J., Mazei-Robison M. S., Ables J. L., Nestler E. J. Neurotrophic factors and structural plasticity in addiction // Neuropharmacology. 2009. 56 Suppl 1. P. 73—82. DOI: 10.1016/j. neuropharm.2008.06.059. 4.Brain regional gene expression network analysis identifies unique interactions between chronic ethanol exposure and consumption / Smith M. L., Lopez M. F., Wolen A. R. [et al.] //PLoS One. 2020. Vol. 15 (5). P. 1—26. DOI: 10.1371/journal.pone.0233319. 5.Воробьева Т. М. Нейробиология вторично приобретенных мотиваций // Международный медицинский журнал. 2002. № 1—2. С. 211—217. 6.Koob G. F. Volkow N. D. Neurocircuitry of addiction: a neurocircuitry analysis // Lancet Psychiatry. 2016 Aug; 3(8): 760—773. DOI: 10.1016/S2215-0366(16)00104-8. 7.Веселовська О. В., Шляхова А. В., Берченко О. Г., Тіткова А. М. Нейроадаптація в системі емоційного підкріплення при алкогольній залежності // Український вісник психоневрології. 2020. Т. 28, вип. 2 (103). С. 22—5. DOI: 10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-4. 8.Behavioral and stereological analysis of the prefrontal cortex of rats submitted to chronic alcohol intake / Conte R., Ladd F. V. L., Ladd A. A. B. L. [et al.] // Behav Brain Res. 2019. Vol. 362. P. 21—7. DOI: 10.1016/j.bbr.2019.01.003. 9.Wolen A. R., Miles M. F. Identifying gene networks underlying the neurobiology of ethanol and alcoholism // Alcohol research. 2012. Vol. 34 (3). P. 306—17. PMID: 23134046. 10.Homberg J. R., Molteni R., Calabrese F., Riva M. A. The serotonin-BDNF duo: developmental implications for the vulnerability to psychopathology // Neurosci. Biobehav. Rev. 2014. Vol. 43. P. 35—47. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2014.03.012. 11.Родина В. И., Крупина Н. А., Крыжановский Г. Н., Окнина Н. Б. Многопараметровый метод комплексной оценки тревожно-фобических состояний у крыс // Журнал высшей нервной деятельности. 1993. Вып. 5. С. 1006—1016. PMID: 8249450. 12.Loskutova L. V., Shtark M. B., Epstein O. I. Efficiency of ultralow doses of antibodies to S100 protein and delta sleep-inducing peptide in rats with anxious depression // Bull Exp Biol Med. 2003 Jan; 135 Suppl 7: 20—2. DOI: 10.1023/A:1024797722719. 13.Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведению. Москва : Высшая школа; 1991. 399 c. 14.Olds J., Milner P. Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of rat brain // J. Comp. Physiol. Psychol. 1954. No. 47. P. 419—27. DOI: 10.1037/h0058775. 15.Drucker-Colin E. R. Chronic administration of chloramphenicol — a protein synthesis inhibitor selectively decreases REM sleep // Behav. and Neurol. Biol. 1980. Vol. 29. P. 410—413. DOI: https://doi.org/10.1016/S0163-1047(80)90449-5. 16.Brower K. J. Alcohol’s Effects on Sleep in Alcoholics // Alcohol Res Health. 2001. Vol. 25(2). P. 110—125. PMID: 11584550. 17.Fein G., Cardenas V. A. Neuroplasticity in human alcoholism: studies of extended abstinence with potential treatment implications // Alcohol Research. 2015. Vol. 37 (1). Р. 125—41. PMID: 26259093. 18.Rachdaoui N., Sarkar D. K., Phil D. Pathophysiology of the effects of alcohol abuse on the endocrine system // Alcohol Research. 2017. Vol. 38 (2). P. 255—76. PMID: 28988577. 19.Keiflin R., Janak P. H. Dopamine prediction errors in reward learning and addiction: from theory to neural circuitry // Neuron. 2015. Vol. 88 (2). P. 247—63. DOI: 10.1016/j.neuron.2015.08.037.